Barne- og ungdomssjukehuset skifter navn til Glasblokkene fra 6. mai

Det nye navnet til barne- og ungdomssjukehuset (BUS) skal identifisere bygningen og gjøre det lettere å finne frem for pasienter og pårørende. I tillegg skal det være norsk, forståelig, enkelt å uttale og lett å lese.

Endringen gjelder fra og med mandag 6. mai.

Besøks- og leveringsadresse blir som før.
Alle enheter må selv sørge for at oppmøtested blir endret i informasjon til pasienter og besøkende. Vær spesielt oppmerksom ved utsendelse av innkallingsbrev med tildelt time 6. mai eller senere.

Har du spørsmål om navneendringen? Kontakt Drift-/teknisk kundesenter tel. 55 97 71 00

Elsevier har kuttet UiBs tilgang til tidsskriftene i konsortieavtalen.

Elsevier har kuttet UiBs tilgang til tidsskriftene i konsortieavtalen. Dette betyr studenter og ansatte ved UiB ikke lenger har løpende tilgang til de omlag 2300 tidsskriftene i Elsevier’s Freedom Collection.

UiB vil gjerne gi deg informasjon om hva du kan gjøre når du trenger artikler i tidsskrift vi ikke lenger har tilgang til:

Last ned plug-ins til nettleseren for å finne åpne artikler
Verktøy som Unpaywall og Open Access Button gjør det enkelt å finne åpne versjoner av artikler når du bruker nettleseren. Les mer om slike tjenester.

UiB har arkivtilganger
UiB har fortsatt arkivtilganger til en rekke tidsskrift for årgangene frem til og med 2018. Vi har laget en søkbar tabell som gir oversikt over tidsskrift UiB har arkivrettigheter til. Disse tidsskriftene kan søkes opp som vanlig, f.eks. på Google og Oria, og artiklene kan lastes ned fra ScienceDirect akkurat som før.

Bestill artikkelen selv
Dersom du søker i Oria etter en artikkel UiB har mistet tilgang til, vil du i trefflisten få anledning til å bestille artikkelen. Den vil bli sendt som en lenke til pdf direkte til din epostadresse senest innen 8 timer, vanligvis 2 timer. UiB dekker kostnaden så du slipper å betale.

Kontakt forfatteren, spør internasjonale kollegaer
Det er ikke uvanlig at forfattere kontaktes med spørsmål om å få tilsendt en artikkel. Det er også vanlig i sosiale nettverk for forskere at man deler artikkelkopier med hverandre.

Kontakt Universitetsbiblioteket
Ditt lokale universitetsbibliotek står klart til å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med dem, om du lurer på noe.

Med vennlig hilsen
Dag Rune Olsen
Rektor

Sidegjøremål / Sideline/External Work

I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon.To lister publiseres på uib.no/om i september hvert år.

Dersom du har ansettelse, verv eller lignende utenom din ansettelse i UiB, skal dette registreres i HR-portalen.

«UiBs prinsipper for sidegjøremål»  finner du i Regelsamlingen.

Informasjon om registeringen: Se her.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Hilde Bergheim Johannessen, tel. +47 55 58 90 22, hilde.b.johannessen@uib.no .

———-

Other positions and posts beside your employment at UiB should be registered in the HR-portal. The information will be published here in September    

More information about this and guidance here:

http://ekstern.filer.uib.no/poa/Sidegjoremal/Sidegjoremal%20user%20manual.pdf

If you should have any questions, do not hesitate to contact HR-Consultant Hilde Bergheim Johannessen, tel. +47 55 58 90 22, hilde.b.johannessen@uib.no.

Sommerferie / Summer holidays 2019

Sommeren nærmer seg og vi oppfordrer deg til å planlegge din sommerferie nå.

Frist for å avtale ferie med leder og registrere ferieønske i HR-portalen for sommeren 2019 er 01.04.2019.

3 uker ferie skal som hovedregel avvikles i hovedferieperioden: 1. juni -30. september.

For mer informasjon:

https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69845

https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/

 

Summer is approaching and we urge you to plan your summer holidays now.

Summer holiday requests should be approved by your manager and registered in the HR-portal by 01.04.2019.

As a general rule 3 holiday weeks should be taken within the main holiday period; 1st June – 30th September.

For more information:

https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/employee-handbook/70282

https://pagaweb.w.uib.no/english/5-vacation/

Foto: Colourbox.com

Info om parkering på universitetets parkeringsplasser

Q-Park overtar parkeringskontroll
UiB har inngått rammeavtale med parkeringsselskapet Q-Park som fra 1. februar overtar ansvaret for kontroll av universitetets parkeringsplasser

Ansatte og studenter
Alle ansatte og studenter kan søke om parkeringstillatelse på universitetets parkeringsplasser. Ved innvilget parkeringstillatelse «hvitelistes» ditt registreringsnummer slik at Q-park kan kontrollere gyldig parkeringstillatelse ved skanning av reg.nr. Dette erstatter tidligere parkeringsoblat.
Continue reading Info om parkering på universitetets parkeringsplasser

Førstehjelpskurs for UiB- ansatte

Det er satt opp 4 førstehjelpskurs Mars 2019, og det er fortsatt plasser tilgjengelig.

Mandag 11. mars

  1. 08.30 – 11.30
  2. 12.00 – 15.00

Informasjon og påmelding : https://w3.uib.no/nb/foransatte/120652/f%C3%B8rstehjelpskurs-uib-ansatte

Tirsdag 12. mars

  1. 08.30 – 11.30
  2. 12.00 – 15.00

Informasjon og påmelding: https://w3.uib.no/nb/foransatte/123796/f%C3%B8rstehjelpskurs-uib-ansatte

Onsdag 13. mars – Basic first aid course in english 

  1. 08.30 – 11.30

Information and registration: https://w3.uib.no/nb/foransatte/120656/basic-first-aid-course

Opphavsrett: colourbox

Husk å registrere ferie.

Ferieregnskapet for 2019 er nå klart og alle ansatte kan begynne å registrere sine ferieønsker.

Informasjon om ferie på NORSK

Information about holiday ENGLISH

Vi minner om følgende frister:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Vinterferie (uke 9) 01.02.2019 15.02.2019
Påskeferie (uke 16) 01.03.2019 15.03.2019
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2019 15.04.2019
Høstferie (uke 41) 15.08.2019 01.09.2019
Eventuell restferie 01.10.2019 15.10.2019

 

GDPR – informasjon om nye personvernregler

De nye personvernreglene GDPR (personvernforordningen) trådte i kraft i Norge for noen måneder siden.

Universitetet i Bergen har publisert informasjon om de nye personvernreglene på nettsidene sine hvor det blant annet fremgår hva de nye reglene betyr for UiB.

Det er også utarbeidet en personvernerklæring som gir informasjon om hvordan Universitetet i Bergen samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen redegjør blant annet for hvilke plikter ansatte ved universitetet har når vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter de registrerte har.

Personvernerklæringen finner dere her.

Dersom dere har spørsmål om personvern kan de rettes til Universitetets personvernombud: seniorrådgiver Janecke Helene Veim.

Beate Lambach, som er vikar for Jorunn Hvalby frem til mai 2019 ved fakultetets Forskningsseksjon, kan også være behjelpelig.

Vi oppfordrer alle om å benytte disse lenkene og lese den informasjonen som er publisert der. Det er også mye nyttig informasjon og verktøy som er relevant for UH-sektoren på www.uninett.no/gdpr, og generell informasjon på https://www.datatilsynet.no/ .

Nytt hovedverneombud

Lise Skålvik Amble ved Klinisk institutt 1 er nytt hovedverneombud ved Det medisinske fakultet.

 Amble jobber som studiekonsulent ved Klinisk institutt 1, og har vært verneombud i samme område. Hun er nå valgt som hovedverneombud ved Det medisinske fakultet, for perioden 2019 – 2020.

Tidligere hovedverneombud, June-Vibecke Knudtsen Indrevik, har gått til vervet som universitetets hovedverneombud. Hun tar over jobben for Else Jerdal. Vi gratulerer begge med de nye vervene!

Det har også kommet til noen nye verneombud på enhetene på fakultetet, her har du oversikt over alle.

 

UiB har fått et nytt serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner!

Serviceteamet for fravær og foreldrepermisjoner er klar for å ta imot henvendelse fra ansatte, ledere og HR-konsulenter. Teamet kan hjelpe deg med spørsmål rundt foreldrepenger og sykepenger og mye mer innenfor fraværs og foreldrepermisjonsområdet. Teamet vil utvides i løpet av 2019. Les mer på UiB sine sider her.

Spørsmål knyttet til foreldrepermisjoner, foreldrepenger og regelverk kan sende henvendelser til serviceteam@uib.no eller Issue Tracker

Foto: Coulorbox.com

Lær mer om hvordan du bruker Office365

Prosjektet Ny digital arbeidsdag iverksetter flere kompetansehevende tiltak for bruk av Office365 med tilhørende applikasjoner.
UiB deltar i et samarbeid om digitalisering i sektoren, og ønsker nå å teste ut elektronisk forelesning, et webinar fra Universitetet i Stavanger.
I første omgang er dette et tilbud for 50 deltakere fra UiB, og Det medisinske fakultet er valgt som pilotfakultet.

Webinaret varer i 1,5 time, med innlagte pauser.
Webinaret vil vise deg hvordan du som ansatt jobber effektivt i Office 365 med særlig blikk på:
– deling av dokumenter i skyen
– samskriving i dokumenter i Word, Excel og PowerPoint
– kort om noen av de andre applikasjonene du har tilgang til via Office 365.

Viktige forutsetning for å delta er at du setter av tiden for selve webinaret, og at du svarer på en evaluering som sendes ut i etterkant.

Tidspunkt: 13. desember 2018 fra kl.: 09:00 – 10.30.
Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5851036
Begrenset antall plasser gjelder «først til mølla» prinsippet.

E-læring i officeproduktene er tilgjengelig via https://app.xtramile.no/courses/universitetetibergen og Microsofts opplæringssenter.

Se også https://it.uib.no/Forside  for mer informasjon om mulighetene i Office365 og Teams

Informasjon om skattekort

Colourbox.com

NORSK:
Fra og med 15.12. blir skattetrekksmeldingene for neste år sendt ut. Er du e-bruker kan du logge inn og sjekke om skatteberegningen stemmer. OBS: Skatteetaten estimerer tallene ut fra skatt 2 år tilbake, så alle bør sjekke og gjøre eventuelle endringer før nyåret! Har du ikke hatt skattekort i 2017 så må du søke om skattekort for 2019. Har du spørsmål så finner du mer informasjon fra skatteetaten og kontaktinformasjon her: http://www.skatteetaten.no/

ENGLISH:
Starting 15.12. tax notices for next year will be sent out. If you are an online user you can log in and check that the tax calculation is correct. Note: The Tax Administration estimates the numbers based on taxes 2 years back in time so everyone should check and make any changes before the New Year. If you did not have a tax card in 2017 you have to apply for a new one for 2019. If you have a D- number you have to apply for a new tax card every year. For more information and contact information for the Tax Administration visit: http://www.skatteetaten.no/en

Oppdater personsiden din!

Personsiden din på UiB er noe det første som dukker opp om man «Googler» navnet ditt. Det er derfor en utmerket arena for å fortelle omverdenen og dine kolleger om hva du jobber med.

Fakultetsledelsen oppfordrer alle ansatte til å gå inn på personsiden og oppdatere den med arbeidsområder/kompetanser og eventuelt en beskrivelse av aktuelle prosjekter/forskningspublikasjoner.

Legg gjerne også inn et bilde av deg selv, om du har det! Det går også an å legge inn «Twitterfeed» om du ønsker det.

For å oppdatere personsiden din logger du inn på www.uib.no/user med ditt brukernavn og passord.

Trenger du hjelp, kan du eventuelt kontakte webredaktør lokalt: https://www.uib.no/foransatte/50972/lokale-webkontakter-ved-uib#det-medisinske-fakultet

Med vennlig hilsen,
Heidi Anette Espedal, fakultetsdirektør

Basic first aid course

INTENSION:   The participants shall be able to examine a person regarding respiration and circulation, and take action accordingly

TARGET GROUPE:    Foreign employees at The University of Bergen

CONTENT:
– Scene assessment, safety
– Emergency services
– Basic assessment and actions sick/injured person
– Free airways
– Unconscious person, recovery position
– CPR
– Bleeding, internal, external
– Foreign body airway obstruction

DATE
:  Monday 5 November 2018

TIME:
  From 1230 – until 1530

LOCATION:
   Museplassen 1 – lower ground floor – Entrance from Prof. Keysersgt.

NUMBER:   
Max. 20 participants

COURSE PROVIDER:   
Rescue Partner

REGISTRATION:   
heidi.fretheim@uib.no

Opphavsrett: colourbox