ReMO Webinar – The Power of Peers: Community in Academia

For postdoktorer og unge forskere.

ReMO Webinar – The Power of Peers: Community in Academia | LinkedIn

Velkommen til webinar som utforsker fordelene med fellesskap blant postdoktorale forskere, sett fra perspektivet til en uavhengig coach og en forskerutvikler. De vil skissere vanlige utfordringer postdoktorer står overfor, gi eksempler på fellesskapsaktiviteter som har vært gunstige, og gi praktiske eksempler for de som søker å legge til rette for fellesskap – gjennom programet de driver sammen: PostDoc Peer Mentoring.

Kort om de involverte

  • Johanna Stadlbauer er en antropolog ansvarlig for postdoktoral forskerutvikling ved Universitetet i Graz (Østerrike). Hun har tidligere jobbet i tyske og østerrikske likestillingsenheter og i forskning med sikte på voldsforebygging.
  • Yasmin Dolak-Struss er en trener og systemisk coach for forskere. Etter en grad i fysikk og en doktorgrad i biomatematikk, jobbet hun som forsker på dette feltet og tilbrakte deretter mer enn 16 år som rådgiver og trener for internasjonale forskere i europeisk finansiering og karriereutvikling. Hun er også fasilitator i flere (peer) mentoring-initiativer.

Hovedoppgavesymposium i medisin

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine! For kull 19A vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Stolte medisinstudenter legger fram sine hovedoppgaver i auditoriet. Denne gjengen fikk alle en pris for innsatsen sin i 2023. Foto: Paul André Sommerfeldt

Tid, sted og sånn

Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus
Tid: tirsdag 28. mai kl. 12.30 – ca. kl. 15.30
Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle skal med

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer: https://mitt.uib.no/courses/41080

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10‑minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren. Hvis du veileder en ekstra god hovedoppgave, kan den nomineres for pris med mail til Arne Tjølsen – frist for nominasjon er mandag 6. mai.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Les mer…

Pint of Science Festival 2024 is here

The Pint of Science Bergen Team is happy to invite you to this years festival taking place on 13-15th May 2024, at Stereo Bar, Bergen

Pint of Science aims to involve the wider public in our entertaining science nights, in the relaxed atmosphere of a bar where everyone can enjoy a nice pint while interacting with our speakers, who are local scientists and researchers. What’s there not to like?

You can read more about Pint of Science and our mission to bring science into the public domain here: www.pintofscience.no/about.

The festival is free entrance and open to the public! All the presentations will be in English. Join us 13-15th of May from 19:00-21:30 at Stereo Bar to listen to our exciting line-up of speakers, and quench your thirst for knowledge!

Vestlandslegen kolleger – Tore Grimstad

Portrett av Tore
Tore Grimstad. Foto: Privat

Jeg heter Tore Grimstad, er indremedisiner og gastroenterolog, samt førsteamanuensis II i bistilling ved K2, med arbeidssted Stavanger.

Klinisk jobber jeg på gastromedisinsk poliklinikk, ellers driver jeg forskning mest innen inflammatorisk tarmsykdom, og er involvert i både kliniske, basalt rettede samt mikrobiomrelaterte prosjekter.

Siden våren 2018 har jeg undervist medisinerstudenter i utplasseringspraksis fra UiB MED8, og i tillegg Vestlandslegestudenter fra høsten 2023. Jeg synes det er spennende og inspirerende å undervise studentene, fremtidens leger, særlig å bidra til klinisk rettede og forhåpentligvis lærerike diskusjoner med studentene i et aktiviserende miljø. Jeg synes spesielt spesialvisitter med smågrupper av studenter utgjør en spennende og utviklende undervisningsarena, hvor målet er å engasjere studentene og tilrettelegge for god læring med trygge rammer. Dette setter også viktige krav til oss undervisere som kliniske rollemodeller.

Jeg synes også det er givende å arbeide sammen med andre mot et felles mål, og ha mulighet til å følge og veilede PhD-kandidater i den vitenskapelige prosessen fra prosjektforbedelse til ferdig avhandling. Jeg ønsker å bidra til å bygge opp et vitenskapelig miljø og å veilede andre forskere ved en seksjon som i alle år har fokusert på pasientbehandling og drevet omfattende og intensiv klinisk drift. Jeg gleder meg derfor over en stadig økende vitenskapelig aktivitet ved gastromedisinsk seksjon i Stavanger.

Vestlandslegen er i sin spede begynnelse, starten har vært krevende, men også spennende. Vi har en unik mulighet til å videreutvikle faglig-, undervisnings- og forskningsmessig kompetanse i årene som kommer, som vil komme både pasienter, studenter og ansatte til gode. Jeg håper mitt engasjement ved UiB vil gi meg anledning til å bidra rikelig på disse områdene.

Vi har virkelig spennende år foran oss!

Felleslunsj for vitenskapelig ansatte 28.02.

Foto av smilende kollegar som spiser lunsj sammen
Foto/ill.: Colorbox

Bli kjent med kollegaene dine! Fakultetsledelsen inviterer alle vitenskapelig ansatte, fra ph.d.-kandidater til professorer, til felles lunsj onsdag 28.02, kl. 11:30 i EITRI. Hensikten er rett og slett å møtes på tvers av fagmiljøer og institutter slik at vi blir bedre kjent med hverandre. Enkel lunsj serveres. Påmelding er ikke nødvendig.

I vår vil det bli arrangert felleslunsjer 03.04, 08.05, 12.06, kl. 11:30 i EITRI.

Velkommen!
Hilsen dekanatet

Kjære alle sammen.

Christian A. Vedeler, instituttleder Foto/ill.: UiB

Fortsatt godt nyttår! Håper alle har hatt en fin juleferie og er fulle av planer for våren.

Vi har et dynamisk institutt med flinke medarbeidere som ligger i toppskiktet på Fakultetet. I fjor fikk vi god uttelling for dette med en rekke priser. Det lyses nå ut nye priser med frist for nominasjon 5. februar. Dette er innen årets (2023): publikasjon, forskningsmiljø, PhD-arbeid, formidlingspris, innovasjonspris og utdanningspris. Det er viktig at vi får innspill til gode kandidater her.

Videre vil jeg minne om Instituttets dag på Hotell Ørnen 1. februar. Det kommer snart ferdig program for dagen som blir variert og spennende. Vi avslutter med middag og håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er også et viktig sted å møte våre kolleger utenom jobb og på tvers av seksjoner og fagområder.

Vi arbeider ellers med rapporten til Forskningsrådet. Dette er et viktig arbeid hvor vi må se på forskningsstrategi og planer for Instituttet. Videre planlegges nye nettsider for forskning. I dette arbeidet jobber instituttene tett med fakultetet og sykehuset. Dette binder oss tettere sammen og gjør at vi kan stå sterkere i felles søknader om større forskningstildelinger. Som for alt annet: «Samarbeid gjør sterk»

Ønsker alle en riktig god helg 😊 Chr

Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar

Mandag 22. januar inviterer vi på ny ansatte til UiB Læringsarena for å se og slå av en prat.

Invitasjonen: Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar | Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | UiB

Med hilsen
Arenateamet


ENGLISH:

Monday 22 January from 11:00-14:00 we invite all our colleagues to visit the new UiB Læringsarena in Nygårdsgaten 5 to see Storsalen and our seminar rooms – and for a chat if you have questions.

We offer coffee and tea, and Smauet café will serve some snacks.

Invitation  (in Norwegian only): Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar | Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | UiB

Yours sincerely,
Arenateamet

3R-seminar “Microbes in humans and laboratory animals” 12. desember

Registration is now open for the 3R-seminar “Microbes in humans and laboratory animals, arranged by the Animal Welfare Body of Oulu Laboratory Animal Centre, together with the Health and Biosciences Doctoral Programme, University of Oulu Graduate School.

The seminar takes place on Tuesday, 12 December 2023, at 8:30 – 15:00 (Finnish time, EET). The seminar will also be shared through a video link.

The seminar is directed primarily to researchers using laboratory animals in experiments, the scientific fields therefore including basic biomedical research and preclinical medical research. Microbe-host interactions in both human disease and laboratory animal research will be discussed, as well as the effects of microbiome on the translatability of preclinical research results. The seminar topic is therefore of interest also to medical researchers who do not use laboratory animals themselves.

The event can be considered part of the statutory maintenance of the professional competence for people working with laboratory animals.

Registration for attending on-site

https://link.webropolsurveys.com/S/1871FD69C31F6095

The registration link is open until Wednesday, 6 December. It is possible to attend without pre-registration, but please register if you think you will attend even a part of the seminar, because we need to know the approximate number of participants to prepare for the coffee service.

Registration for remote participation

https://oulu.zoom.us/webinar/register/WN_MISmIFVmTJiKVIzjskq9Fg

It is possible to get a certificate of attendance also for remote participation, provided that the participant’s video link is open throughout the seminar.

Credits for doctoral researchers at the University of Oulu

If you are a doctoral researcher and want to receive credits from the 3R seminar, follow these instructions. The seminar is worth 0,25 credits.

  1. Login to Peppi, move to the PSP and open tab ”Selecting studies”.
  2. Add personal study unit e.g. to optional field-specific studies by clicking “+” sign on the right. Instructions for adding personal study unit can be found in student’s Peppi wiki page.
  3. Fill in the name of the seminar both in Finnish and English (3R seminar: Microbes in humans and laboratory animals), number of credits (0,25 credit), and description details which must include the name of the seminar, place and date. Do not use course codes. Add information in English in both language boxes. Please note, that the study unit’s information that you have entered will be directly included in your official transcript of records.
  4. Save the information.
  5. Ask your principal supervisor to confirm the information and credits given to the Graduate School (uniogs(at)oulu.fi).
  6. The study unit will be registered after the principal supervisor’s confirmation.

Best regards,

Sakari Laaksonen
Designated veterinarian
Oulu Laboratory Animal Centre (OULAC)
University of Oulu, Finland
Postal address: PO Box 5000, 90014 University of Oulu, Finland
Tel: +358 294 48 5097