Ph.d.- hjørnet

Nye doktorgrader

 


Friedemann Erchinger disputerte den 12. juni 2018 med avhandlingen «A short endoscopic Secretin test for the diagnosis of chronic pancreatitis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 


Trond Engjom disputerte den 13. juni 2018 med avhandlingen «Ultrasonography of the pancreas in Cystic Fibrosos and Chronic pancreatitis. Pancreatic ultrasound revisted». 

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 


Erland Hermansen disputerte den 15. juni 2018 med avhandlingen «Clinical and radiological results after three different posterior decompression techniques for lumbar spinal stenosis»

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 


Israa Abdul Rhman Ahmed
Candidate from Department of Clinical Medicine
Main supervisor: Professor Daniela Elena Costea
Co-supervisors: Professor Anne Christine Johannessen and Associate Professor Dipak Sapkota

Trial lecture: Tuesday 26 June 2018 at 10.15
Place: Large Auditorium, Main building, Haukeland University Hospital
Topic: “The molecular landscape of head and neck cancer with particular reference to The Cancer Genome Atlas”

Defence:  Tuesday 26 June 2018 at 12.15
Place: Large Auditorium, Main building, Haukeland University Hospital

Dissertation:  “Identification of prognostic biomarkers for oral squamous cell carcinoma. Study on human samples and experimental models”

1st opponent:  Professor Ruud H. Brakenhoff, VU University Medical Center, the Netherlands
2nd opponent:  Associate Professor Craig Murdoch, University of Sheffield, United Kingdom
Committee leader: Associate Professor Sabine Leh, University of Bergen

The defence will be led by Professor Anders Molven.
The public is invited.

Åpning av Mohn ernæringsforskningslaboratorium

Senter for ernæring ønsker velkommen til åpningen av Mohn ernæringsforskningslaboratorium!

11. juni 2018, auditorium BUS 1, kl. 11.30 til kl.15.00

Program

11.30 – 12.00   Velkomst og lunsj

12:00 – 12:10  Mohn ernæringsforskningslaboratorium: en gylden mulighet til ernæringsforskning v/Jutta Dierkes

12:10 – 12:30  Hilsen fra Bergens Forskningsstiftelse v/ daglig leder Sveinung Hole
Haukeland Universitetssykehus v/ adm. direktør Eivind Hansen
Det Medisinske Fakultetet, UiB v/ dekan Per Bakke
Klinisk institutt 1, UiB v/ Kjell-Morten Myhr
Klinisk institutt 2, UiB v/ Pål R. Njølstad

12:30 – 13:15  Professor Rune Blomhoff, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO. Erfaringer fra etableringen av Senter for klinisk ernæring ved UiO/OUS

13:15 – 14:00  Professor Jutta Dierkes, leder, Mohn ernæringsforskningslaboratorium. Underernæring hos eldre – en forsknings- og samfunnsutfordring

14:00 – 14:45  Professor/Klinikkdirektør Gunnar Mellgren, nestleder, Mohn ernæringsforskningslaboratorium
Fedme – utbredelse og molekylære mekanismer

14:45 – 15:00 Avslutning

NB!  Det er for sent å melde seg på lunsjen, men alle er velkommen til å delta på programmet fra kl. 12.00.

 

The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2019

The Olav Thon Foundation was established in December 2013. Section 7 a) of the articles of association includes the following statement:

Funding may be awarded for purposes within the fields of mathematics, the natural sciences and medicine.

Against this background and in addition to its other announcements, the Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2018. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support. Previous collaboration will be regarded as an advantage and should be documented (by co-publications or similar). The collaboration must include specific research groups in at least two Nordic countries and be led by personnel holding professorships or equivalent permanent academic positions.

For more information, read here.

Deadline: 15 September 2018

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

  • Sunitinib Alone or after Nephrectomy in Metastatic Renal-Cell Carcinoma. Méjean A, Ravaud A, Thezenas S, Colas S, Beauval JB, Bensalah K, Geoffrois L, Thiery-Vuillemin A, Cormier L, Lang H, Guy L, Gravis G, Rolland F, Linassier C, Lechevallier E, Beisland C, Aitchison M, Oudard S, Patard JJ, Theodore C, Chevreau C, Laguerre B, Hubert J, Gross-Goupil M, Bernhard JC, Albiges L, Timsit MO, Lebret T, Escudier B.N Engl J Med. 2018 Jun 3.

Nivå 1

Ønsker prosjektskisser til nye tverrfaglige PhD-stillinger

Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.

Opphavsrett: UiB

Tema for satsningen er «migrasjon, helse og ulikhet». Det er sendt henvendelse til alle fagmiljø ved UiB med henstilling om å levere tverrfaglige prosjektskisser på disse temaene innen 15. juni.

— Vi ønsker prosjektforslag fra potensielle hovedveiledere for kandidatene og håper på mange spennende forslag til tverrfaglige vinklinger og tematikker med vid faglig bredde, sier professor Bente Moen, leder ved Senter for internasjonal helse, som har ansvar for satsingen.

Les mer her

Alrek helseklynge – frokostmøte 8. mai

Tema: lærings- og mestringsaktivitet

Faggruppen for lærings- og mestringsaktivitet fasiliterer frokostmøte for Alrek helseklynge tirsdag 8. mai kl. 08.00 – 09.30 i Christie café (etasjen under Universitetsaulaen).

Målgruppe: alle som er interessert i arbeidet med helseklyngen og faggruppene som er etablert, og spesielt om tematikk lærings- og mestringsaktivitet. De som er involvert i praksisfeltet for studenter vil også få gode innspill.

Påmelding

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 


Kjersti Nesheim Power disputerte den 3. mai 2018 med avhandlingen «Consequences of status epilepticus in adults with particular focus on cognitive function».

Vi gratulerer!

 


Maiken Kirkegaard Brix disputerte den 3. mai 2018 med avhandlingen «Establishing Reliable MR spectroscopy techniques for measuring GABA and Glutathione in the human brain».

Vi gratulerer!

 


Katrin Brauckhoff disputerte i dag den 4. mai med avhandlingen «Injury of the recurrent laryngeal nerve. Clinical and experimental studies focusing on intraoperative neuromonitoring«.

Vi gratulerer!


Kommende disputaser

 

Aurora Selvik
Hovedveileder: Professor Halvor Næss,
Medveiledere: Ph.d Christopher Elnan Kvistad, professor emeritus Lars Thomassen og professor Ulrike Waje-Andreassen

Disputas: 25. mai 2018 kl. 12.15
Sted: Auditorium1, BB-bygget

Avhandlingens tittel: “Cancer-Associated Ischemic Stroke: The Bergen NORSTROKE Study»

  1. opponent: Ph.d  Karolina Ryeng Skagen, Oslo Universitetssykehus
  2. opponent: Bente Thommessen, Akershus Universitetssykehus
  3. medlem av komiteen:  Øystein Fluge, Universitetet i Bergen

 

Følg kurs ved Program for universitetspedagogikk

Program for universitetspedagogikk

Kurstilbudene ved Program for universitetspedagogikk retter seg primært mot ansatte ved UiB og består av en BASISMODUL for nytilsatte i vitenskapelige stillinger, og PÅBYGNINGSMODULER som bygger på Basismodulen. Modulene er tillagt studiepoeng. Undervisning ved Media City Bergen. Se kalender under.

Kommende arrangement for Program for universitetspedagogikk