Godt samarbeid for sterke forskningssøknader

I går fikk vi vite at et stort samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus er blitt tildelt en stor forskningsbevilgning fra NFR for etablering av et Forskningssenter for klinisk behandling av alvorlige sykdommer i sentralnervesystemet. Senteret vil inkludere klinikere og forskere fra K1 og Nevroklinikken – men også samarbeidspartnere fra andre avdelinger ved sykehuset, i praksis alle instituttene ved fakultetet, andre fakultet ved UiB, Haraldsplass og BTO. Dette illustrerer godt at enkeltforskere og forskergrupper er avhengig av brede og gode samarbeid, basert på faglig excellence og tillit for å få gjennomslag i store prosjekter. Konkurransen var stor fra andre sterke forskningsmiljøer i Norge. «Bergensøknaden» utnyttet vårt store potensiale ved mange gode forskningsmiljøer som kan samlokaliseres i ett senter. CCBIO, med samlokalisering i et senter av mange sterke kreftforskningsgrupper, er et annet «stjerneeksempel» på at slike strategier kan lykkes.

I søknadsprosessen og oppfølgingen av denne har det vært helt tydelig at et godt samarbeid mellom UiB og HUS er avgjørende for at slike søknader og gjennomføring av prosjekter skal kunne lykkes. HUS eller UiB hver for seg hadde ikke hatt mulighet for å lykkes i denne konkurransen. Seksjon for Nevrologi og Nevroklinikken har en lang tradisjon for en sømløs organisering av forskning, undervisning og klinisk arbeid ved UiB og HUS. Andre fagmiljøer ved UiB og sykehuset har hatt samme organisering med stor suksess. Jeg tror erfaringer fra disse miljøene med stor fordel kan legges til grunn for det viktige arbeidet som nå gjøres i utviklingen av gode samarbeidsrutiner i både undervisning og forskning ved universitetet og sykehuset.

I disse dager oppfordres forskningsmiljøene ved K1 og resten av fakultetet til å starte forberedelser til neste runde av SFF-søknader i 2020. Jeg tror nøkkelen til å kunne lage gode prosjekter og søknader er samlokalisering og samarbeid på tvers av forskergrupper, institutter, fakultetet og institusjoner. Jeg tror mange forskningsmiljøer ved universitetet og sykehuset kan ha gode og unike muligheter til nettopp å etablere slik gode samarbeid og prosjekter.

Alle som planlegger SSF-prosjekter bes kontakte forskningsrådgivere og administrasjonen ved instituttet som sammen med fakultetet vil legge til rette og understøtte gode søknadsprosesser.

Med dette ønsker jeg alle en god helg og gode arbeidsuker – og jeg håper at vi er mange som treffes på Instituttets dag den 22. november.

Beste hilsen

Kjell-Morten

Åpen publisering – Plan S

Universitetet i Bergen og Forskningsrådet ønsker velkommen til dialogmøte om Plan S.

Foto: Science Europe

Den 4. september 2018 annonserte en gruppe nasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner med støtte fra EU-kommisjonen og Det europeiske forskningsrådet (ERC) lanseringen av cOAlition S, et initiativ for å sørge for full og umiddelbar åpen tilgang til forskningspublikasjoner.

Plan S har skapt stort engasjement og debatt mellom forskere, universitetsledere og Forskningsrådet i høst. Debatten har blant annet handlet om tempoet i gjennomføringen, økonomien i nye publiseringsløsninger, konsekvenser for forskernes karriere og forskningsfrihet.

Hvordan skal Plan S gjennomføres, og hva blir konsekvensene? 

Tid og sted:
7. desember kl. 10.0012.00
Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium 1

 

PLAST SOM MILJØPROBLEM OG FORSKINGSTEMA – EIN WORKSHOP FOR MOBILISERING AV PROSJEKT OG INNOVASJON

Tid: 6. desember, 2018.
Sted: Auditorium pi, 4. etg. Realfagbygget, UiB (Allégaten 41)

Påmeldingsfrist: 23. november

Program og påmeldingslenke

Målgruppe for workshopen: Vitenskapelig tilsatte ved UiB, samt inviterte deltakere fra samarbeidsinstitusjoner i Bergen.

MERK: det er begrenset antall deltakere (50 personer)
Vi oppfordrer til å spre informasjon til aktuelle deltakere!

På vegne av UiB marin og MN-fakultetet,
Amund Måge og Kari Nordvik

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 


Hans Olav Ueland
disputerte den 2. november med avhandlingen «Surgical treatment of patients with thyroid eye disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 


Karin Margrethe Hjelle
disputerte den 2. november med avhandlingen “A population based study on Kidney Cancer in Norway (2008-13) – Aspects of biopsy use, surgical treatment and outcome.”

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 


Lisbeth Beate Sandtorv
disputerte den 31. oktober med avhandlingen «Mental health and care situation in school-aged children prenatally exposed to alcohol and other substances: a hospital-based study».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputas

 

Henning Kristian Olberg

 Hovedveileder: Christian A. Vedeler
Medveileder: Kjell-Morten Myhr

Prøveforelesning:  Fredag 23. november kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: “Elektroencefalografi i et historisk perspektiv. Nytte og muligheter i dag i lys av moderne billedteknikker”

Disputas:   Fredag 23. november kl. 12.15
Sted:   Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Influenza virus infection and vaccination in Guillain-Barré syndrome and Multiple Sclerosis”

1. opponent: Professor II Anders Svenningsson, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Professor em. Svein Ivar Mellgren, UiT – Norges Arktiske Universitet
3. medlem av komiteen: Professor Gunnar Høvding, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Halvor Næss.

Åpent for alle interesserte


Network luncheon The Postgraduate School of Medical Research

The Postgradute School of Clinical Medicine is preparing a new Network Luncheon for all PhD fellows and researchers at K1 and K2 departments.

Now is the time to sign up as a presenter, if you would like to present your latest results, engage in discussion with other PhD students and practice your presentation skills.

The upcoming Network Luncheon will take place Tuesday 27th of November, in the Konferanserom of BBB (in front of auditoriums 2 and 4), from 11:30 – 13:00

Register your participation here

Take a break from your daily lab-routine and enjoy a free lunch, socialize and hear talks from fellow PhD students, and on top of all that, earn one ECTS point!

If you would like to earn one ECTS by signing up for “Seminar in clinical and translational medicine” (FSKLI901), please contact Irene Lavik Hjelmaas.

 Feel free to contact us with any questions you may have!

Looking forward,

Irene and Yasaman

 

 

 

 

The Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

Dear Researchers from the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2) and Helse-Bergen. You are hereby invited to present your work to fellow researchers and the general audience at the 13th Annual Research Presentations arranged by the Research School in Clinical Medicine 23rd-25th January 2019.

If you have presented a poster or had an oral presentation at a scientific meeting or a conference in 2018, you are welcome to present your work at our conference. You can submit one contribution – either a poster or an oral presentation.

Poster presentation:

 •   Each poster presenter give a short presentation of the poster to a scientific committee (around 3 minutes including questions from the scientific committee).
 •   Posters should be submitted as PDF files. Please check the quality thoroughly before you submit your poster. We will print out the posters on a poster banner.

Oral presentations:

 •  10 minutes for each oral presentation + 5 minutes for discussion.
 •  Please send us your PowerPoint presentation through e-mail before the event
 • Oral presentations held at meetings in 2018 can be presented in their original form, but given that the audience will be a general medical one, it may be wise to include some additional background information.
 • Note: Due to time limitations, there will be a limit of 20 oral presentations. Only the first 20 to submit their oral presentations will be able to participate.

Prizes:

A scientific committee appointed by the Research School will evaluate all presentations held by PhD students and postdocs. Prizes will be awarded to the best posters/presentations. Building on last years success, we will also this year have a “People’s Choice Award”.

Submission:

Send abstract (if oral presentations) or abstract+poster (if poster presentation) to forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no. Abstact should be possible to open with Microsoft Word and posters should be sent as PDF. NB: Mark the file(s) and your mail’s subject with your name, the affiliation you have (K1, K2 or Helse-Bergen) and if you are a PhD student or postdoc/researcher. Specify whether you want to have an oral or poster presentation. As in previous years, we would like to have a short Norwegian summary which is easy to understand for the general audience (typically 5 sentences long in a Word document).

If you have questions, do not hesitate to contact us through the e-mail address provided above.

Deadline for submission: 1st of December 2018.


PhD course MBI-8008: “Molecular and Clinical Aspects of Cance»

The course will take place at the University of Tromsø in weeks 11 and 12 of next year (March 11th to March 22nd, 2019). An international faculty teaches the course.

There is no course fee and for the cost of 5.000 NOK each external PhD student will be offered housing at an Apartment Hotel in the centre of Tromsø.

The ones of you that have already taken the course, we would appreciate if you could spread this invitation among your colleagues and to anyone that you think might be interested.

For more information and application see https://uit.no/studier/mbi-8008

Please note that the application deadline is already DECEMBER 1st 2018.

MCAC brochure

 

Vi minner om bli kjent-seminar: KMD + MED = SANT?

Fagseminar/bli kjent-seminar for Det medisinske fakultet & Fakultet for kunst, musikk og design

Tid: Torsdag 15. november 2018 kl. 10.00 – 13.00 (inkludert lunsj)
Sted: Knut Knaus, Møllendalsveien 61 (Nybygget til KMD)

Språk: Primært engelsk

Målgruppe: Primært forskere/prosjektledere, ledelse og instituttledere, forskningsutvalg.

Åpent for alle interesserte faglig ansatte og stipendiater ved begge fakultet.

Program

Gjesteforelesning Jon Magnussen, NTNU

Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) arrangerer vi mandag 29. oktober kl. 10.30-12.00 et seminar i kantinen i IGS sine lokaler i Kalfarveien 31.

Programmet har interesse for alle som lurer på sannsynligheten for at gullet kommer hem i år, samt alle som interesserer seg for prioriteringer knyttet til helse.

Vi ønsker alle ved Det medisinske fakultet velkommen til å delta. Jeg håper derfor dere vil spre informasjon om dette til flest mulig.

Nyttig bakgrunnslesning finnes her.

Program

Kl 10.30 Velkommen – Guri Rørtveit, instituttleder IGS
Kl 10.35 Om statistikk i praktisk bruk når gullet ska hem – statistiker Øystein A. Haaland, IGS
Kl 10.50 Om prioritering mellom folkehelsetiltak – professor Ole Frithjof Norheim, IGS
Kl 11.10 Om prioritering i kommunehelsetjenesten og utfordringer i Blankholmutvalget – professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen
Kl 12.00 Avslutning

Om Jon Magnussen:

Professor i helseøkonomi, og prodekan ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Han ledet i 2015 arbeidsgruppen som utredet hvordan alvorlighet kunne brukes i prioriteringsbeslutninger og sitter som medlem i Blankholmutvalget som skal foreslå prinsipper for prioritering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Han er også programstyreleder for HELSEVEL i Forskningsrådet.

Introduction course on mainstreaming of gender perspectives in medical research

SKOK offers a three-hour course on gender perspectives in research. The course invites reflection on how analytical gender perspectives can be integrated into both on-going medical research and in future project development.

The inclusion of gender perspectives is gaining increasing importance in the evaluation of research quality – both with regards to project applications and the research itself. For example, both the Research Council of Norway and the European Union aim for projects to not only have gender balance, but also for gender perspectives to be an integral part of their research questions, methodology and analysis. Analytical and multidisciplinary approaches to gender can therefore contribute to strengthen project applications and provide new perspectives that enhance the quality of the research.

This course gives an introduction to the gender politics of external funding agencies, and to how gender perspectives can be integrated into ongoing research and future project applications.  The course emphasises in particular examples from medical research.

Time and venue: 6 November 10.00 – 13.00, board room (styrerommet), 4th floor, Armauer Hansens hus

Seminar content:

 1. Welcome and presentations of participants
 2. Get an overview over EU and NFR policy on the integration of gender perspectives  and gender equality in research.​
 3. Gain insights on different meanings of gender, and on central concepts. ​
 4. Reflect  on your own understandings of gender, and how it is reflected in your research projects.​

11.30 – 12.00 Lunch

 1. Gender balance in methodology and knowledge production.
 2. Familiarize with examples of how gender mainstreaming in different areas of research has led to research innovation.​
 3. Acquire methodological and analytical tools that can be used to integrate gender perspectives in research.​
 4. Summary: why and how to address the requirements for gender balance and gender perspectives in research projects.​

Please register for the course by sending an email to amra.grudic@uib.no by 2nd of November. If you cannot attend the course, we highly recommend to encourage someone (PhD, Postdoc, researcher) from your research group to participate.

Frokostseminar 8. november

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til frokostseminar 8. november.

Fleksibel – kompetent – trygg
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det andre frokostseminaret arrangeres torsdag 8. november kl. 08.30-10.00 i Jusbygget, Auditorium 3. Dørene åpner kl. 08.00 med enkel servering fra kl. 0815.

Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot betydningen av en god HMS-kultur.

Møteledere: Jo Høyer, hovedverneombud ved Universitetsmuseet og seniorrådgiver Henrik Tøndel, HR-avdelingen

Program
08.30 Velkommen, v/ Jo Høyer og Henrik Tøndel
08.40 Strategi 2030 i et HMS-perspektiv, v/ Tore Tungodden, ass. universitetsdirektør
09.00 Tillit og kommunikasjon, v/ Else Jerdal, universitetets hovedverneombud
09.10 HMS-kultur – ledelse og medvirkning, innledning v/ Roar Nese, Seksjon for HMS, beredskap og BHT
09.35 Dialog og diskusjon

Påmelding innen 31. oktober her

Velkommen!

Opphavsrett: colourbox.com

Utlysning av Pasteurlegatet 2018

Av Pasteurlegatet skal det den 27. desember d.å. utdeles stipendium til norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter.
Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person.
På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

Søknaden må inneholde curriculum vitae (inntil 2 sider) samt en kort prosjektbeskrivelse (inntil 3 sider).
En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15.000.-.

Søknad sendes innen 1. desember 2018 til Pasteurlegatets sekretær, Mari Støen, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus på epost: mari.stoen@rr-research.no

Se også Pasteurlegatets hjemmeside.

Basic first aid course

INTENSION:   The participants shall be able to examine a person regarding respiration and circulation, and take action accordingly

TARGET GROUPE:    Foreign employees at The University of Bergen

CONTENT:
– Scene assessment, safety
– Emergency services
– Basic assessment and actions sick/injured person
– Free airways
– Unconscious person, recovery position
– CPR
– Bleeding, internal, external
– Foreign body airway obstruction

DATE
:  Monday 5 November 2018

TIME:
  From 1230 – until 1530

LOCATION:
   Museplassen 1 – lower ground floor – Entrance from Prof. Keysersgt.

NUMBER:   
Max. 20 participants

COURSE PROVIDER:   
Rescue Partner

REGISTRATION:   
heidi.fretheim@uib.no

Opphavsrett: colourbox

Temadag klima og energiomstilling

Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer alle ansatte til temadag 5. november.

Opphavsrett: colourbox.com

Formålet med temadagen er å gjøre satsingsområdet kjent for fagmiljøene og å gi fagmiljøene mulighet til å være med å utforme det faglige innholdet. Spesielt håper vi å mobilisere nye fagmiljøer slik at bredden av fagkompetansen på UiB kan tas i bruk for å møte utfordringene knyttet til klima og energiomstilling.

Temadagen er åpen for alle ansatte ved UiB, men påmelding er obligatorisk.

Program

 • Status for satsingen: Klimadirektør Tore Furevik og energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa
 • Presentasjon av de fire tematiske satsingene
 • Presentasjoner av PhD-prosjekt og andre relevante prosjekt
 • Mulige nye tematiske satsinger ved UiB
 • Arbeidsgrupper for de tematiske satsingene
 • Arbeidsgruppe for mulige nye tematiske satsinger
 • Oppsummering/konklusjon/vegen videre

Tid og sted: 05.11.2018 – 08.3014.30, Realfagbygget, Allegaten 41

Påmelding

55th NBS Contact Meeting

NBS (Norsk Biokjemisk Selskap) Trøndelag invites you to participate at the:
55th NBS Contact Meeting, at Røros Hotel, January 24th-27th 2019

We will offer an exiting program with great scientific span, distributed on plenary lectures, minisymposia and poster session. This year, for the first time, the Norwegian Physiological Association (NFF) holds its annual meeting during the contact meeting. In addition, the Norwegian Association for Microbiology (NFM) will also this year participate as an organizer of the contact meeting. Registration (“early bird” prices available until 1st of November) can be done at www.biokjemisk.no/contact-meeting-2019/.

For more information, read here.

Førstehjelpskurs

KURSDAGER:  Torsdag 25. oktober (2 kurs) – Fredag 26. oktober (1 kurs)
TID: Torsdag kurs nr. 1  kl. 0830 – kl. 1130  – kurs nr. 2 kl. 1200 – kl. 1500 Fredag kl. 0830 – kl. 1130

INNHOLD:
Vurdering av skadested, sikkerhet
Varsling av nødetat
Vurdering og undersøkelse av syk/skadet person
Frie luftveier
Bevisstløs person og sideleie
Livløs person og hjerte-lungeredning
Fremmedlegeme i luftveier
Praktisk trening
Eksempler på konkrete sykdoms- og skadetilfeller omtales underveis

PÅMELDING:  https://skjema.app.uib.no/fhjelp

Se også kursoversikt på ansattsidene for påmeldin

KURSLEVERANDØR:  Fredrik Bærheim, NUI AS
ANTALL:          Max. 20 deltakere pr. kurs
STED:               Møtelokalet A+B i underetasjen, Museplassen 1, inngang fra Prof. Keysersgt.2 kurs) – Fredag 26. oktober (1 kurs)

Foto: colourbox.com

Invitasjon til temadag for klima og energiomstilling 5. november 2018

Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer til temadag 5. november 2018 på Realfagbygget, UiB.

Formålet med temadagen er å gjøre satsingsområdet kjent for fagmiljøene og å gi fagmiljøene mulighet til å være med å utforme det faglige innholdet. Spesielt håper vi å mobilisere nye fagmiljøer slik at bredden av fagkompetansen på UiB kan tas i bruk for å møte utfordringene knyttet til klima og energiomstilling.

Temadagen er åpen for alle ansatte ved UiB, men påmelding er obligatorisk.

Her er link til  påmeldingsskjema og påmeldingsfrist er 22. oktober.

Program for temadagen

 • Status for satsingsområdet KE
 • Gruppearbeid om de fire tematiske satsingene havvindbærekraftig areal- og ressursbruknullutslippstransport og vannets kretsløp
 • Gruppearbeid om nye, potensielle tematiske satsinger innen KE
 • Oppsummering og planer for vegen videre for KE

Vennlig hilsen

Tore Furevik                 Kristin Guldbrandsen Frøysa
Klimadirektør                Energidirektør

Opphavsrett: colourbox.com

Migrasjonskonferanse: Helse i alt vi gjør

English below

15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen
Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Konferansen blir en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Se program: https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/115516/migrasjonskonferanse-helse-i-alt-vi-gj%C3%B8r

Migration Conference: Health in All We Do

15-16 November 2018, Bergen University Aula

Welcome to the UiB conference on migration health! The conference is organized by the University of Bergen in collaboration with Norwegian Centre for Migration and Minority Health (NAKMI), the University of Oslo and the Norwegian Directorate of Health.

Registration deadline: 15 October, 2018

The conference will be a meeting place where researchers, representatives from health services, volunteer actors and users enter into dialogue and actively listen to each other’s messages and experiences. Large gaps between research results, practice and patient needs can lead to unequal health care and poor health outcomes for some immigrant groups.

Research on «migration and health» has increased in scope in recent years, but there is little collaboration between academic disciplines, but also between health institutions nationally. Our vision is to provide politicians and the society with relevant, useful and up-to-date information that can help improve health care for all, including immigrants.

Programme: https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/115516/migrasjonskonferanse-helse-i-alt-vi-gj%C3%B8r

Finansiering av utenlandsopphold

Minner om søknadsfrist 01.10.2018 for finansiering av planlagt utenlandsopphold for 2019.
Mer informasjon på nett: https://www.uib.no/med/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-med

Reminder of application deadline 01.10.2018 for financial support of planned stay abroad for 2019.
More information online: https://www.uib.no/en/med/67056/financial-support-stays-abroad-employees-faculty