Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Ernest Nii Addy Dodoo den 17. november 2021 med avhandlingen «Gamma Knife Radiosurgery for High Grade Glioma».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Kristin N. Varhaug

Kristin Nielsen Varhaug disputerte den 26. november 2021 med avhandlingen «Mitochondrial biomarkers and biomarkers of mitochondrial disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Ingrid Kvåle Nordaas
Hovedveileder: ph.d. Trond Engjom
Medveiledere: professor Georg Dimcevski, professor Odd Helge Gilja og ph.d. Spiros Kotopoulis

Prøveforelesning: Tirsdag 30. november 2021 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Recurrent ¨idiopathic¨ acute pancreatitis: pathomechanisms, diagnostic challenges, preventive options»

Disputas: Tirsdag 30. november 2021 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «The Importance of Structural Changes and Imaging in Chronic Pancreatitis»

1. opponent: professor Peter Layer, Universität Hamburg, Tyskland
2. opponent: førsteamanuensis Sara Regnér, Lunds universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Kathrine Skarstein, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Ødegaard.

Åpent for alle interesserte.

 

Sander Johan Aarli
Hovedveileder: ph.d. Annette Fromm
Medveiledere: professor emeritus Lars Thomassen, ph.d. Nicola Logallo og ph.d. Christopher Elnan Kvistad

Prøveforelesning: Fredag 10. desember 2021 kl. 10.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovudbygg

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Stroke mimics and how to diagnose them»

Prøveforelesning: Fredag 10. desember 2021 kl. 12.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovudbygg

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Microemboli detection in acute ischemic stroke. The Norwegian Microemboli in Acute Stroke Study»

1. opponent: professor Erwin Stolz, Gemeinschaftspraxis E. Stolz & A. Rahimi, Tyskland
2. opponent: ph.d. Karolina Ryeng Skagen, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.