Course on design thinking

The Faculty of Medicine is holding a workshop on «Design Thinking» in Innovation and Entrepreneurship and is inviting participants from our Department.

The speaker is Federico Lozano, assistant professor at NTNO, who also teaches Design Thinking at NHH.  Design Thinking is quite relevant also to grant applications, as it concerns the reflection of the users’ needs. Participants can be phd-candidates, post docs or other interested staff. To register, please send an email to research adviser Yves.Aubert@uib.no (No deadline, first come – first serve).

25 January, 8:15, at Makerspace, Marineholmen

Kurs: Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk (MEDDID601)

Nå er påmeldingsskjema til MEDDID601 – Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk tilgjengelig.

Kurset gir en innføring i universitetspedagogiske prinsipper og verktøy for vitenskapelig ansatte ved MED. Kurset retter seg spesielt mot ansatte i 50% stilling eller mindre. Undervisningen består av 1 hel + 3 halve kurssamlinger med individuelt arbeid samt gruppearbeid mellom samlingene.
Emneansvarlig: Monika Kvernenes, monika.kvernenes@uib.no.

 

Nytt hovedverneombud

Lise Skålvik Amble ved Klinisk institutt 1 er nytt hovedverneombud ved Det medisinske fakultet.

 Amble jobber som studiekonsulent ved Klinisk institutt 1, og har vært verneombud i samme område. Hun er nå valgt som hovedverneombud ved Det medisinske fakultet, for perioden 2019 – 2020.

Tidligere hovedverneombud, June-Vibecke Knudtsen Indrevik, har gått til vervet som universitetets hovedverneombud. Hun tar over jobben for Else Jerdal. Vi gratulerer begge med de nye vervene!

Det har også kommet til noen nye verneombud på enhetene på fakultetet, her har du oversikt over alle.

 

Velferd

English below
PÅMINNELSE! Universitetets bedriftsidrettslag (UBIL) feirer 50-års jubileum og inviterer til idrettsdag 17. januar 2019!

Vi inviterer deg og dine kollegaer til uhøytidelige konkurranser i noen av aktivitetene UBIL tilbyr torsdag, 17. januar på Studentsenteret. Vinnerne premieres og vi trekker ut kjekke premier blant alle deltakerne! Inngangen er gratis og garderobene kan benyttes.
Fra kl. 15.00 til 18.00 kan du delta i følgende aktiviteter:

Badminton turnering
Badminton er en idrett som er mye mer fartsfylt og krevende enn du kanskje tror. Vi arrangerer en mini turnering avhengig av antall påmeldte.

 Bordtennis turnering
Bordtennis turneringen skal holdes i kjelleren til SV-bygget. Dette er noe alle kan være med på – klarer du å slå din kollega?

 Fotball turnering
Vi arrangerer en miniturnering i fotball (cageball) for mer eller mindre mixede lag. Et lag består av 3-4 spillere + innbytter, der rene damelag får lov å ha en spiller mer på banen. Det spilles på små baner og mål, og ballen skal være i spill (nesten) hele tiden. Alle lag er garantert 4 kamper (avhengig av antall påmeldte lag).

Innendørs-orientering
Orienteringssporten flytter seg for anledningen fra dype skoger og regnfylte Bergensgater til tørre og varme Studentsenteret. Utstyrt med et kart over bygget skal det navigeres til postene som er gjemt over flere plan. Den raskeste vinner – og det er lite fare for å gå seg helt vill.

 Skyting
Skyting med UBIL finner stort sett sted i tilfluktsrommet i kjelleren i Åstveithallen. På idrettsdagen vil vi prøve å tilrettelegge for en liten skytekonkurranse i kjelleren i SV-bygget, rom 005. Skyt 5 skudd og oppnå maks 50 poeng.

 Sykkel
Sykkelgruppen møtes til vanlig utendørs, men nå skal universitetets råeste på spinning-sykkel kåres. Hvem klarer å sykle lengst på 10 minutter?

Få med deg noen kollegaer og meld deg på her senest 9. januar 2019! Deltakerantallet er begrenset og første man til mølla gjelder.Sjekk ut alle idretter du kan være med i som UBIL-medlem her.

 English
REMINDER! The University of Bergen’s sports club (UBIL) celebrates its 50-years anniversary and invites to a sports day January 17th 2019!
We invite you and your colleagues to fun competitions in some of UBIL’s activities on Thursday, January 17ht at the student centre. The winners are awarded and there will be a draw of prizes among all the participants. Admission is free and you can use the changing rooms. Between 15.00 and 18.00 you can participate in the following activities:

Badminton tournament
Badminton is a sport that is faster and more demanding than you might think. We will arrange a mini tournament depending on the number of participants.

Table tennis tournament
The table tennis tournament will take place in the basement of the SV building. Everyone can join in – can you beat your colleague?

Soccer tournament
There will be a mini tournament in soccer (cageball) for more or less mixed teams. A team consists of 3-4 persons + subs, and women-only teams are allowed one more player out on the field. All teams are guaranteed 4 matches (depending on the number of registered teams).

Indoors-orienteering
Orienteering moves from deep forests and rainy alleyways to the warm and dry student centre for the occasion. With a map of the building, you have to navigate to controls that are hidden over several floors. The fastest wins – with little risk to get completely lost.

Shooting
Shooting with UBIL takes place mostly in the shelter in the basement of Åstveithallen. On the sports day we will organize a shooting competition in the basement of the SV building, room 005. Shoot 5 shots and achieve maximum 50 points.

Spinning
BIL’s cycling group usually meets outdoors, but now the university’s best on a spinning bike will be declared. Who comes furthest in 10 minutes?

So get some colleagues and register here until January 9th 2019! The number of participants is limited, so make sure to register early. Check our web pages for all the sports you can do as an UBIL member here (Norwegian only).


Unn deg et teaterbesøk i vintermørket.

Benytt deg av velferdstilbudet til UiB og få rabatterte priser og de beste plassene.Ta med deg venner, kollegaer eller familie på teateret.

Våre barn:

Drama: Noen skal leve etter oss. Hva er vi villige å ofre for neste generasjon?
Torsdag 17.januar kl 19.00. Lille Scene. UiB pris kun 185,-
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 11.januar!
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&event=944

Hedda Gabler:

Drama: Ibsens gåtefulle og ikoniske kvinneportrett
Hedda Gabler har fascinert verden i over hundre år. Vi gripes stadig av hennes indre drama og farlige spill.
Lørdag 2.februar kl 18.00. Store Scene. UiB pris kun 290,-
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 25.januar!
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&event=910

Hvem er redd for Virgina Woolf?

Drama: Bli med på verdens mest berømte nachspiel!
Moderne og underholdende klassiker om hvordan en fuktig fest eskalerer og ekteskapets baksider avsløres.
Torsdag 21.februar kl 19.30. Teateakjelleren. UiB pris kun 240,-
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 8.februar!
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&event=1009

KORPS :

Familieforestilling av Knut Nærum: Humoristisk kjærlighetserklæring til korpslivet
En skikkelig sjarmbombe som treffer uavhengig av alder og korps-erfaring!
Lørdag 9.mars kl 18.00 – PREMIEREBILLETTER på Store Scene. UiB pris kun 290,-
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 22.februar!
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&event=1070

Folk og røvere i Kardemomme by

Festen fortsetter i Kardemomme by frem til påske!
Ta med små og store barn på denne varme og fine versjonen av Folk og røvere i Kardemomme by!
Lørdag 6.april kl 16.30 på Store Scene. UiB pris kun 100,-
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 22.mars!
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&event=886

Fin omtale av Leddregisteret og Biomatlab i Aftenposten i går.

Lese Aftenposten sin artikkel om Leddregisteret. Den har bilder fra operasjonsstuen og Biomatlabben.

https://www.aftenposten.no/norge/i/L0b19p/Da-kirurgene-sa-at-protesene-ikke-var-gode-nok_-tok-de-saken-i-egne-hender


Bildet er hentet fra Aftenposten sin artikkel lenket over. FOTO: Paul S. Amundsen. Bilde viser Ove Furnes, overlege og professor II ved ortopedisk klinikk ved Haukeland Universitetssykehus, leder i dag Nasjonalt register for leddproteser. – Det er først over tid vi kan se om en protese er god eller ikke, sier Furnes, her fotografert på Biomatlab-Bergen, som analyserer og tester implantater som er operert ut.                   

Utlysning av småforsk midler 2019

Utlysning av småforsk midler 2019

Formål
Formålet med ordningen er å avhjelpe mangel på driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Det er et mål at tildelingen av midlene skal støtte opp om institusjonens egne prioriteringer.

Kriterier
Følgende kriterier gjelder for ordningen:

 1. En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke allerede har store driftsmidler.
 2. Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til kr 15.000 – 150.000.
 3. Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret 2019. Midlene er ikke overførbare til 2020.
 4. Mottakere av støtte må være aktive forskere i vitenskapelig stilling (professorat eller amanuensisstilling) ved K1.

Søknad
Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 1. Kort beskrivelse av formål (max 1 side)
 2. Støttebeløp og enkelt budsjett
 3. CV (max 2 sider)
 4. Publikasjonsliste for siste 5 år

Søknaden sendes per e-post til Liv Rebecca A. Aae, liv.aae@uib.no,  senest innen 02.01.2019.

Lykke til!

Beste hilsener ,
Liv Rebecca Arnedotter Aae

ERC proposal writing courses

How to write competitive proposals for The European Research Council (ERC) Advanced Grants

The competition for ERC Advanced Grants is fierce. Find out how to best prepare your application at this course. The stipends are for experienced researchers who would like to propose a groundbreaking and risky project that they could not finance anywhere else. Our expert trainers from Enspire science will guide you through the process. In addition, a national expert for ERC from the Research Council of Norway and UiB senior advisers will present help and support offers at local and national level. This course is offered in Collaboration with the Research Council of Norway and open for participants from all Norwegian Higher Education institutions.

Course date: 13.03.2019, 09.00-15.00
Place: Hotel Ørnen, Bergen

For more information and registration, read here
Registration deadline: 08.03.2019 – 23.59

 

Competitive proposals for ERC Starting og Consolidator Grants

Find out how to apply to the ERC Starting (2-7 years after PhD) or Consolidator Grants (7-12 years after PhD). The ERC wants to support younger researchers to become and stay independent. Our experienced trainers will help you to demystify the ERC and experts from the Research Council of Norway and UiB will also offer you help and guidance.

Course date: 19.06.2019, 09.0015.00
Place: Hotell Ørnen, Bergen

For more information and registration, read here.
Registration deadline: 14.06.2019 – 23.59

Pre-call Announcement from The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research

The EU Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research (JPND) has published preliminary information on the call for ‘Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases’.

More than €30 million has already been earmarked by JPND member countries and the European Commission for this action. This will be a two-stage call, most likely with a pre-proposal submission deadline in March 2019. Further details, including countries participating in the call, will be provided with the launch of the call expected to take place in early January 2019.

The call will focus on Precision Medicine in the following research areas:

 • Diagnosis (e.g. biomarkers, imaging data, omics approaches, big data analyses)
 • Prevention (e.g. biomarkers for studying novel treatments and interventions, co-morbidities, digital technologies, stratification within cohort studies and clinical trials)
 • Care (e.g. improvement of social and health care systems, molecular profiling, imaging, lifestyle data);

The following neurodegenerative diseases will be included in the call:

 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 •  Prion diseases
 • Motor neuron diseases
 • Huntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)

Further information can be found at the JPI website

Søk om å bli Young CAS Fellow

Senter for grunnforskning (CAS) har gleden av å introdusere Young CAS Fellow, en ny satsing for unge forskere.

Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere som ikke faller inn under CAS sin ordinære prosjektstøtte, enten fordi de ikke ennå har fast stilling eller fordi de er så tidlig i karrieren at et helt år som gruppeleder på CAS ikke lar seg gjennomføre. Young CAS Fellow er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF).

Som Young CAS Fellow vil man til få støtte fra CAS på inntil 175 000 NOK i ett år. Midlene skal brukes til utforming av prosjekter, nettverksbygging og tre samlinger, hver på inntil 5 dager. Tiltakene skal gi unge forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren.

Link til utlysningen: https://cas.oslo.no/apply/young-cas-fellow/

For mer informasjon ta kontakt med cas@cas.oslo.no, eventuelt Knut Helland.
Søknadsfrist (skisse): 14. januar 2019.  Søknad leveres i søknadsportalen.
Frist for full søknad er april 2019.

Velferdstilbud

Velferdsutvalget ønsker hjertelig velkommen til Juletrefest!
Lørdag 05. januar 2019
kl. 15.00 – 17.00

Sted: Hotel Terminus
Billettpris: kr. 120,- Voksne/Barn

Påmelding


Dark side of the wall i Grieghallen 2. februar.

Konserten kl 18.30 er i ferd med å bli utsolgt.
Det er derfor lagt ut ekstrakonsert kl. 21.15.

Billettprisen er ordinært kr 560.- inkl. avgift
Rabattert billettpris til UIB-ansatte er 430.- inkl. avgift.

Billettprisen gjelder kun for ekstrakonserten kl 21.15 og må kjøpes via følgende lenke: https://www.ticketmaster.no/event/594423?CL_ORIGIN=ORIGIN3


Universitetets bedriftsidrettslag (UBIL) feirer 50-års jubileum og inviterer til idrettsdag 17. januar 2019!

Fra kl. 15.00 til 18.00 kan du delta i følgende aktiviteter:

Badminton turnering
Badminton er en idrett som er mye mer fartsfylt og krevende enn du kanskje tror. Vi arrangerer en mini turnering avhengig av antall påmeldte.

Bordtennis turnering
Bordtennis turneringen skal holdes i kjelleren til SV-bygget. Dette er noe alle kan være med på – klarer du å slå din kollega?

Fotball turnering
Vi arrangerer en miniturnering i fotball (cageball) for mer eller mindre mixede lag. Et lag består av 3-4 spillere + innbytter, der rene damelag får lov å ha en spiller mer på banen. Det spilles på små baner og mål, og ballen skal være i spill (nesten) hele tiden. Alle lag er garantert 4 kamper (avhengig av antall påmeldte lag).

Innendørs-orientering
Orienteringssporten flytter seg for anledningen fra dype skoger og regnfylte Bergensgater til tørre og varme Studentsenteret. Utstyrt med et kart over bygget skal det navigeres til postene som er gjemt over flere plan. Den raskeste vinner – og det er lite fare for å gå seg helt vill.

 Skyting
Skyting med UBIL finner stort sett sted i tilfluktsrommet i kjelleren i Åstveithallen. På idrettsdagen vil vi prøve å tilrettelegge for en liten skytekonkurranse i kjelleren i SV-bygget, rom 005. Skyt 5 skudd og oppnå maks 50 poeng.

 Sykkel
Sykkelgruppen møtes til vanlig utendørs, men nå skal universitetets råeste på spinning-sykkel kåres. Hvem klarer å sykle lengst på 10 minutter?

Få med deg noen kollegaer og meld deg på her senest 7. januar 2019! Deltakerantallet er begrenset og første man til mølla gjelder.

Sjekk ut alle idretter du kan være med i som UBIL-medlem her.

Helseinnovasjon og entreprenørskap

Helseinnovatørskolens kurs «Helseinnovasjon og entreprenørskap»  er et kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere i Skandinavia. Her lærer deltakerne blant annet hvordan de kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Mer om kurset og påmeldingskjema finner dere her

Dette synes deltakerne om kurset http://bit.ly/2jj3AF6

Søknadsfrist 21.desember

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Foto: Per Holland

Randi Brendbekken
Hovedveileder: professor Tone Tangen
Medveiledere: professor Anette Harris og professor Hege Randi Eriksen

Prøveforelesning: Tirsdag 11. desember 2018 kl. 10.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Sykefraværsarbeid i Norge. Hvordan er det organisert, hvilke nøkkelpersoner er involvert og hva vet vi om effekt?»

Disputas:Tirsdag 11. desember 2018 kl. 12.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Multidisciplinary intervention versus brief intervention in specialist healthcare. Attempting to improve outcomes for patients on sick leave with musculoskeletal pain”

1. opponent: Professor Bård Natvig, Universitetet i Oslo
2. opponent: Førsteamanuensis Gunn Hege Marchand, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Ole Bernt Fasmer, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke
Åpent for alle interesserte

 

The Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

The Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

Dear Researchers from the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2) and Helse-Bergen. You are hereby invited to present your work to fellow researchers and the general audience at the 13th Annual Research Presentations arranged by the Research School in Clinical Medicine 23rd-25th January 2019.

If you have presented a poster or had an oral presentation at a scientific meeting or a conference in 2018, you are welcome to present your work at our conference. You can submit one contribution – either a poster or an oral presentation.

Poster presentation:

 •   Each poster presenter give a short presentation of the poster to a scientific committee (around 3 minutes including questions from the scientific committee).
 •   Posters should be submitted as PDF files. Please check the quality thoroughly before you submit your poster. We will print out the posters on a poster banner.

Oral presentations:

 •  10 minutes for each oral presentation + 5 minutes for discussion.
 •  Please send us your PowerPoint presentation through e-mail before the event
 • Oral presentations held at meetings in 2018 can be presented in their original form, but given that the audience will be a general medical one, it may be wise to include some additional background information.
 • Note: Due to time limitations, there will be a limit of 20 oral presentations. Only the first 20 to submit their oral presentations will be able to participate.

Prizes:

A scientific committee appointed by the Research School will evaluate all presentations held by PhD students and postdocs. Prizes will be awarded to the best posters/presentations. Building on last years success, we will also this year have a “People’s Choice Award”.

Submission:

Send abstract (if oral presentations) or abstract+poster (if poster presentation) to forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no. Abstact should be possible to open with Microsoft Word and posters should be sent as PDF. NB: Mark the file(s) and your mail’s subject with your name, the affiliation you have (K1, K2 or Helse-Bergen) and if you are a PhD student or postdoc/researcher. Specify whether you want to have an oral or poster presentation. As in previous years, we would like to have a short Norwegian summary which is easy to understand for the general audience (typically 5 sentences long in a Word document).

If you have questions, do not hesitate to contact us through the e-mail address provided above.

Deadline for submission: 1st of December 2018.