Kjære alle

Ved K1 har vi ansvar for bl.a. OSKE MED6 som etter måneder med god planlegging og tilrettelegging ble gjennomført 16.06 med stor entusiasme. Dette er svært ressurskrevende og hele 168 studenter gjennomførte denne OSKE’en og et enda større antall «hjelpepersonell» med pasienter, eksaminatorer, sensorer og administrativt personell – ikke minst nesten hele K1-administrasjonen – sørget for at alt gikk på skinner. Studentene gikk gjennom 17 poster og var svært fornøyde med det faglige innholdet og logistikken rundt eksamen. Det gir en stor selvtilfredsstillelse å kunne klare å gjennomføre en slik eksamen med så godt resultat. All honnør til K1-administrasjonen for en kjempestor innsats og et supert teamarbeid.

I tillegg til OSKE MED6 er andre semestereksamener gjennomført, og også her har dette gått veldig bra med stor takk igjen til K1-administrasjonen og til våre vitenskapelige kollegaer. Det gjenstår nå en del sensurarbeid. Dette er viktig for å måle studentenes kvalifikasjoner som fremtidige leger. Vi må passe på at våre studenter fra UiB utmerker seg bl.a. med faglig dyktighet. Er du utdannet cand.med fra UiB må det borge for kvalitet.

Masse gratulasjoner til Senter for ernæring for flott innsats denne våren med uteksaminering av 22 bachelorstudenter i human ernæring, 3 masterstudenter i human ernæring og 17 masterstudenter i klinisk ernæring!

Noe som er litt mindre hyggelig er at grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED vil fakultetet iverksette følgende tiltak relatert til rekrutteringsstillingene (phd.- og postdoc-stillinger):
1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten 2022.
2. Det vil bli lyst ut 3 phd-stillinger høsten 2022 forbeholdt forskerlinjestudenter.
3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger våren 2023 vil bli truffet mot slutten av høsten 2022 når vi ser hvordan økonomien utvikler seg.
4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader vil bli innfridd, men ansettelse i slike stillinger høsten 2022 må utsettes til tidligst 1. januar 2023.
5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten 2022, kan dette gjennomføres.
6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter (https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen.

Det understrekes at dette er midlertidige tiltak.

Vi gleder oss til sommerferie snart. I den forbindelse må alle huske å registrere ferieønsker i Selvbetjeningsportalen. Fristen var 1. mai, og det er fortsatt noen som ikke har registrert ferien for 2022. Arbeidsgiver skal ha oversikt over dette, samt at ikke-registrert ferie slår negativt ut på budsjettet. Derfor er det veldig viktig at dette gjøres snarest.

Som ny instituttleder synes jeg at det er spennende og givende å arbeide med nye utfordringer. Det er kjekt å treffe nye medarbeidere og ikke minst jobbe i en veldrevet og entusiastisk administrasjon. Vi er en stor gjeng på hele K1, og jeg takker alle sammen for godt lagspill.

Jeg ønsker dere alle en velfortjent sommerferie snart 😊

God sommer,
Christian
Instituttleder

OSKE12: Takk for denne gang!

Den praktiske stasjonseksamen OSKE12 for medisinstudentene på siste semester ble avholdt onsdag 8. juni. BB-bygget var fult av spente studenter, frivillige pasienter, eksaminatorer og administrativt personale. Denne gang var første OSKE12 etter pandemien med felles lunsj i vrimle, noe som var etterlengtet.

Vi vil takke alle, som i en travel hverdag, tok seg tid slika det nok en gang ble en vellykket eksamen. Vi hadde ikke klart det uten dere! I skrivende stund sitter eksamenskomiteen og vurderer de endelige resultaten. Alt i alt gikk det veldig bra, og vi får snart rn rekke nye leger og kolleger som klar for et spennende yrkesliv.

Sniker inn litt reklame for neste OSKE12, 7. desember. Håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette også 😊

Pulje med glade studenter, ferdig med deres siste eksamen i MED12. Foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen
Felleslunsj i vrimle – foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Faddervakt

UiB er opptatt av at velkomstuken i uke 33 skal bli en god opplevelse, både for byens nye studenter og alle andre bergensere. I den forbindelse trenger vi frivillige kolleger som kan stille opp som faddervakter og bidra til en trygg og hyggelig velkomstuke.

Faddervaktordningen fungerer som en natteravn-ordning med et vaktnummer studenter eller faddere kan ringe til ved behov. Som frivillig går man rundt i sentrum i grupper på ca. fire, observerer og passer på at alle har det fint under fadderuken. De frivillige vil gå med refleksvester i sentrum fra ca. kl. 22 til kl. 03 i fadderuken (15. – 20. august). Man hjelper også til med å dele ut mat og vann til de som ønsker det. I tillegg skal en sørge for at de som ønsker det følges hjem, til buss, i taxi eller liknende. Faddervaktene skal være støttende, og skal på ingen måte erstatte offentlige tjenester.

Vi oppfordrer alle våre kolleger til å bidra som faddervakt. Det er kjekt og sosialt å være faddervakt, samt uvurderlig viktig for UiB. Dersom du tenker dette er noe du vil bidra med, kan du melde deg på her: https://www.sammen.no/no/bergen/studentliv/faddervaktordningen .

Har du spørsmål, ta kontakt med: faddervaktene@sammen.no – Det er studentsamskipnaden Sammen som organiserer og koordinerer faddervaktordningen.


Enlist as a Welcome Week Watch!

UiB wants to make sure that the Welcome Week, 15. – 20. August is good experience, both for the arriving students and the other inhabitants of Bergen. In this regard, we are looking for volunteer colleagues to enlist as “Welcome Week Watch”.

As a Welcome Week Watch you are patrolling the city center together with three other colleges in shift lasting form approximately 22.00 until 03.00. Your job is to observe and make sure that everyone is safe. The volunteers will wear high-visibility vests.

As a watch, you also distribute food and water to those who need it, and make sure that people get home safely. This includes accompanying students that need it, to their home, bus, or taxi.

The job of the watch is to be a support for the student, and you are not supposed to replace other public services. The watch service will be organized with a call central, that the volunteers or the students can call if they need assistance or advise.

We encourage all our colleagues to contribute as a Welcome Week Watch. You get to know colleagues, and the service is important both for the students, Bergen and UiB as a whole.

If you want to contribute, sign up here: https://www.sammen.no/no/bergen/studentliv/faddervaktordningen (Norwegian only)

It is the student service organization Sammen that organizes and coordinates the Welcome Week Watch. If you have any questions, don’t hesitate to contact faddervaktene@sammen.no

Vil du være pasient hos en tannlegestudent?

Her har du eller noen du kjenner behov for tannbehandling? Da har du sjansen til god og rimelig behandling nå. Pasienter ved studentklinikken betaler ca. halv pris i forhold til hos vanlig tannlege. Studentene får veiledning av tannleger og spesialister ved avdelingen og godkjenner arbeidet underveis og til slutt.

Behandling hos oss er aktuelt for alle med behov for tannbehandling. Det er særlig ved avdelingene oral protetikk (kroner, broer og avtakbare tannproteser) og endodonti (rotfylling) det er mangel på pasienter til studentene våre.

Som pasient hos oss, må du kunne stille til behandling til samme tid (enten 8.15-11 eller 12.45-15.30) og ukedag i perioden du går til behandling.

Institutt for klinisk odontologi er et av tre læresteder i Norge som utdanner tannleger. Tannlegestudentene i 3.-5. studieår utfører tannbehandling på pasienter. For at tannlegestudentene våre skal få tilstrekkelig klinisk trening, er de avhengige av pasienter. Behandling hos student tar noe lenger tid enn hos en ferdigutdannet tannlege, men er til gjengjeld rimeligere.
Dersom dette kan være aktuelt for deg eller noen du kjenner, ta kontakt – pasient@uib.no – 55 58 66 00.

Foto: Caroline LM on Unsplash

Alrekdagene 2022 – Å skape samhandling, kunnskap og løsninger

Bli kjent med hva som foregår i klyngen! Delta på lansering av vår nye strategi og på startskuddet for Alrekpodden. I årets Alrekdager inviterer vi deg til å besøke Alrekpartnerene dine også utenfor Årstadveien 17, på nye Haraldsplass helsecampus og på Energisenteret i Glassblokkene. Vi utforsker VR, gamingteknologi og det økende ønsket og behovet for praksislæring. Vi kickstarter Alrekdagene 2022 med en «Day Zero» onsdag 21. september, der vi viser filmen «Nattebarn» – en film om å velge livet. Det blir regissørsamtale, innlegg og diskusjon på tvers av idrett, musikk, helsetjenester og akademia. For studenter og arbeidsliv arrangerer vi karrieretorg fredag klokken 14:00. Vi avslutter med forskningsnatten «En generasjon satt på spill?» på Spillhuset i Bergen. Der inviterer vi foreldre til kunnskapspåfyll for å gjøre kloke beslutninger om gaming og helse sammen med sine barn. Alrekdagene arrangeres i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen, og inngår i programmet til Innovasjonsuken OPP.

Programside finner du her.

Digitale helse-dager 2023 – vi gjentar suksessen!

I 2022 arrangerte vi en fulltegnet konferanse med dyktige innledere, engasjerte deltakere og interessante stands! Nå inviterer vi for andre gang til samskaping på tvers av forskning, utdanning og innovasjon! Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og på Vestlandet.

Programside finner du her.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ny søknadsperiode på velferdshyttene, høsten 2022

Ny søknadsperiode for velferdshyttene høsten 2022

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for høsten 2022, i perioden 14.08.22-16.10.22.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.
Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte perioden eller avbestille perioden.
En avbestilling registreres ikke automatisk dersom man velger å ikke følge linken i tildelingsmailen.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 01.07.22.
Trekningsdato er 04.07.22
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.

Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the fall 2022

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the fall season 2022, in the period August 14 to October 16.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period.
If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. A cancellation is not registered automatically if you choose not to follow the link in the allocation email.
Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information.

All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw.

The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is July 1.
The draw is July 4.
The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Vennlig hilsen/Regards,
Eiendomsavdelingen UiB
The Estate and Facilities Management division

Foto/ill.: UiB

Hei alle

Vi vet at vi går trangere tider i møte og dette gjelder også fakultetet og K1. I tillegg får Forskningsrådet kutt i sine bevilgninger som vil resultere i færre og mindre bevilgninger. Selv om nåløyet nå er trangere, må vi allikevel fortsatt søke. Videre er det kanskje nå større sjanse for gjennomslag i EU-prosjekter som Horizon Europe. Husk at Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FiA) og våre forskningsrådgivere står klare til å hjelpe.

Fakultetet er i ferd med å etablere en «studentportal for forskning». Flere av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere. Ikke minst er det interessant å ha med klinikere som allerede kombinerer klinikk med forskningsaktivitet. Tanken er å registrere de som er interessert på en webside som studenter kan besøke. Håper det er stor interesse for dette.

Ønsker dere alle en riktig fin pinse 😊

Vennlig hilsen
Christian Vedeler
instituttleder

Instituttets dag 29. september 2022

Etter en lang, ufrivillig pause, kan vi endelig igjen invitere dere til Instituttets dag ved K1.

Datoen er fastsatt: 29. september 2022, fra kl. 10.00, på Radisson Blu Bryggen. Programmet blir som tidligere ulike innlegg fra noen av kollegaene våre både ved K1 og fakultetet, samt ved noen eksterne samarbeidspartnere. Vi avslutter dagen med middag og sosialt samvær.

Vi håper mange har tid og lyst til å være med på dette kjekke arrangementet. Hold av dagen nå – program og påmelding kommer før sommeren.

Velkommen skal dere være!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

Utlysning av HMS-midler 2022

Det medisinske fakultet inviterer ansatte ved Det medisinske fakultet til å søke om HMS-MIDLER for tiltak innen virksomheten.

Hovedfristen er onsdag 17. august, mens den interne fristen til K1 er fredag 12. august. Søknader sendes til Jorunn Skei (jorunn.skei@uib.no) og må inneholde:
– Navn
– E-post
– Seksjon/Forskergruppe
– Hva det søkes om HMS-midler til
– Beløp i kr. inkl. mva
– Begrunnelse for søknaden

Fakultetet har satt av inntil kr. 150.000 for HMS-midler i 2022 med 50% egenandel for instituttene på søknader som blir innvilget.

Fakultetets HMS-utvalg vil foreta en vurdering og prioritering av de innkomne søknadene.

Eksempler på tiltak som har fått støtte av fakultetets HMS-midler tidligere:
• Hjertestarter, førstehjelp/akuttbag til fellesareal
• HMS-relatert lab.utstyr som brannskap, CO2-måler, etc
• Treningsmateriell til felles trening i arbeidstiden (matter, strikker, vekter)

HMS-utvalget prioriterer søknader som gjelder:
• Tiltak for felles bruk – ikke bare en gruppe, men tiltak som er nyttig for mange

Det gis ikke støtte fra fakultetets HMS-midler til tiltak som det naturlig kan søkes om fra UiBs Klimafond. Det gis heller ikke støtte til møteaktivitet/samlinger eller driftsrekvisita som vanligvis dekkes av enhetenes ordinære driftsbevilgninger.

Undervisningspris til Seksjon for ernæring

Under Undervisningsdagen for K1&K2 18. mai ble Seksjon for ernæring tildelt Undervisningsprisen ved K1. Professor Jone Trovik fikk Undervisningsprisen ved K2.

Undervisningsprisene tildeles en underviser eller et undervisningsmiljø som har utmerket seg innen undervisning i det foregående året.

I begrunnelsen for tildelingen til Seksjon for ernæring ble det blant annet trukket frem en imponerende stor utvikling innen undervisningsfeltet med nye undervisningsmetoder og at flere av bachelor- og masteroppgavene har blitt publisert på nasjonalt eller internasjonalt nivå ved siden av studiet – gjennom en felles stor innsats av studenter og veiledere.

Det ble også blant annet trukket frem at arbeidet med forskerutdanning har blitt anerkjent med tilslag til en nasjonal forskerskole i ernæring, NutriNOR, som har oppstart i 2022.

Vi gratulerer! 

Fra venstre: Førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise, professor og leder for Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied, førsteamanuensis Randi Tangvik og professor og leder for Seksjon for ernæring, Jutta Dierkes, tok imot prisen på vegne av ernæringsmiljøet. Foto/ill.: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Holberguken 2022

Bli med på feiringen av årets prisvinnere under Holberguken, som i år er lagt til 7.– 10. juni i Bergen og Oslo.

Holberguken arrangeres hvert å i begynnelsen av juni. Her feires årets Holbergprisvinner og Nils Klim-prisvinner, samt vinnerne av Holbergprisen i skolen. Under Holberguken kan du høre både prisvinnerne og andre prominente gjester i en rekke foredrag, panelsamtaler og andre fagarrangementer.

Mer informasjon og strømmelenker til de ulike arrangementene finner du her: https://holbergprize.org/nb/nyheter/holbergprisen/program-holberguken-2022 

Can science make sense of life?

This is the first time the Medical Faculty has the opportunity to welcome a Holberg prize winner, so use this opportunity to gain new insights on your research!

The Holberg Prize is awarded annually to scholars who have made outstanding contributions to research in the humanities, social sciences, law or theology, and the objective of the prize is to increase awareness of the value of academic scholarship from these fields. Science and Technology Studies (STS) pioneer Sheila Jasanoff received the prize for her groundbreaking research in the field.

In this CCBIO Special Seminar, you will meet Sheila Jasanoff (Harvard University) on stage in conversation with Stephen Hilgartner (Cornell University). Jasanoff and Hilgartner are internationally leading scholars in Science and Technology Studies (STS) and have done extensive research on the social dimensions and politics of biomedicine and biotechnology (among other fields). What is STS and what insights does it have to offer to medical and health researchers and practitioners? And, to allude to the title of Prof. Jasanoff’s latest book, what is the answer to the question «Can Science Make Sense of Life?»

When: Friday June 10, 2022 at 09.30-10.15

Refreshments: Coffee/tea before the seminar and light food and beverages afterwards.

Where: Store Auditorium, hospital main building (sentralblokken), Haukeland University Hospital, Bergen. No registration necessary.

Host: Professor Roger Strand

Speakers:

Sheila Jasanoff, Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies, Harvard Kennedy School

Sheila Jasanoff is Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies at the Harvard Kennedy School. A pioneer in her field, she has authored more than 130 articles and chapters and is author or editor of more than 15 books, including The Fifth Branch, Science at the Bar, Designs on Nature, The Ethics of Invention, and Can Science Make Sense of Life? Her work explores the role of science and technology in the law, politics, and policy of modern democracies. She founded and directs the STS Program at Harvard; previously, she was founding chair of the STS Department at Cornell. She has held distinguished visiting appointments at leading universities in Europe, Asia, Australia, and the US. Jasanoff served on the AAAS Board of Directors and as President of the Society for Social Studies of Science. She is a member of the Council on Foreign Relations. Her honors include the SSRC’s Hirschman prize, the Humboldt Foundation’s Reimar-Lüst award, a Guggenheim Fellowship, an Ehrenkreuz from the Government of Austria, and foreign memberships in the British Academy and the Royal Danish Academy. She holds AB, JD, and PhD degrees from Harvard, and honorary doctorates from the Universities of Twente and Liège.

Stephen Hilgartner, professor at the Department of Science & Technology Studies (S&TS) at Cornell University

Stephen Hilgartner studies the social dimensions and politics of contemporary and emerging science and technology, especially in the life sciences. His research focuses on situations in which scientific knowledge is implicated in establishing, contesting, and maintaining social order — a theme he has examined in studies of expertise, property formation, risk disputes, and biotechnology. His most recent book, Reordering Life: Knowledge and Control in the Genomics Revolution (MIT Press, 2017), examines how new knowledge and new regimes of control took shape during the Human Genome Project. Hilgartner’s book on science advice—Science on Stage: Expert Advice as Public Drama—won the Rachel Carson Prize from the Society for Social Studies of Science. He is also a co-editor of two recent books: Science & Democracy: Making Knowledge and Making Power in the Biosciences and Beyond (Routledge, 2015) and Handbook of Genomics, Health and Society (Routledge, 2018). Hilgartner is a Fellow of the American Association for the Advancement of Science

Foto/ill.: Sheila Jasanoff and Stephen Hilgartner. Photos: Martha Stewart/Cornell University.

EU Cancer Mission utlysningene for 2022 er nå åpne!

EU Missions er en ny måte å komme opp med løsninger på noen av våre største utfordringer. De har ambisiøse mål og ønsker å levere konkrete resultater innen 2030. EU Missions er nytt for Horisont Europa, EUs største forsknings- og innovasjonsprogram for årene 2021-2027.

Mission Cancer er relevant for flere forskere ved vårt fakultet. Den har som mål å bedre livene til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030 ved å forhindre, kurere, og for de som har kreft inkludert deres familier, øke overlevelse og gi bedre livskvalitet.

Mission Cancer utlysningene for 2022 er nå åpne:

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research

Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre

Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Kontakt amra.grudic@uib.no dersom du er interessert i en utlysning og gjerne skulle tatt en prat om hva det går ut på.


EU Cancer Mission – calls for 2022 are now open!

EU Missions are a new way to bring concrete solutions to some of our greatest challenges. They have ambitious goals and will deliver tangible results by 2030. EU Missions are a novelty of the Horizon Europe research and innovation programme for the years 2021-2027.

One of the relevant missions for researchers at our faculty is the Mission Cancer. It aims to improve the lives of more than 3 million people by 2030 through prevention, cure and for those affected by cancer including their families, to live longer and better.

The Mission Cancer calls 2022 are now open:

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research

Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre

Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Please contact amra.grudic@uib.no if you are interested in one of the calls and would like to discuss.