Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Christopher Kalhagen Bjerkvig

Hovedveileder: førsteamanuensis Torunn Oveland Apelseth

Medveiledere: professor Anne Berit Guttormsen, professor emeritus Tor Hervig og professor Andrew Cap

Prøveforelesning: Onsdag 14. juni 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Fra vitenskap til klinikk – teoretiske, praktiske og etiske overveielser knyttet til implementering av ny kunnskap»

Disputas: Onsdag 14. juni 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Whole blood in prehospital damage control resuscitation – Safety, feasibility, and logistics»

1. opponent: ph.d. Oddvar Uleberg, St. Olavs hospital
2. opponent: førsteamanuensis II Kristin Tønsager, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: professor Elling Ulvestad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjö

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevalueringer

 

Midtveisevaluering 21. juni 2023, Bergen

Njål Gjærde Lura – ph.d.-prosjekt: Precision imaging for individualized treatment in uterine cervical cancer

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.