Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto: Jørgen Barth

Aslaug Drotningsvik disputerte 28. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Health effects of Blue whiting proteins. Dietary supplementation studies in obese rats and elderly nursing home resident».  

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Iselin Thowsen Vildmyren
Hovedveileder: ph.d. Oddrun Anita Gudbrandsen
Medveileder: professor Alfred Ingar Halstensen
Bedriftsmentor: Christian Halstensen

Prøveforelesning:  fredag 15. mars 2019 kl. 10.15
Sted:  Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: “Obesity and lifestyle intervention: how to do it; implications and challenges”

Disputas:  fredag 15. mars 2019 kl. 12.15
Sted:  Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Effects of cod residual protein supplementation in healthy adults. Impact on glucose regulation and lipid metabolism”

1.opponent: Ph.d. Dag Arne Lihaug Hoff, Klinisk forskningspost, Helse Møre og Romsdal
2. opponent: Ph.d. Anita Røynebeg Alvheim, Friskliv- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden
3. medlem av komiteen: professor Trygve Hausken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Lars Birger Nesje.
Åpent for alle interesserte


PhD activities:

 

Career workshop: Your place in the sun

The Bergen Biomedical Research School has invited a professional career adviser to hold a workshop on careers options, strategies & tactics for life scientists.

This is a 90-minute-workshop tailored to PhD-candidates in medicine and science, covering framework for career selection, introduction to key transferable skills, core value analysis, discussion of entitlement vs. empowerment, mindsets and barriers for smooth career trajectory.

Erik Wong, PhD, is a neuroscientist by training and has worked for eight major global pharmaceutical and biotech companies. He held positions ranging from research biochemist, directors of Pharmacology and External Sciences, to VP in global business development.

Tuesday 2 April, 12.30-14.30, Seminar room 9th floor, BBB
Participation is free of charge for PhD-candidates at the University of Bergen. There are limited seats, so to secure your place, register here:

Please read more here, and register by 22 March: https://www.uib.no/en/node/124968.


LECTURE “Career Development Strategies”

A lecture on how to implement career development in PhD-training in the future.

Career building skills are increasingly important for graduates of doctoral training programmes. In a diverse job market, candidates need counselling, guidance and good examples. Yet, whose responsibility is career guidance? What skills should we teach? And what are good methods of career guidance?

This lecture is aimed at YOU who is engaged in PhD-training and wants to provide good and efficient career guidance. The lecture is open to all, and supervisors, PhD-coordinators, graduate school managers are especially invited.

Read more here: https://www.uib.no/en/biomedisin/124969/career-development-strategies

Wednesday 3 April, 13.30, Large Auditorium at Høyteknologisenteret


Matrix Biology – cell biology and physiology of the extracellular matrix, June 3-7

Bergen Biomedical Research School and the Center for Cancer Biomarkers offer this five day course, which includes lectures from local researchers and a number of internationally well-known researchers within the field of matrix biology as well as practical laboratory training.

The course will cover various aspects of extracellular matrix (ECM) biology. A recurring theme will be the roles of the various ECM molecules and their functions in health and disease.

Note, all lectures are open to everyone interested!

https://www.uib.no/ccbio/121425/bmed904-biomedical-research-course-matrix-biology

 

Vellykket seminar om forskningssøknader

For et par uker siden hadde vi seminar med fokus på forskningssøknader til Norges forskningsråd (NFR). Fakultetets forskningsrådgivere presenterte nyheter knyttet til årets utlysning (MED-NFR Workshop)– hvor alle søknadstyper i år har samme søknadsfrist; 10. april.  Målsetningen med seminaret var å stimulere til økt søknadsaktivitet ved instituttet. K1’s grunnbevilgning utgjør om lag 20 % av totalbevilgningen til alle instituttene, og det er rimelig å ha minst en tilsvarende andel i ekstern finansiering. For 2018 bidrog K1 med kun om lag 15 % av totalsummen av ekstern finansiering ved fakultetet.

Det er derfor svært gledelig at foreløpig har 17 kolleger meldt inn at de planlegger å sende minst en søknad – og om alle følger planen vil det sendes opp imot 25-30 søknader fra instituttet. Det er nå viktig at vi starter arbeidet med søknadene, og at det parallelt tas kontakt med instituttets økonomer for planlegging av budsjettprosessen. Det er også gledelig med fakultets tydelige signaler om insentiver ved å bidra med rekrutteringsstillinger til innvilgede prosjekter (Fakultetets retningslinjer for støtte til eksternfinansierte prosjekter). Forskningsrådgiveren vår er Michael (Michael.Marie@uib.no) som eventuelt får hjelp fra andre kolleger ved fakultetet/universitetet om det skulle være behov. MEN, den felles søknadsfristen i NFR i år, kan gi kapasitetsutfordringer for rådgiverne. Det er derfor viktig å være tidlig ute i søknadsprosessen.

Som inspirasjon til søknadsarbeidet gratulerer vi Janka Babickova i Nyreforskningsgruppen, som nylig fikk tildelt Marie Skłodowska-Curie stipend

Jeg vil også nytte en siste anledning til å minne på «ARK-undersøkelsen». Det er viktig med god svarrespons på denne, slik at vi kan få gode innspill for hvordan vi best kan videreutvikle instituttet og fakultetet for fremtidens utfordringer.

Med ønske om god helg og gode arbeidsuker

Beste hilsen

Kjell-Morten

Bergen Teknologioverføring blir VIS

– Skal vi lykkes med å løse store samfunnsutfordringer trenger vi innovative løsninger. VIS skal bidra til at utfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskere til nytte.

Fra 14. februar 2019 er VIS det nye navnet på Bergen Teknologioverføring (BTO).

– Vi endrer navn på selskapet fordi Bergen Teknologioverføring er for begrensende for mye av det våre eiere ønsker at VIS skal gjøre. Regionen og samfunnet opplever store endringer og det har endret hvordan vi løser vårt mandat. Vårt nye navn gjenspeiler det ansvaret vi ønsker å ta, forteller Anders Haugland, administrerende direktør i VIS.

VIS bærer i seg både klokskap og en oppfordring om å vise frem forskning, ideer, utviklingsarbeid og løsninger.

Les mer her.

Forlagsforhandlinger på overtid

Forhandlingene med de fire største akademiske forlagene, Elsevier, SpringerNature, Wiley og Taylor & Francis, er over en måned på overtid. Dette er status for tilgang til tidsskriftene:

 • SpringerNature og Taylor & Francis har bekreftet av UiB beholder tilgangen til elektroniske tidsskrift som vanlig mens forhandlingene pågår. Merk at Nature-tidsskriftene ikke blir berørt av forhandlingene.
 • Wiley og Elsevier har ikke bekreftet dette. Det er derfor større usikkerhet rundt hvor lenge vi kan ha tilgang til tidsskrift fra disse utgiverne mens forhandlingene pågår.

Her får du mer informasjon om hva forlagsforhandlingene kan bety for deg: http://universitetsbiblioteket.no

3rd Nordic Neuroscience Meeting

Wel­come to the 3rd Nor­dic Neuroscience Meeting in June 12-14, 2019 in Helsinki

Nordic Neuroscience started as a bi-annual joint meeting of neuroscientists from Nordic countries with the first meeting held in Trondheim, Norway in 2015 and the second meeting in Stockholm, Sweden in 2017.

The 3rd Nordic Neuroscience Meeting (NN2019) gives you the opportunity to attend excellent plenary lectures and symposia, have prolific discussion, meet and talk with experts from the same field of research. We welcome both scientists and organisations to present their work and products in poster sessions and the exhibition.

Registration to the meeting is now open at
www.helsinki.fi/en/conferences/3rd-nordic-neuroscience-meeting-2019 

LUNSJ og LÆRING: Kræsjkurs i Tableau.

20 min kræsjkurs med lunsj  i rapporteringsverktøyet Tableau for prosjektledere 19 februar.

Ønsker du bedre kontroll med dine prosjektmidler og lett tilgang til ditt eget prosjektregnskap? Da kan tableau være svaret!

Tableau er et nettbasert rapporteringsverktøy som gir deg god oversikt om økonomien i dine eksternfinansierte prosjekter.

Vil du høre mer om dette? Meld deg på kurs tirsdag 19. februar fra 11.30-12.00 , Auditorium 4 i BB Bygget.

Vi serverer lunsj til alle påmeldte.

Velkommen til lunsj og læring!

Påmelding her:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6130243

LUNCH AND LEARNING: Crash course in Tableau

20 minutes crash course in Tableau, the reporting tool for project leaders, 19th Febrauary.

Do you want better control of your project funds and easy access to your own project accounts?
Then Tableau is the tool for you!

Tableau is an online reporting tool which provides easy access and overview of the economy in your externally financed projects.

Do you want to know more? Sign up for a short crash course on 19th February, 1130-1200, in auditorium 4 in the BB-building.

Lunch will be served to all registered participants.

Welcome to lunch and learning!

Sign up here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6130243

PhD Supervision Course

Welcome to the first lunch for PhD supervisors in 2019

 When: Wednesday February 13th, 11.30-13.00

Where: Board Room/ Styrerommet, AHH

 Register for lunch here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5974741  

 Roland Jonsson, vice dean Faculty of Medicine, will give an introductory talk on «Plan S – an altered publishing landscape».

Matthias Kaiser, Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT), will present findings from a national survey on integrity in Norwegian research. 

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar 21.februar  

Fleksibel – digital – endringsrettet
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det tredje frokostseminaret arrangeres torsdag 21.februar kl. 08.30-10.00 i Allegaten 66, Auditorium A. Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering fra kl. 0815.

Møteledere: Michael Riisøen, vara universtetshovedverneombud UiB og seniorrådgiver Ingve Bergheim, HR-avdelingen.

Program
08.30 Velkommen, v/ Michael Riisøen og Ingve Bergheim
08.40 UiB sin IT-strategi og arbeidsmiljø tanker v/Tore Burheim, IT direktør
09.00 Selvbetjeningsuniversitetet en utfordring eller en mulighet tanker v/Christen Solheim, avdelingsdirektør SA/FA
09.25 Å mestre en digital fremtid –  utfordringer for den enkelte og arbeidsmiljøet  v/June-Vibecke K Indrevik, universitetets hovedverneombud
09.35 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Påmelding innen tirsdag 19.februar på denne lenken her .

Velkommen!

Bli kjent med UiB læringslab

Labfrokost er en serie åpne arrangement i UiB læringslab. Første utgave i 2019 er for deg som er nysgjerrig på hva laben kan hjelpe deg og ditt fagmiljø med.

Til årets første labfrokost har vi samlet ansatte og studenter som viser resultater og deler erfaringer fra sitt samarbeid med UiB læringslab:

 • Infeksjonsmedisinens historie
  Studentene til Magnus Vollset, førsteamanuensis i vitenskaps- og medisinhistorie, har lært av å lage videoer om behandling av lepra, tuberkolose og aids
 • Geofarer forklart – av studenter, for studenter
  iEarth, forankret ved Institutt for geovitenskap, representerer nytenkning om geoviterens rolle i samfunnet og nyorientering i geofagutdanningen. Studentenes aktive medvirkning er sentral, ikke minst i produksjon av undervisningsfilmer om geofaglige terskelbegrep
 • Ancient Cities
  Simon Malmberg, professor i klassisk arkeologi, forsker og underviser sammen med kolleger i en rekke europeiske land. Samarbeidet omfatter et digitalt emne, eller MOOC (Massive Open Online Course), om oldtidsbyer.

Vi introduserer tjenestene i UiB læringslab, og det blir god tid til spørsmål og svar.
Enkel frokost står også på menyen, derfor tar vi opp påmelding her.

 

Forskerskolen i klinisk medisin og semesterstart

Forskerskolen i klinisk medisin har sitt årvisse arrangement med forskningspresentasjoner og prisutdeling i januar måned. I år var det stor oppslutning med hele 36 postere og 17 muntlige presentasjoner. Arrangementet ble i dag (25/1) avsluttet med prisutdelinger hvor første og andrepris for muntlige presentasjoner gikk til K1! Fredrik Sævik som fikk førstepris for ultralyd ved Crohns sykdom og Gro Dyrhovden som fikk andrepris for kneprotesekirurgi. I tillegg fikk Spiros Kotopoulis førstepris både i «åpen klasse» og «folkets favoritt». Store gratulasjoner til alle prisvinnerne fra et stolt institutt!

Januar er også blitt en måned med stor undervisningsaktivitet knyttet til elektive periode med valgfrie emner. Studentene gir uttrykk for stor entusiasme og gir gode tilbakemeldinger. Mange kolleger legger ned mye arbeid i planlegging og gjennomføring av kursene – og alle skal ha en stor takk for dette! Om noen går med ideer for nye kurs kan en ta kontakt med fakultetet for å høre om muligheten for å inkludere dette ved neste korsvei (se link:elektive perioder).

Februar blir nå derfor «semesterstart» for medisinerstudiet med en spennende vår. Det er første avvikling av 12. semester i Medisin 2015 – med avsluttende OSKE-eksamen. I denne eksamenen skal studentene vise kunnskap og ferdigheter de har lært gjennom hele studiet. Samtidig blir det også OSKE eksamen for 6. semester. Fagmiljøene ved instituttet blir derfor utfordret til å lage eksamensoppgaver, samt å bidra i den praktiske gjennomføringen på selve eksamensdagene.

Vårsemester betyr også søknadsfrister for forskningsmidler. I år har NFR en felles søknadsfrist for alle søknader den 10. april. I tillegg er det nye krav til utforming av søknader  Instituttet arrangere derfor et eget seminar om dette kommende torsdag. Dere kan lese om dette i egen sak i dagens K1-nytt. Ta kontakt med Solveig (Solveig.Witso@uib.no)om dere har spørsmål til dette. Alle er hjertelig velkomne!

En annen viktig utlysning for K1 er «KLINBEFORSK». Det er en unik mulighet for dem som arbeider med klinisk behandlingsforskning. Ved siste utlysning var det begrenset antall søknader og det er derfor etterlyst flere nye og gode prosjekter. Potten for utlysning er på hele 125 millioner kroner med fokus på nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30.april 2019.

Med ønske om gode arbeidsuker

Beste hilsen

Kjell-Morten

 

NFR workshop

Dear researchers,

As you are certainly aware by now, the Research Council of Norway has implemented new rules for its grants and calls for proposals. As this year’s deadline brings changes in the application template, assessment criteria and evaluation procedures, it is essential to be well prepared and proactive in our approach.

The Faculty research advisers invite you to a workshop, where we will focus on the three main parts of the application template for FRIPRO and other relevant programs: Excellence, Impact and Implementation. We will explain the difference between communication, dissemination and exploitation. User involvement, Responsible Research and Innovation, Gender issues will also be addressed at the coming workshop. There will be important information on how the internal process at the department level, regarding financial support and research advising, will be working with one large deadline.

Those of you who plan to submit an application for the 10th of April deadline are particularly encouraged to attend the workshop.

Time: 12.00-14.30, 31st of January
Place: room 5.1/5.2, 5th floor, Labbuilding, Haukeland University hospital

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6024180

Registration deadline: January 28th.

We look forward to seeing many of you at the workshops!

Regards,

MED research advisors

 

K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning: Utlysning 2019

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser med dette ut midler til nye K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.

De nye sentrene vil bli en del av stiftelsens satsing innenfor translasjonell medisin som nå omfatter 20 forskningssentre etablert i nært samarbeid med de medisinske fagmiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Full utlysningstekst

Maler for søknadsdokumenter:

Søknadsfrist 6. mai 2019 kl 12:00