Alrek helseklynge – frokostmøte 8. mai

Tema: lærings- og mestringsaktivitet

Faggruppen for lærings- og mestringsaktivitet fasiliterer frokostmøte for Alrek helseklynge tirsdag 8. mai kl. 08.00 – 09.30 i Christie café (etasjen under Universitetsaulaen).

Målgruppe: alle som er interessert i arbeidet med helseklyngen og faggruppene som er etablert, og spesielt om tematikk lærings- og mestringsaktivitet. De som er involvert i praksisfeltet for studenter vil også få gode innspill.

Påmelding

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 


Kjersti Nesheim Power disputerte den 3. mai 2018 med avhandlingen «Consequences of status epilepticus in adults with particular focus on cognitive function».

Vi gratulerer!

 


Maiken Kirkegaard Brix disputerte den 3. mai 2018 med avhandlingen «Establishing Reliable MR spectroscopy techniques for measuring GABA and Glutathione in the human brain».

Vi gratulerer!

 


Katrin Brauckhoff disputerte i dag den 4. mai med avhandlingen «Injury of the recurrent laryngeal nerve. Clinical and experimental studies focusing on intraoperative neuromonitoring«.

Vi gratulerer!


Kommende disputaser

 

Aurora Selvik
Hovedveileder: Professor Halvor Næss,
Medveiledere: Ph.d Christopher Elnan Kvistad, professor emeritus Lars Thomassen og professor Ulrike Waje-Andreassen

Disputas: 25. mai 2018 kl. 12.15
Sted: Auditorium1, BB-bygget

Avhandlingens tittel: “Cancer-Associated Ischemic Stroke: The Bergen NORSTROKE Study»

  1. opponent: Ph.d  Karolina Ryeng Skagen, Oslo Universitetssykehus
  2. opponent: Bente Thommessen, Akershus Universitetssykehus
  3. medlem av komiteen:  Øystein Fluge, Universitetet i Bergen

 

Følg kurs ved Program for universitetspedagogikk

Program for universitetspedagogikk

Kurstilbudene ved Program for universitetspedagogikk retter seg primært mot ansatte ved UiB og består av en BASISMODUL for nytilsatte i vitenskapelige stillinger, og PÅBYGNINGSMODULER som bygger på Basismodulen. Modulene er tillagt studiepoeng. Undervisning ved Media City Bergen. Se kalender under.

Kommende arrangement for Program for universitetspedagogikk

Velferd

Kveldstur med Statsraad Lehmkuhl / Evening boat trip with Statsraad Lehmkuhl

Mandag 30. april er alle ansatte og studenter ved UiB hjertelig velkommen med på kveldstur med Statsraad Lehmkuhl!
Utdanning i Bergen har leid hele skipet og kan tilby rabatterte billetter denne kvelden.
Priser*:
UiB studenter 200,-
UiB ansatte 320,-
Andre 420,-
*Prisene inkluderer ikke mat.
Avgang Bradbenken 18:00
Ankomst Bradbenken ca 22:30
Mer informasjon: https://www.utdanningibergen.no/no/arrangement/skjaergardstur-med-statsraad-lehmkuhl-2018/
eller Facebook: https://www.facebook.com/events/3324547267578374/
For spørsmål om turen: utdanningibergen@uib.no

English
Experience the fjords and archipelago outside of Bergen on Monday the 30th of April with the pride of Bergen, the majestic Statsraad Lehmkuhl. Study Bergen has chartered the entire ship and is offering tickets at a reduced rate to students and employees at UiB.
Ticket prices*
UiB student 200,-
UiB employees 320,-
Others 420,-
*Food is not included in the price
Depature Bradbenken 18:00
Arrival Bradbenken ca 22:30
More information can be found: https://www.utdanningibergen.no/en/events/bergen-student-sunset-cruise2/ or Facebook: https://www.facebook.com/events/3324547267578374/
For questions about the trip: utdanningibergen@uib.no

———————

Generalprøve i Logen Andvake presenteres i samarbeid med DNS og Festspillene


tysdag 22. mai, kl. 19.00.
Billettpris kun kr. 100.
Du kan kjøpe billettar her:
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=web1&event=32

Jon Fosse fekk Nordisk Råds Litteraturpris for trilogien. Verket har trollbunde publikum over heile verda og blir no teater. Hordaland Teater er stolte over å kunne presentere urpremiere på ei av vår tid si mest markante litterære forteljingar i ein musikalsk sceneversjon av Torkil Sandsund. Urpremieren vert 23. mai, under Festspillene i Bergen. Framsyninga vil ta oss gjennom alle tre romanane på tre timar.Det er seinhaustes og Alida og Asle er kome til Bjørgvin for å finne ein stad å vere. Alida er høggravid, men ingen vil gi dei rom. I trilogien følgjer vi parets kamp for å finne ein stad å føde og korleis dei på ulikt vis vert innhenta og stilt til ansvar for valga dei tek undervegs. Andvake-trilogien er forteljinga om ung kjærleik i ei ugjestmild verd, om kjærleik som sprenger sin eigen veg, og om kjærleik som overlev sjølve livet.Dette er ei klasseforteljing og eit tidsbilete som rommar den mystikken og musikaliteten som særmerkjer Fosse. Den vert toneset av dei tidlegare festspelkunstnarane Trio Mediæval. Levande folkemusikk vert også eit sentralt element med felespelaren Erlend Apneseth på scenen.
Regi: Torkil Sandsund. Scenografi: Dordi Strøm.
Med: Erlend Apneseth, Magne Håvard Brekke, Ragnhild Gudbrandsen, Sigmund Njøs Hovind, Susann Kambestad, Karl-Vidar Lende og Anne Wiig.


Bergen Filharmoniske Orkester Sesongavslutning
Beethoven og Bronfman
Fredag 27. april kl. 1930 i Griegsalen

Sir Andrew Davis, dirigent
Yefim Bronfman, klaver
Wilhelm Stenhammar  Excelsior!, symfonisk overture

Ludwig van Beethoven Klaverkonsert nr. 3
Richard Strauss  Ein Heldenleben

Vi inviterer dere til å være med å sette punktum på en strålende sesong sammen med dette stjernelaget og et flott program!
Spesialtilbud til de ansatte ved UIB
Kr. 200 i hele salen.
Klikk her for kjøp av billett
Ordinære priser er 495/445

 

Sesongen avrundes med selveste Yefim Bronfman som solist i Beethovens mesterlige tredje klaverkonsert. Bronfman er en av verdens fremste pianister, og det er en stor glede å få ham til Bergen.

Innledningsvis får vi høre et verk av Wilhelm Stenhammar, en av Sveriges viktigste komponister. Excelsior! er komponert av den unge Stenhammar i 1896 og er tydelig influert av tysk senromantikk.

Mens Strauss tidligere hadde litterære tema for sine symfoniske dikt, handler Ein Heldenleben (et helteliv) om ham selv, vil noen si. Vi presenteres for en musikalsk selvbiografi om den kreative, edle og karismatiske kunstneren, vi møter hans motstandere og hans store kjærlighet, konen Pauline, sistnevnte portrettert gjennom en både oppfarende, vakker og smektende solofiolin, denne gang tolket av vår eminente konsertmester Melina Mandozzi.

Konsertene arrangeres med generøs støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

«It’s safe to say there is no pianist around remotely like Yefim Bronfman. Labor doesn’t seem to ever enter the equation; he is simply everywhere, instantly and all the time», The Philadelphia Inquirer

Kvelden avrundes med et musikalsk nachspiel i Grieghallens foaje.

Hjertelig velkommen og riktig god fornøyelse.

Minneord for Jarle Tor Rørvik (1954-2018)

Jarle Rørvik 1954-2018  Opphavsrett: UiB

Jarle Tor Rørvik ble født på Vigra i 1954 og flyttet i skoleårene til Volda. Som student flyttet han videre til Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1981. Etter turnustjeneste og klinisk arbeid, begynte han i 1986 med spesialisering i radiologi, og har i over 30 år jobbet som røntgenlege ved Haukeland universitetssjukehus. Parallelt med klinisk arbeid hadde Jarle også et stort engasjement for forskning og undervisning. Han disputerte i 1998 med avhandlingen «On staging of prostate cancer prior to radical treatment». Han ble ansatt som professor 1 i radiologi ved Universitet i Bergen i 2008, og hadde siden hovedansvaret for forskning og undervisning i radiologi ved sykehuset og universitetet. I 2013 ble Jarle seksjonsleder for radiologi og leder for undervisning ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen, og siden 2014 har han også ledet Bergen Abdominal Imaging Research Group.

Jarle var en kunnskapsrik og entusiastisk kollega og har vært en foregangsmann for brobygging og samarbeid på tvers av profesjoner og institusjoner. Han hadde derfor en naturlig nøkkelrolle i utviklingen av MedViz og han var styreformann i MedViz fra 2010-2017. Han hadde i sitt arbeid særlig fokus på radiologisk fagutvikling og forskning innen uroradiologi, som var hans spesialfelt.

Jarle hadde et stort engasjement for undervisning av medisinerstudenter. Han var en pioner i utviklingen av undervisningsmetoder innen sitt egent fagfelt, og var prisbelønnet for dette. I tillegg var han også en utrettelig pådriver for å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og universitetet i undervisningen av både studenter og legespesialister. I dette arbeidet utmerket Jarle seg gjennom sin varme og joviale væremåte. Han hadde alltid stort fokus på fag og undervisning – men kunne lett snakke om det meste – ofte om tur og hytteliv på fjellet og familie. Han snakket lett med alle og var en inspirator og et klokt og omsorgsfullt medmenneske som vil bli dypt savnet.

Jarle har også markert seg nasjonalt gjennom verv i Norsk Radiologisk Forening, Norsk Forening for Abdominal Radiologi og i etableringen av Radforsk – Norsk Radiologisk Forenings forskningsinstitutt. Han hadde i tillegg et stort internasjonalt engasjement gjennom Europeiske forskernettverk og aktivt medlemskap i Europeisk Selskap for Urogenital Radiologi.

Det er med stor sorg vi mottok beskjeden om Jarles plutselige bortgang, og han etterlater seg et stort tomrom. Vi minnes Jarle Tor Rørvik i stor takknemlighet. Han var for oss en varm kollega, engasjert og kunnskapsrik fagperson og en god venn. Våre tanker går til hans mange venner og kolleger og særlig til Jarles familie, hans kone Tove og hans tre barn Håvard, Eivind og Synne med familier som har mistet en kjær ektefelle, far, svigerfar og bestefar.

På vegne av kolleger ved Klinisk institutt 1 og det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen,

Kjell-Morten Myhr, Jorunn Skei, Odd Helge Gilja, Leiv Hove, Nils Erik Gilhus og Per Bakke

The 20th Broegelmann Lecture

Arranged by The Research Group Immunology and Rheumatology, NSI Bergen and The Bergen Research School in Inflammation

«Pathogenic memory plasma cells – a roadblock to tolerance induction in chronic inflammatory diseases»

Andreas Radbruch Prof. Dr. rer. nat
Scientific Director The German Rheumatism Research Centre and Professor of Rheumatology at the Charité Medical Centre and Humboldt University of BerlinBerlin, Germany

Tuesday, May 15th, at 13:00 – 14:00

Auditorium AHH

http://www.uib.no/rg/broegelmann

Invitasjon til frukostseminar om språkval i universitets- og høgskulesektoren

Språkleg balansegang – norsk og engelsk i akademia

Språkrådet inviterer deg til frukostseminar om språkval i akademia, med lansering av «Vegvisar for språkval i universitets- og høgskulesektoren». Frukostseminaret blir arrangert på Litteraturhuset i Bergen fredag 6. april.

På frukostseminaret ønskjer Språkrådet å vise kva for språkval som blir gjorde ved universiteta og høgskulane, og korleis institusjonane balanserer mellom internasjonalisering og behova til det norske samfunnet. Kva for språklege utfordringar står universitet og høgskular overfor, og korleis kan desse utfordringane møtast?

Fleire spørsmål blir òg drøfta på seminaret:

  • Har utdanningsinstitusjonane funne oppskrifta på ein språkleg balansegang mellom norsk og engelsk?
  • Ligg norsk fagspråk på sotteseng, og er engelsk i ferd med å ta over på universitet og høgskular?
  • Blir studentane flinke nok i norsk fagspråk til å kommunisere klårt og presist i eit norskspråkleg arbeidsliv og til å delta i den norske ålmenta når dei er ferdige med studia?
  • Korleis kan universiteta og høgskulane lære av kvarandre og samarbeide for å sikre gode språkval?

Rektor Øystein Thøgersen ved Noregs handelshøgskule og prorektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen kjem med innlegg om språkpolitikk og språklege utfordringar ved sine institusjonar. Direktør Åse Wetås i Språkrådet innleier om kva norsk fagspråk betyr for norsk samfunnsliv.

I tillegg lanserer seniorrådgjevar Marita Kristiansen Språkrådets «Vegvisar for språkval i universitets- og høgskulesektoren». Vegvisaren inneheld praktiske råd til institusjonane om korleis ein kan balansere bruken av engelsk og norsk i akademia.

Frukostseminaret blir avrunda med eit ordskifte mellom innleggshaldarane.

Stad: litteraturhuset i Bergen, Olav H. Hauge
Tid: fredag 6. april kl. 9.00–10.30

Det blir servert kaffi, te og rundstykke frå kl. 08.30

Klikk på lenkja og meld deg på innan 3. april.

 

Velferdstilbud

James MacMillan: St Luke Passion (2013) – Norgespremiere

MacMillans musikalske språk er krystallklart. Vakre melodiske linjer vever seg sømløst sammen med vrengte, krasse lyder. Pasjonshistorien er fortalt av utallige komponister, men MacMillan evner å levendegjøre teksten på ny. Han tar dessuten ikke for seg bare lidelsen, men peker også fremover mot oppstandelsen og himmelfarten. Orkester og kor brukes kreativt og variert i dette storslagne verket. Jesu stemme, i mange pasjoner gestaltet av en solist, blir sunget av Bergen Domkirkes Jentekor.

Bergen Domkor
Bergen Domkirkes Jentekor
Sammensatt orkester
Kjetil Almenning, dirigent

Søndag 25. mars kl 19.30.
Tilbud til Universitetet i Bergen: kr 240 (ordinær: 300), bruk promokode «domkormacmillan». Student/honnør: kr 150. Billetter bestilles på ticketco.no,
eller gå direkte inn på lenken:

https://kirkemusikkibergen.ticketco.events/no/nb/e/st_luke_passion__james_macmillan

http://www.facebook.com/events/2033834636887426/ 

Fakultetet oppretter samarbeid med Norwegian SMART Care Cluster

«Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 110 bedrifter og 40 kommuner og andre offentlige aktører som deltakere. Klyngen har sitt utspring i Stavanger regionen, men har medlemmer fra hele landet og verden.

Helge Ræder, prodekan for innovasjon ønsker å etablere et Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Det medisinske fakultet (SFI) sammen med Norwegian Smart Care Cluster i Stavanger: Les mer på UiB sine sider.