Ny studieplan – sjette semester er i gang – MED6

Da er sjette semester i ny studieplan for medisin i full gang. Kull 2015 er først ut og startet opp 5.2, de er 152 studenter.

Studentene skal i dette semesteret ha sin siste periode med tidlig praksis, to uker. Denne gangen med DIPS-tilgang og full journalskriving. De skal også gjennom ett to ukers kommunikasjonskurs. Semesteret avsluttes 20.6 med en stor OSCE-eksamen, der studentene skal testes ut fra alle seks semestrene.

Oppstarten var svært vellykket, der hvert fagområde presenterte sitt fag og bidro til en case som gikk som en rød tråd gjennom fagene. Mye av undervisning vil bli i det nye auditoriet i AHH, som rommer 207 personer. Over 75 undervisere vil være involvert i undervisningen i løpet av våren.

Semesterstyreleder : Jan Gunnar Hatlebakk
Administrativ koordinator: Lise Skålvik Amble

Fagområder:

 • Fordøyelse/ernæring del 2
 • Bevegelsesapparatet del2
 • Akuttmedisin AKu2
 • Grunnleggende anestesiologi
 • Pediatri
 • Geriatri
 • Samfunnsmedisin
 • Internasjonal helse
 • Samhandling/tverrfaglig teamarbeid.

K1 har ansvar for sjette, syvende og åttende semester. Bilder fra oppstartsmøte MED6. Foto: Lise Skålvik Amble

 

Nominer kandidater til utdanningspriser ved MOF!

Det medisinske fakultet (MED) ber om forslag til priskandidater til tre utdanningspriser:

-Studiekvalitetsprisen
-Undervisningsprisen
-Pris for internasjonalisering i studiene

Frist for å fremme forslag: fredag 6. april 2018 Send ditt forslag til: eirik.dalheim@uib.no

Om utdanningsprisene ved MED:

Studiekvalitetsprisen skal stimulere og belønne gode tiltak innen studiekvalitet i fakultetets fagmiljøer. Overføringsverdi til andre fagmiljø eller studieprogram skal vektlegges. Forslag må begrunnes. De beste kandidatene fremmes videre til Ugleprisen, UiB sin interne pris for utdanningskvalitet, i høstsemesteret. Prisbeløp: 100 000 kr
Undervisningsprisen skal stimulere og belønne gode undervisere ved fakultetet (individuell pris). Forslag må begrunnes. Prisbeløp: 50 000 kr.
Prisen for internasjonalisering i studiene skal stimulere og belønne tiltak som fremmer økt internasjonalisering i studieprogrammene. Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram skal vektlegges. Forslag må begrunnes. Prisbeløp: 100 000 kr.

Har du spørsmål til utdanningsprisene, kan du ta kontakt med:
eirik.dalheim@uib.no  i studieseksjonen ved fakultetet

Seminar – Senter for ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring, av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: tirsdag 27. februar kl. 12:00 – 13:00
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei.

Program: «Gestational hypercholesterolemia and offspring cholesterol and modulation of cholesterol levels by dietary changes.– Prof Kirsten B Holven, head of Division for clinical nutrition, Department of Nutrition, University of Oslo, and head of research, National Advisory Unit on FH, Oslo University Hospital.

Moderator: Oddrun Anita Gudbrandsen

Det blir lett servering.
Velkommen!
http://www.uib.no/ernaring

Hvordan bli mer synlig?

Gode og oppdaterte nettsider er viktig for å nå ut til alle våre målgrupper – inkludert studenter, forskere og samarbeidspartene, pasienter og helsepersonell, offentlige instanser og media m.m. Internt på universitetet er også nettsidene en viktig kilde til informasjon og markedsføring. Vi blir i økende grad «googlet» av folk og instanser som ønsker informasjon og som gjerne tar kontakt basert på tilgjengelig informasjon på våre nettsider.

Mange av oss er nå i full gang med å utarbeide søknader til NFR, EU og andre finansieringskilder. I dette arbeidet vil et viktig strategisk grep være å ha en oppdatert nettside med presentasjon av forskningsgruppens aktivitet og strategiske satsning.

På instituttets nettsider er 19 forskningsgrupper presentert med ansatte og informasjon om pågående prosjekter, publikasjoner, samt aktiviteter som eksempelvis møter, kurs og seminar. Ved summarisk gjennomgang av disse nettsidene ser en raskt at det er varierende grad av oppdatert informasjon som presenteres. For de fleste av oss er det derfor tid for å gjøre en dugnad slik at vi kan fremstå med oppdatert kontaktinformasjon, helst inkludert med bilde, og oppdatert presentasjon av forskningsgruppens strategiske satsninger. Flere forskergrupper har en aktiv redaktør av nettsiden for kontinuerlig oppdatering med ny informasjon og fjerning av stoff som er «utgått på dato». Dette bør være en løsning som alle forskergruppene kan lære av.

Instituttet vil gjerne hjelpe til med dette i en startfase, for oppdatering av allerede eksisterende nettsider, eller for opprettelse av nye nettsider for grupper som ikke allerede har etablert dette. Vi kan hjelpe med opplæring – slik at en selv lett kan legge inn saker på og ellers holde nettsiden oppdatert. Om dere har spørsmål knyttet til dette er dere hjertelig velkomne til å kontakte oss. Kom gjerne innom administrasjonens lokaler i 7 et i Lab-bygget eller send en e-post til Solveig Lund Witsø og Anne Berit Kolmannskog

Instituttet vil også gå gjennom nettsidene våre med mål om oppdatering av informasjon og se om vi på en enda bedre måte kan nytte denne i markedsføringen av instituttet – både internt og i utadrettet virksomhet.

I dette arbeidet vil vi svært gjerne ha innspill. Send melding til Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no) eller meg (Kjell-Morten.Myhr@uib.no).

Beste hilsen
Kjell-Morten

Ernæring i nye lokaler

Senter for ernæring er glade over å endelig å kunne ha egne lokaler i Barne- og ungdomssykehuset. Her er deler av arbeidsgruppen, fra venstre til høyre: Gunnar Mellgren, Gülen Arslan Lied, Randi Tangvik, Ingunn Engebretsen, Jutta Dierkes og Oddrun Gudbrandsen. Foto: Ingrid Hagerup Opphavsrett: Ingrid Hagerup

Senter for ernæring har flyttet til nye lokaler i Barne- og ungdomssykehuset.

Et år er gått siden Senter for ernæring først åpnet – siden den gang har senteret hatt sin administrasjon i 7. etasje i Lab-bygget. Nå har dette endret seg.

Mandag 29. januar kunne leder for senteret, Gülen Arslan Lied, ønske velkommen til senterets nye kontorområder i Barne- og ungdomssykehuset. 

På senteret møtes ernæringsmiljøene fra ulike institutter, hovedsaklig Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Her er det kontorplasser for forskere, hospitanter, ph.d.-kandidater, postdoktorer og andre vitenskapelige ansatte

Les mer her.

Forskningsmidler – Norsk Epilepsiforbund

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond skal også i år dele ut penger til epilepsiforskning.
Fondet støtter forskning innenfor fagområder som engasjerer seg i problemstillinger knyttet til epilepsi.

Det kan søkes forskningsstøtte i kategoriene:

 •  Medisinsk forskning
 •  Helsefaglig forskning

I kategorien helsefaglig forskning er det mulig å søke enten du er ansatt i eller utenfor en helseinstitusjon, såfremt forskningen er i tråd med fondets formål.
Det tildeles forskningsstøtte på inntil kr. 100.000,-

Søknadsfrist 1. mars 2017
Søknadsskjema

Søknaden sendes til post@epilepsi.no eller
Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond
Karl Johans gate 7, 0154 Oslo.
Tlf. 22 47 66 00

Velkommen til Forskerskolens årlige arrangement for forskningspresentasjoner 2018

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerer årets «forskningspresentasjoner» i foajeen i sentralblokken på Haukeland universitetssjukehus 24. og 25. januar 2018. I tillegg blir det prisutdeling fredag 26. januar kl. 12.00 samme sted, for beste postere og muntlige presentasjoner, samt pris for beste bidrag i «åpen klasse».

Det er K1 og K2 som er ansvarlig for arrangementet i samarbeid med Haukeland universitetssjukehus.

Alle som har hatt poster og/eller muntlige forskerpresentasjoner i løpet av 2017 har vært invitert til å delta. Det er 33 påmeldte postere og 12 muntlige presentasjoner. Bidragene inkluderer bidrag fra psykiatri og somatikk, og spenner vidt fra basalforskning for kartlegging av sykdomsmekanismer og prognose, til kliniske og epidemiologiske studier inkludert helsetjenesteforskning.

Dette er et viktig arrangement som alle oppfordres til å støtte. Det er mye iherdig og flott arbeidsinnsats som ligger bak hver eneste poster og presentasjon – og alle synes det er kjekt å få oppmerksomhet på eget arbeid. Det er derfor viktig at så mange som mulig av oss alle stikker innom for å lese postere og høre på presentasjonene.

I denne sammenhengen er det viktig å tenke på at blant bidragsyterne på årets arrangement med poster eller muntlig presentasjon er morgendagens ledere som vil sette agenda for fremtidens forskning ved universitetet og sykehuset vårt.

Tusen takk til alle bidragsytere med poster og presentasjon på årets arrangement!

Tusen takk også til dere alle som møter opp og gjør dette til et viktig arrangement!

Velkommen alle sammen

Beste hilsen

Kjell-Morten

The Annual Research Presentations 2018

 

 


Welcome to The Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine!

Posterpresentations:

Wednesday 24th of January 09:00- 12:55 – Reception foyer at Haukeland

Oral presentations:

Thursday 25th of January 09:00- 12:15 – Birkhaugssalen

Award ceremony:

Friday 26th of January at 12:00- Reception foyer at Haukeland

Program

– Kvinner på epilepsimedisin bør ta folsyre

Postdoktor Marte Helene Bjørk ved Klinisk institutt 1 har ved hjelp av data fra Mødre og Barn-undersøkelsen (MoBa) funnet ut at «- for kvinner som bruker medisiner mot epilepsi, og ikke tok tilskudd av folsyre, var risikoen for autisme hos barnet seks ganger høyere ved halvannet års alder og åtte ganger høyere ved tre-årsalder, sammenlignet med hos kvinner som tok medisiner mot epilepsi under svangerskapet, men også folsyre».
Les mer om de viktige resultatene til Bjørk her.
Postdoktor ved Klinisk Institutt 1, Marte Helene Bjørk Foto: Privat. Opphavsrett: Marte Helene Bjørk

 

Kurs om EndNote eller PubMed i biblioteket våren 2018

Ønsker du å lære EndNote? Eller er usikker på om du har funnet de mest relevante treff i PubMed?

Biblioteket tilbyr kurs våren 2018:

EndNote: I kursene gjennomgåes hvordan å bygge opp en egen EndNotedatabase med alle referanser man trenger til forskningen. I tillegg vises hvordan å enkelt bruke EndNote i skriveprosessen i Word slik at man får formaterte referanser og en automatisk generert litteraturliste. EndNote har dessuten mer funksjonalitet , f.eks. å gruppere referansene i EndNote, og å laste inn fulltekst til artiklene og dermed lage sitt eget elektroniske bibliotek.

PubMed/Embase: Alle kan bruke PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk, f.eks. viser vi i kurset hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries.

Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på denne siden.

 

 

Forskningsseminar – eksternfinansiering og søknadsprosessene ved K1 2018

Som tidligere annonsert inviterer K1 alle som skal søke forskningsmidler eller ønsker informasjon om søknadsprosessene, til felles informasjonsmøte

onsdag 10.januar kl 14.00-15.30 på møterom 7.1 og 7.2 i lab.bygget.

Møteleder: Professor Odd Helge Gilja, leder for forskning ved Klinisk institutt 1

Program

Det er viktig at alle som har tenkt til å søke eksterne midler prioriterer dette møtet.

Vel møtt!