God sommer!

Kjære alle,

Sommeren har  kommet og det er snart ferietid for de fleste av oss. Det er nedlagt stor innsats gjennom hele vårsemesteret i både undervisning, forskning, administrasjon og på lab fra alle ved K1 i godt og nødvendig samarbeid på tvers av institutter og fakultetet – samt med samarbeidene sykehus i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.

Det har særlig vært en god opplevelse å se den vellykkede gjennomføringen av OSKE-eksamener, som virkelig har vært en stor felles dugnad for fakultetet med bidrag fra mange samarbeidspartnere.

Vi nytter nå anledningen til å ønske alle en god og velfortjent sommerferie!

Beste hilsen  Jorunn & Kjell-Morten

Reisebrev fra Ghana

Astrid Elise Hasselberg og Patience Chimsah samler inn ansjos på fiskemarkedet i Techiman. Fotograf: Samuel Amponsah

Astrid Elise Hasselberg er ph.d.-kandidat ved K1 og Havforskningsinstituttet. I sitt doktorgradsprosjekt skal Hasselberg analysere næringsstoffer og fremmedstoffer i fersk og prosessert fisk fra Ghana, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig.

Fisk er hovedkilden til animalsk protein i Ghana, men det finnes ingen lokale matvaredata på hva denne fisken inneholder av nærings- og fremmedstoffer. Matvaredata som dette danner grunnlaget for alt fra kostholdsanbefalinger og merking av matvarer til kostholdsundersøkelser.

Hasselberg har derfor vært i Ghana og samlet inn flere tusen fisk fra ulike markeder fra nord til sør i Ghana. Les mer om hennes spennende doktogradsprosjekt på hi.no.

Erasmus ansatt- og undervisningsmobilitet 2019/20

Det lyses ut stipendmidler for Erasmus ansatt- og undervisningsmobilitet for 2019-20. Ansattmobilitet omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelige ansatte. For 2019/20 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 28 undervisningsmobiliteter ved europeiske samarbeidsuniversitet.

Fristene for å søke om stipend er 20. august og 20. januar.

Les mer om stipendmidler for ansattmobilitet her.

Søknadsskjema ansattmobilitet

Les mer om undervisningsmobilitet her.

Søknadsskjema undervisningsmobilitet

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om driftsmidler på inntil 300 000 NOK. Midlene skal styrke pågående forskning og/eller bidra til forskningsnettverk innen demens. Vennligst se her for mer informasjon.

Vi lyser også ut forskningsmidler innen hjerte- og karforskning.

Søknadsfrist for begge ordninger er 1. september 2019. Søknad må sendes inn elektronisk via Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

 

Ønsker du å formidle din forskning?

UiB har lansert podkasten UiB popviten.

Tor Godal ved kommunikasjonsavdelingen søker nå forskere som har lyst til å delta og fortelle om sin forskning. Dette er en god måte å profilere fakultetet og spre det vi holder på med til folket!

De som vil være med kan kontakte Tor Godal (Tor.Godal@uib.no).

Simon Dankel på K2 har allerede vært med å lage en episode- Den moderne maten får oss til å spise for mye.

Les mer om UiB sine nye podcastserie pahoydn.no.

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2019

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2019:

  • Introduksjon til Endnote
  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til systematiske oversikter

Introduksjon til EndNote: I kursene gjennomgåes hvordan å bygge opp en egen EndNotedatabase med referanser man trenger til forskningen. I tillegg vises hvordan å enkelt bruke EndNote i skriveprosessen i Word slik at man får formaterte referanser og en automatisk generert litteraturliste. EndNote har dessuten mer funksjonalitet , f.eks. å gruppere referansene i EndNote, og å laste inn fulltekst til artiklene og dermed lage sitt eget elektroniske bibliotek.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Den er derfor et viktig supplement til Medline, for å få et bedre overblikk over fagets litteratur.

Introduksjon til systematiske oversikter: Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på:
https://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi#-pne-kurs-ved-bibliotek-for-medisin

Jeg lurer på …

Kjære alle

K1-administrasjonen er her!

UiB er en stor og relativ kompleks organisasjon – og kan kanskje noen ganger oppleves litt tungrodd. Det er ikke alltid lett å finne frem til den informasjonen du trenger eller få tak i rett person å snakke med. Vi i administrasjonen på K1 er her for å hjelpe deg så godt vi kan. Vi holder til i labbygget i 7. etasje eller du kan kontakte oss i administrasjonen via telefon eller e-post. Du kan også gjøre et søk i UiB sin interne Telefonkatalog.

UiB sine ansattsider

Om du av ulike årsaker ikke kan få hjelp av oss akkurat når du trenger det, er det likevel hjelp å få! UiB sine ansattsider har blitt veldig informative og innholdsrike. Om du ikke har tatt i bruk ansattsidene enda, så anbefaler jeg at du gjør det. Hovedsiden gir et godt overblikk over informasjon og støtte som er tilgjengelig.

Verktøy og tjenester

En av mine favorittsider for å finne svar på det jeg lurer på og få tilgang til systemer jeg trenger mm, er snarvei-siden for service og tjenester ved UiB. Her finner du en alfabetisk oversikt over det meste.

F.eks lenke til ca 1000 Aviser (Library Press Display og Atekst) du kan lese, du finner god Brukerstøtte for IT og  fyldige infosider om E-post, du kan sjekke rutetider for Campusbussen, kanskje trenger du Maler Powerpoint eller informasjon om Reiser. Har du midler ved UiB/K1 kan du få en statusrapport i Tableau. Eller kanskje du vil gå på kino og benytte deg av et UiB-velferdstilbud nå i helgen: 2 Kinobilletter a kr 80!

Ha en riktig fin helg ute eller inne og ha en flott 17. mai -feiring neste uke!
PS) du er selvfølgelig velkommen i UiB sin hovedprosesjon!

Beste hilsen

Jorunn

The 21st Broegelmann Lectures

The 21st Broegelmann Lectures by

Yenan Bryceson, Karolinska Instituttet and University of Bergen
Lymphocyte cytotoxicity in health and disease

 Silke Appel, University of Bergen
“Towards personalized therapy for inflammatory diseases”

Bjørn-Tore Gjertsen, University of Bergen and Haukeland University Hospital
“Single cell immune profiling in personalized therapy: early response evaluation in myeloid leukemia using mass cytometry”

Wednesday, May 15th, at 11:15 – ca.13:00
Auditorium AHH

Arranged by Broegelmann Research Laboratory, Department of Clinical Science and The Bergen Research School in Inflammation

Ph.d.-hjørnet

Ny doktorgrad


Øystein Vesterli Tveiten disputerte den 7. mai med avhandlingen: «Long-term Quality of Life and symptoms in patients with vestibular schwannoma».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 


Midtveisevalueringer våren 2019

 

Onsdag 22. mai, på rom 7.1 og 7.2, 7. etasje labbygget

 

Foto: colourbox

 


PhD course: BMED904 Matrix Biology, Cell Biology and Physiology of the Extracellular Matrix

 

Final program is now available for the course BMED904 Matrix Biology, Cell Biology and Physiology of the Extracellular Matrix. This 3 ECTS course is organized by the Bergen Biomedical Research School (BBRS) and the CCBIO Research School for Cancer Studies (RSCS). We still have room for more participants.

Note that although the complete course is a Research School event, the individual lectures are open to everyone interested, also other staff, visitors and students. Just write in the registration that you will be participating in selected lectures (and which they are).

When: June 3-7, 2019
Where: BB-building, Jonas Lies vei 91, Bergen
Registration

Program: final program here.
Website: see more information here.

Questions: Please contact Marion Kusche-Gullberg: marion.kusche@uib.no or Margarethe Bittins: margarethe.Bittins@uib.no

 

Undervisningen

Kjære alle og vel overstått påske!

Vi er snart kommet til mai måned og vi har allerede opplevd noen dager med nærmest full sommer. Det betyr også at avslutningen av undervisningssemesteret nærmer seg – inkludert eksamen. Det blir en spennende vår med OSKE-12 avvikling for første gang og OSKE-6 for andre gang. Det meste begynner å bli klart – inkludert eksamensoppgaver og bemanning for gjennomføring av eksamensdagene. Kollegaene Eirik Søfteland (E.Softeland@uib.no) ved K1 og Rune Nielsen (Rune.Nielsen@uib.no) ved K2 er sammen med felles studieadministrasjon ledet av Tore (Tore.Lillebo@uib.no) og Øyvind (Oyvind.Bendiksen@uib.no) ved instituttene, samt fakultetet er ansvarlig for henholdsvis OSKE-6 og -12. Innspurten i forberedelsen starter om kort tid frem til eksamen 6. juni for OSKE-12 og 19. juni for OSKE-6. Det legges ned imponerende innsats fra mange både i forberedelser og gjennomføring av disse eksamenene.

Undervisningsdagen 7. mai er om kun halvannen uke – og det er til nå altfor få påmeldte. Det er spennende program hvor vi kan diskutere OSKE-eksamen, høre mer generelt om eksamensavvikling, samt den nye ordningen med merittering av fremragende undervisere ved fakultetet. I tillegg får vi praktisk erfaring i team basert læring (TBL) om flervalgsoppgaver.  Arrangementet blir i Bikuben – og jeg oppfordrer at alle melder seg på; https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6311141

Et annet viktig arrangement for oss er Fakultetets dag. I år blir denne avviklet i det nyoppussede auditoriet ved Armauer Hansens Hus (AHH) 13. juni. Det blir et rikholdig program med blant utdeling av forsker- og undervisningspriser. Mer info om dette vil komme om kort tid.

Jeg ber om at så mange som mulig stiller på både Undervisningsdagen og på Fakultetets dag.

Med ønsker om fine vårdager og god helg.

Beste hilsen

Kjell-Morten