Vestlandslegen kolleger – Tore Grimstad

Portrett av Tore
Tore Grimstad. Foto: Privat

Jeg heter Tore Grimstad, er indremedisiner og gastroenterolog, samt førsteamanuensis II i bistilling ved K2, med arbeidssted Stavanger.

Klinisk jobber jeg på gastromedisinsk poliklinikk, ellers driver jeg forskning mest innen inflammatorisk tarmsykdom, og er involvert i både kliniske, basalt rettede samt mikrobiomrelaterte prosjekter.

Siden våren 2018 har jeg undervist medisinerstudenter i utplasseringspraksis fra UiB MED8, og i tillegg Vestlandslegestudenter fra høsten 2023. Jeg synes det er spennende og inspirerende å undervise studentene, fremtidens leger, særlig å bidra til klinisk rettede og forhåpentligvis lærerike diskusjoner med studentene i et aktiviserende miljø. Jeg synes spesielt spesialvisitter med smågrupper av studenter utgjør en spennende og utviklende undervisningsarena, hvor målet er å engasjere studentene og tilrettelegge for god læring med trygge rammer. Dette setter også viktige krav til oss undervisere som kliniske rollemodeller.

Jeg synes også det er givende å arbeide sammen med andre mot et felles mål, og ha mulighet til å følge og veilede PhD-kandidater i den vitenskapelige prosessen fra prosjektforbedelse til ferdig avhandling. Jeg ønsker å bidra til å bygge opp et vitenskapelig miljø og å veilede andre forskere ved en seksjon som i alle år har fokusert på pasientbehandling og drevet omfattende og intensiv klinisk drift. Jeg gleder meg derfor over en stadig økende vitenskapelig aktivitet ved gastromedisinsk seksjon i Stavanger.

Vestlandslegen er i sin spede begynnelse, starten har vært krevende, men også spennende. Vi har en unik mulighet til å videreutvikle faglig-, undervisnings- og forskningsmessig kompetanse i årene som kommer, som vil komme både pasienter, studenter og ansatte til gode. Jeg håper mitt engasjement ved UiB vil gi meg anledning til å bidra rikelig på disse områdene.

Vi har virkelig spennende år foran oss!

Felleslunsj for vitenskapelig ansatte 28.02.

Foto av smilende kollegar som spiser lunsj sammen
Foto/ill.: Colorbox

Bli kjent med kollegaene dine! Fakultetsledelsen inviterer alle vitenskapelig ansatte, fra ph.d.-kandidater til professorer, til felles lunsj onsdag 28.02, kl. 11:30 i EITRI. Hensikten er rett og slett å møtes på tvers av fagmiljøer og institutter slik at vi blir bedre kjent med hverandre. Enkel lunsj serveres. Påmelding er ikke nødvendig.

I vår vil det bli arrangert felleslunsjer 03.04, 08.05, 12.06, kl. 11:30 i EITRI.

Velkommen!
Hilsen dekanatet

Kjære alle sammen.

Christian A. Vedeler, instituttleder Foto/ill.: UiB

Fortsatt godt nyttår! Håper alle har hatt en fin juleferie og er fulle av planer for våren.

Vi har et dynamisk institutt med flinke medarbeidere som ligger i toppskiktet på Fakultetet. I fjor fikk vi god uttelling for dette med en rekke priser. Det lyses nå ut nye priser med frist for nominasjon 5. februar. Dette er innen årets (2023): publikasjon, forskningsmiljø, PhD-arbeid, formidlingspris, innovasjonspris og utdanningspris. Det er viktig at vi får innspill til gode kandidater her.

Videre vil jeg minne om Instituttets dag på Hotell Ørnen 1. februar. Det kommer snart ferdig program for dagen som blir variert og spennende. Vi avslutter med middag og håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er også et viktig sted å møte våre kolleger utenom jobb og på tvers av seksjoner og fagområder.

Vi arbeider ellers med rapporten til Forskningsrådet. Dette er et viktig arbeid hvor vi må se på forskningsstrategi og planer for Instituttet. Videre planlegges nye nettsider for forskning. I dette arbeidet jobber instituttene tett med fakultetet og sykehuset. Dette binder oss tettere sammen og gjør at vi kan stå sterkere i felles søknader om større forskningstildelinger. Som for alt annet: «Samarbeid gjør sterk»

Ønsker alle en riktig god helg 😊 Chr

Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar

Mandag 22. januar inviterer vi på ny ansatte til UiB Læringsarena for å se og slå av en prat.

Invitasjonen: Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar | Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | UiB

Med hilsen
Arenateamet


ENGLISH:

Monday 22 January from 11:00-14:00 we invite all our colleagues to visit the new UiB Læringsarena in Nygårdsgaten 5 to see Storsalen and our seminar rooms – and for a chat if you have questions.

We offer coffee and tea, and Smauet café will serve some snacks.

Invitation  (in Norwegian only): Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar | Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | UiB

Yours sincerely,
Arenateamet

3R-seminar “Microbes in humans and laboratory animals” 12. desember

Registration is now open for the 3R-seminar “Microbes in humans and laboratory animals, arranged by the Animal Welfare Body of Oulu Laboratory Animal Centre, together with the Health and Biosciences Doctoral Programme, University of Oulu Graduate School.

The seminar takes place on Tuesday, 12 December 2023, at 8:30 – 15:00 (Finnish time, EET). The seminar will also be shared through a video link.

The seminar is directed primarily to researchers using laboratory animals in experiments, the scientific fields therefore including basic biomedical research and preclinical medical research. Microbe-host interactions in both human disease and laboratory animal research will be discussed, as well as the effects of microbiome on the translatability of preclinical research results. The seminar topic is therefore of interest also to medical researchers who do not use laboratory animals themselves.

The event can be considered part of the statutory maintenance of the professional competence for people working with laboratory animals.

Registration for attending on-site

https://link.webropolsurveys.com/S/1871FD69C31F6095

The registration link is open until Wednesday, 6 December. It is possible to attend without pre-registration, but please register if you think you will attend even a part of the seminar, because we need to know the approximate number of participants to prepare for the coffee service.

Registration for remote participation

https://oulu.zoom.us/webinar/register/WN_MISmIFVmTJiKVIzjskq9Fg

It is possible to get a certificate of attendance also for remote participation, provided that the participant’s video link is open throughout the seminar.

Credits for doctoral researchers at the University of Oulu

If you are a doctoral researcher and want to receive credits from the 3R seminar, follow these instructions. The seminar is worth 0,25 credits.

 1. Login to Peppi, move to the PSP and open tab ”Selecting studies”.
 2. Add personal study unit e.g. to optional field-specific studies by clicking “+” sign on the right. Instructions for adding personal study unit can be found in student’s Peppi wiki page.
 3. Fill in the name of the seminar both in Finnish and English (3R seminar: Microbes in humans and laboratory animals), number of credits (0,25 credit), and description details which must include the name of the seminar, place and date. Do not use course codes. Add information in English in both language boxes. Please note, that the study unit’s information that you have entered will be directly included in your official transcript of records.
 4. Save the information.
 5. Ask your principal supervisor to confirm the information and credits given to the Graduate School (uniogs(at)oulu.fi).
 6. The study unit will be registered after the principal supervisor’s confirmation.

Best regards,

Sakari Laaksonen
Designated veterinarian
Oulu Laboratory Animal Centre (OULAC)
University of Oulu, Finland
Postal address: PO Box 5000, 90014 University of Oulu, Finland
Tel: +358 294 48 5097

Velkommen til studiekvalitetsseminar!

Utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar finner sted fredag 8. desember kl. 8.45 – 12.30 i storsalen Nygårdsgaten 5

Meld deg på her innen 15.november: Påmelding til studiekvalitetsseminar (uib.no)

Her finner du programmet for seminaret: Velkommen til studiekvalitetsseminar | Studieavdelingen | UiB

Målgruppe: Faglige og administrative utdanningsledere- herunder vise/prodekaner for utdanning, programstyreledere og undervisere, administrative støttespillere med ansvar for kvalitetsutvikling i utdanningene på alle nivå, og studentutvalgene og studentrepresentanter med interesse for kvalitetsarbeid.

Tre aktuelle tema står på agendaen:

Ett år med ChatGPT- hva nå?

Generativ kunstig intelligens (KI) bringer med seg mange muligheter, men innebærer også noen utfordringer. Fremveksten av nye og tilgjengelige verktøy har ulike implikasjoner for ulike fag og disipliner.  Vi inviterer til paneldebatt. Sesjonen blir innledet med Sehoya Cotner, som orienterer om » The use of Large Language Models like chatGPT in our teaching«.

Redesign for fremtidens studieprogram

Digitalisering endrer fag og disipliner. Teknologien generelt, og utvikling knyttet til kunstig intelligens spesielt, endrer også utøvelsen av yrkene på tvers av bransjer. Tre fagmiljøer har fått tildelt UiBs interne midler for redesign av studieprogram, hvor formålet er å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene. Vi får høre fra hvert av prosjektene, som er tilknyttet profesjonsfaget i medisin, bachelorprogrammet i fysikk og kjemisk institutt.

Eksternfinansierte prosjekter for utdanningskvalitet

Det blir færre ordninger i regi av HK-dir, samtidig som EUs rammeprogram for utdanning styrkes. UiB har fått innvilget flere Erasmus+ prosjekter og for å sette søkelys på prosjektene og mulighetene i EU presenterer vi noen av prosjektene som har lykkes. I tillegg er HK-Dir invitert for å gi innsikt i deres rolle og hvilke muligheter som finnes.

Velkommen!

 

Ny parkeringsleverandør ved UiB

Til ansatte og studenter ved UiB

Fra 01.09.23 har UiB inngått avtale om parkering med Park Nordic. De første ukene har vi brukt til å få testet ut og korrigere løsningene og nå ser det ut til at det skal være klart for registrering.

Illustrasjon av en gruppe leger på en parkingsplass

Foto/ill.: KUH / DALL-E

Ansatte og studenter som ønsker å parkere på UiBs frie plasser for ansatte/studenter må registrere seg i appen Park Nordic. Etter man har registrert seg må man aktivere en parkeringsavtale for UiB parkering, man identifiseres ved sitt Feide-brukernavn (NB! det er ikke mailadressen, men brukernavnet som skal brukes – eksempel: adbhj – fe045 – gjes345).

Det er to valg for UiB parkeringstillatelse:

 1. UiB –Ansatt og student – i tillegg til å ha en slik aktiv parkeringsavtale i appen må man gå inn i appen og betale hver gang man parkerer.
  Man kan ved betaling velge løpende parkering eller et tidsintervall. Løpende parkering utløper automatisk ved midnatt om det ikke stanses tidligere. Prisen er 10,- per time og maks 60,- per dag. Denne satsen gjelder uansett type kjøretøy.
  EL-biler på ladeplasser må i tillegg betale for det faktiske forbruket av kWh strøm til kr. 4,- per kWh – dette gjelder på ladestolper med ny teknologi – alle ladestolper vil fortløpende bli skiftet til ny teknologi ila. høsten 2023. EL-biler på ladeplasser må alltid stå tilkoblet ladestasjon.
 2. UiB – Månedsparkering Ansatt og student – dette er et løpende abonnement på månedsparkering som gjelder alle frie plasser på UiB. Det fornyes automatisk til det sies opp – man trenger ikke foreta seg noe når man parkerer.
  Det belastes umiddelbart for inneværende måned når man inngår avtalen (prisen første måned tilpasses når i måneden man inngår abonnementet – deretter trekkes månedsprisen på 1200,- den 1. i hver måned)
  Oppsigelsestiden er ut den måneden det sies opp + påfølgende måned.

Når man går inn i appen Park Nordic skal man på inngangssiden alltid se hvilke aktive parkeringsavtaler man har – hvis du ikke ser en aktiv avtale for UiB på inngangssiden har du ikke en gyldig parkeringsavtale for å benytte de frie plassene på UiB.
Det kan ilegges kontrollavgift dersom man ikke har en aktiv parkeringsavtale – det hjelper ikke om man har betalt for parkering dersom man ikke har en aktiv parkeringsavtale. Det er en aktiv parkeringsavtale for UiB parkering som gir deg rett til å parkere på UiBs frie plasser for ansatte/studenter.

Registrering uten smarttelefon/norsk mobilnummer.

For ansatte/studenter som ikke har smarttelefon eller har utenlandsk mobilnummer finnes det en løsning for registrering på nett. Disse må gå inn på parknordic.no for å kjøpe dagparkering eller månedsabonnement. Man må velge et parkeringsområde på UiB ved bestilling, men tillatelsen gjelder uansett for alle UiBs frie plasser for ansatt/student.

Mer info og veiledning finnes på Ansattsidene om parkering.

Reserverte parkeringsplasser for enheter

Det finnes noen få reserverte parkeringsplasser på UiB. De som skal benytte reserverte parkeringsplasser må få registreringsnummeret sitt hvitelistet av den enhet som disponerer den reserverte plassen. Ansatte/ studenter må betale i appen også for parkering på reserverte plasser – på samme måte som for de frie plassene.

Registreringsnummer som var hvitelistet i det tidligere parkeringssystemet er overført til nytt system.

Andre reserverte plasser:

 • HC – parkering for bevegelseshemmede (HC-plasser) – krever aktiv parkeringstillatelse + HC-bevis fra kommunen. Det betales ikke for parkering på HC-plasser, med unntak for parkeringsområder med kameralesing (ila. høsten 2023 vil det gjelde Årstadveien 21 og Allegaten 55).
 • MC – MC/moped skal plasseres i oppmerkede felt, ikke plasseres andre steder rundt byggene. Det kreves ikke egen parkeringstillatelse for MC og det er gratis parkering.
 • Tjenestebiler – det er avsatt parkeringsplasser for tjenestebiler ved UiB. Det er kun tjenestebiler merket med UiBs logo eller riksvåpenet som kan benytte disse plassene. Det er Eiendomsavdelingen som hvitelister disse registreringsnumrene – tidligere hvitelistinger er overført fra det tidligere parkeringssystemet.
 • Servicebiler – det er avsatt noen få plasser som firma som utfører oppdrag for UiB kan benytte med særskilt tillatelse. Det er Eiendomsavdelingens driftsområder som hvitelister for disse plassene.

Kameraparkering

 • Årstadveien 19, garasje – pasientparkering
  I garasjeanlegget i Årstadveien 19 er det kameralesing av kjøretøyet for pasienter. Løsningen for ansatte og studenter som parkerer på frie plasser på plan U2 er ikke klar, og ansatte og studenter må derfor inntil videre betale pasientsats. Det er midlertidig satt en maks dagspris på 60,- inkl. gebyrer for parkering i garasjeanlegget inntil løsningen er på plass. Ansatte og studenter må inntil videre ha en aktiv parkeringsavtale «UiB –Ansatt og student» i Park Nordic appen, men betaling må skje gjennom appen EasyPark (en generell app for parkering som benyttes av mange parkeringsselskaper). Det anbefales å ha aktivert kameralesing i EasyPark appen slik at betaling registreres automatisk – når man har en aktiv parkeringsavtale for UiB i appen kan man da kjøre inn og ut av garasjen uten å gjøre noe mer. Hvis man ikke ønsker å aktivere kameralesing vil man måtte betale på automaten hver gang før man skal kjøre ut av garasjeanlegget. Det påløper et gebyr ved betaling via Easypark – makssatsen for parkering er tilpasset gebyret som påløper ved aktiv kameralesing slik at det skal bli 60,- totalt inkl. gebyret.
 • Årstadveien 21 og Allégaten 55
  På parkeringsområdene ved Årstadveien 21 og Allégaten 55 vil det bli kameralesing av kjøretøyet i løpet av høsten 2023. Inntil videre er det vanlig parkeringsordning for frie plasser med betaling i appen enten per gang eller ved kjøp av månedsabonnement. Det vil bli tydelig informert ved innkjøring til plassene, samt på Ansattsidene, i PåHøyden, i UiBhjelp før kameralesing starter opp.

Utfyllende informasjon om parkering, samt steg for steg veiledninger er tilgjengelig på Ansattsidene – Parkering på UiB

Parkeringskontroll

Park Nordic har startet parkeringskontroll på UiBs parkeringsområder – foreløpig føres statistikk på hvor mange som mangler aktiv parkeringsavtale og/eller betaling.

Det vil bli innfør ordinær parkeringskontroll fra mandag 25.september.

Med vennlig hilsen
Eiendomsavdelingen

Vil du være med på en gøyal dag?

Vi trenger fortsatt administrative personer til å delta i praktisk OSKE12, den 6.desember.

Hvis du har mulighet til å stille opp hele dagen, eller et par timer, vil det være til stor hjelp.

Dette er en gøy dag da hele fakultetet er i sving, og vi håper at du vil være med på å gjøre dette til en suksess.

Er du interessert? Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15317449

Vi sees!

Foto: Paul André Sommerfeldt

Søknadsskjema Blix fond 2023

Familien Blix’ fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Styreleder er advokat Erik Keiserud. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene.

Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Det vil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser.

Søknad om støtte sendes på epost til fondets styre v/Grethe Østervold, blix.fond@gmail.com.

Søknaden må være sendt senest 25. juni 2023 og må skrives på fastsatt skjema som vedlegges.

Kurs: UiB Opp 2.16 Innføring i Erasmus+ prosjekt

På dette kurset får du en innføring i ulike typer samarbeidsprosjekter, hva som kjennetegner EUs ordninger for utdanningskvalitet og hvordan rigge et godt EU-prosjekt.


– Påmelding her –


Kursinnhold:
1. Kort presentasjon av EUs utdanningsprogram Erasmus+
2. Informasjon om de ulike prosjektene det kan søkes på, som bl.a. Samarbeidspartnerskap, Kapasitetsbyggingsprosjekt med globale partnere og Allianser for innovasjon.
3. Hvordan lykkes med søknaden?
4. Gjennomgang av Logical Matrix Framework

Målgruppe:
Akademisk og administrativt ansatte, som ønsker kunnskap om ekstern finansiering av undervisningsprosjekt og/eller internasjonale undervisningssamarbeid.

Varighet:
Kurset varer 3 timer. Det legges opp til spørsmål og diskusjon, og korte oppgaver underveis.

Målgruppe:
Akademisk og administrativt ansatte, som ønsker kunnskap om ekstern finansiering av undervisningsprosjekt og/eller internasjonale undervisningssamarbeid.

Tid:
6. desember kl. 0900-1200 (3 timer)

Kursholdere:
Kristin T. Skogedal og Katrine M. Hansen, Studieavdelingen ved UiB

Påmeldingsfrist 
29.11.2022 – 12.00

Skeiv folkehelse – identitet, mental helse og vold

Hvordan henger identitet, mental helse og vold sammen? Hva skjer når en gruppe opplever å være truet? Skeive er utsatt for sjikanering og vold. Samtidig opplever andre at maskulinitet og normer er satt under press.  På Alrekmøtet utforsker vi dette spenningsfeltet. Les mer og meld deg på under.

Alrek helseklynge inviterer i samarbeid med Skeivt arkiv til frokostmøte om skeiv folkehelse, 3. november klokken 14:00 til 15:30. Sted: Kantinen, Alrek helseklynge, Årstadveien 17. Vi serverer scones, deilig te og kaffe, og trenger derfor at du melder deg på innen 27. oktober slik at vi får bestilt til deg!

Som innledere stiller Ingvild Fossgard Sandøy og Per-Einar Binder. Sandøy har nylig fått forskningsmidler til et prosjekt om LHBTI i Nepal. Binder er professor i psykologi og kan mye om blant annet på personlig identitet, maskulinitet og hvordan skam oppstår.

Målgruppen er studenter og ansatte i Alrek-miljøet, og møterekken er en del av Alrek helseklynge sin markering av Skeivt kulturår 2022. Etter innlegg og diskusjon åpner vi for spørsmål og diskusjon.

Moderator er Christian Lomsdalen, stipendiat i religionsvitenskap.


 

Velkommen til 10-års jubileumsseminar for Peder Sather Center ved UC Berkeley

Tid: 26 oktober kl. 18.00 – 21.00 (Norsk tid)

Sted: Digitalt / UC Berkeley

Programmet finner du her: Peder Sather program 10th anniversary_3

Seminaret kan følges digitalt via denne lenken:

https://www.youtube.com/watch?v=UttA609VBgY&ab_channel=InstituteofEuropeanStudies%2CUCBerkeley

2012 gikk åtte norske universitet sammen med UC Berkeley om å etablere Peder Sather Center for Advanced Studies. Senteret skal stimulere til økt forskningssamarbeid mellom Berkeley og de norske institusjonene.

Hvert år deles det ut samarbeidsmidler til forskere fra UC Berkeley og -norge på tvers av alle fagfelt. Feiringen 26. oktober vil bestå av en rekke presentasjoner fra disse prosjektene. Dette er en god anledning til å høre mer om hva man kan få ut av såkornsmidlene gjennom Peder Sather Center, og bli bedre kjent med enkeltpersoner fra UC Berkeley innen ulike fagområder.

Les mer: 10-års jubileum for Peder Sather Center ved UC Berkeley | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB


 

Lecture – Vivianne Malmstrom

We have an upcoming lecture next week by prof Vivianne Malmstrom of Karolinska Institute. She will speak on «Current understanding of T cells in rheumatoid arthritis (RA) – antigen specificities, repretoires, and effector functions«. The lecture will take place in Auditorium 4, 12:00, BBB on 26th October and all are welcome.

The lecture will also be made available through zoom: https://uib.zoom.us/j/65173692770?pwd=cTRxUTZSODRpcEJUNE1zS2ZoL0Zvdz09

Vivianne would also be very happy to have one-on-one meetings with people on the 26th. If anyone would like to book a slot, please contact marta.kaminska@uib.no

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Øystein Fykse, Helse Bergen HF

Kristin Harris disputerte den 7. oktober 2022 med avhandlingen «Development and validation of surgical Patients’ own Safety Checklist – PASC».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Helene Dahl disputerte den 20. oktober 2022 med avhandlingen «Determinants and Consequences of Nutritional Status in Patients with Chronic Kidney Disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser


Hildegunn Siv Aase

Hovedveileder: professor Solveig Hofvind

Medveiledere: professor Ingfrid Haldorsen

Prøveforelesning: Mandag 31. oktober 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium SMU, Haraldsplass, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: «Intervallcancere: forekomst, betydning og hvordan begrense antallet ved brystkreft»

Disputas: Mandag 31. oktober 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium SMU, Haraldsplass, Ulriksdal 8

Avhandlingens tittel: «Digital Breast Tomosynthesis – the future screening tool for breast cancer?»

1. opponent: ph.d. Edward Azavedo, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: professor II Anne Negård, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Stein Magnus Aukland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein

Åpent for alle interesserte.

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Velferdstilbud – Høstens videre på DNS

Benytt deg av dine gode fordeler! Nå er det tid for teater!

Ta med venner, familie og kollegaer på teateret. UiB velferd sponser teaterbilletter til ansatte på UiB. UiB har reservert gode billetter til høstens populære forestillinger på Den Nationale Scene!

Kjærlighetens Antarktis» av Sara Stridsberg er en litterær fantasi over en kvinne som ble drept, og i forestillingen ser vi den døde følge livet til sine nærmeste etterlatte mens hun forteller sin egen historie.

Det handler om lengsel etter å gi opp, å gi slipp. Og om det motsatte: å elske, å prøve å holde fast, selv når en vet en vil miste alt.

Sara Stridsberg skildrer grensegangene mellom galskap, forelskelse, raseri, sorg og rus med poetisk elektrisitet og presisjon. Med en språklig kraft som sprenger både bøker og teaterscener, slår hun gnister av selv den mørkeste materie.

Det er Stridsberg selv som har dramatisert sin egen kritikerroste roman med samme navn.

Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Urpremiere: 4. november i Teaterkjelleren

 Av: Sara Stridsberg

Regi: Annika Silkeberg


KJØP BILLETTER TIL KJÆRLIGHETENS ANTARKTIS

UIB Velferdspris kr 275 (ord kr 410)

Onsdag 16. november kl 19.30

Kjøp billetter til onsdag 16.11 kl 19.30

Velferdstilbud – Stravinskys Petrusjka, fredag 21.10 i Griegsalen

Edward Gardner dirigent
Amalie Stalheim cello
Bergen Filharmoniske Orkester
Carl Nielsen Pan & Syrinx
Therese Birkelund Ulvo If we ever become separated, cellokonsert (urframføring
Igor Stravinsky Petrusjka (1947)

Sjefsdirigent Edward Gardner dirigerer Igor Stravinskys fargerike musikk om dukken som våkner til live, et lite stykke dansk impresjonisme og urframføringen av en cellokonsert både skrevet og framført av kunstnere med tilknytning til Bergensområdet.
Les mer om konserten her.

Ansatte kr. 310/250
Studenter kr. 100


Klikk her for kjøp av billetter til velferdspris