Fra ChatGPT om ChatGPT

Som en mer eller mindre ansvarlig nett-avis, ba K1-nytt om en kommentar fra roboten ChatGPT om synet på ChatGPT i akademia. Her er svaret  vi fikk:

I akademia kan Chat GPT være et verdifullt verktøy for forskere og studenter. Det kan hjelpe med oppgaver som litteraturgjennomganger, dataanalyse og til og med skriving av forskningsartikler. Chat GPT kan raskt generere sammendrag av forskningsartikler, identifisere trender i store datasett og til og med hjelpe med å utarbeide deler av en artikkel.

Journalist intervjuer-en robot. Roboten har bart. Over-skulderen-perspektiv

Illustrasjon: ØBB/Dall-E

Imidlertid er det også bekymringer rundt bruk av Chat GPT i akademiske sammenhenger. En bekymring er potensialet for plagiering, da den genererte teksten kan være for lik eksisterende arbeid. I tillegg kan det være etiske bekymringer rundt bruken av Chat GPT i forskning, spesielt innen områder som informert samtykke og personvern.

En annen potensiell ulempe er mangelen på gjennomsiktighet rundt hvordan Chat GPT genererer tekst. Det kan være vanskelig å forstå hvordan modellen kom frem til en bestemt konklusjon eller genererte et visst svar. Denne mangelen på gjennomsiktighet kan gjøre det utfordrende for forskere å fullt ut forstå og kritisere output fra Chat GPT.

Totalt sett kan Chat GPT være et nyttig verktøy i akademia, men det er viktig å vurdere potensielle ulemper og sørge for at det brukes etisk og transparent. Chat GPT kan være en nyttig assistent i akademia, men det er viktig å holde et våkent øye på det – til syvende og sist vil vi ikke at det skal bli for smart for sitt eget beste!

Frister for sending av julepost 2022

Ha omtanke for han her, vær ute i tide. Illustrasjon: Colourbox / #6383

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene.

For julepost i Norge anbefales  19. desember, pakker vil i sendingstiden øke med inntil 1 til 2 dager fra 21.12.2022.

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.

Her er fristene når du skal sende brev til utlandet:

Sverige og Danmark – 14. desember, Resten av Norden – 10. desember
Tyskland – 13. desember, Øvrige Europa – 8. desember
USA og Canada – 6. desember Øvrige land i verden – 1. desember

Her er fristene for julepakker:

Det er fortsatt mulig å sende jule-epost hele året, til og med til utlandet.

Påminnelse om ferieavvikling 2022

Takk til alle som nå har registret hovedferien! Har du ikke registret sommerferie enda, så ber vi deg gjøre det nå.

Vi minner om at hovedferieperioden er mellom 15. mai og 15. september og det forventes at vi har avviklet fire uker ferie før tiden for avvikling av hovedferien er over – én uke vår og tre uker i hovedferien. Det er fint om du planlegger resten av ferien også. Frist for å registrere restferien er 1. oktober.

Søknad om ferie legges inn i HR-portalen som vanlig. Ferie skal avklares med nærmeste leder og dere må legge inn merknad om dette i søknaden.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(I DFØ-portalen må du må logge deg på via Feide for å få tilgang til DFØ lønn og regnskap.)

Beste hilsen
Jorunn

Foto/ill.: colourbox.com

Informasjon om ferieavvikling 2022 / Information regarding how to apply and register holiday

Kjære alle

Informasjon om ferieavvikling 2022
Vi minner om at fristen for å registrere hovedferien er satt til 1. mai i år. Hovedferieperioden er mellom 15. mai og 15. september og det forventes at vi har avviklet fire uker ferie før tiden for avvikling av hovedferien er over – én uke vår og tre uker i hovedferien. Det er fint om du planlegger resten av ferien også. Frist for å registrere restferien er 1. oktober.

Søknad om ferie legges inn i HR-portalen som vanlig. Ferie skal avklares med nærmeste leder og dere må legge inn merknad om dette i søknaden.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(I DFØ-portalen må du må logge deg på via Feide for å få tilgang til DFØ lønn og regnskap.)

Tusen takk for at du hjelper oss med dette!

Beste hilsen
Jorunn

English:

Dear all

Information regarding how to apply and register holiday
We remind you that the deadline for registering the main holiday is set for May 1st this year. The main holiday period is between May 15th and September 15th and it is expected that four weeks of vacation is completed before the time for the main holiday is over. One week in spring and three weeks of main holiday.

It’s also great if you start planning the rest of your vacation as well. The deadline for registering the remaining holiday is October 1st.

Application for holidays are registered in the HR-portal as usual. Holidays must be clarified with the nearest leader/supervisor and you must make a comment on this in the application.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(You need to log in via Feide to access DFØ payroll and accounting.)

Thank you for helping us with this matter!

Best wishes
Jorunn

Tax seminar for international employees

International Centre is inviting you to join the tax seminar:

Do you have questions regarding the Norwegian tax return?

UiB invites international staff to a two hours tax seminar with a tax lawyer. In this seminar you will be informed about what you need to take care of when filling in the Norwegian tax return.

The seminar is held on Tuesday 5th April.

Link to join the seminar will be sent the day before.

Register here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10833305

See calendar event here: https://www.uib.no/en/international/144629/norwegian-tax-return-staff

Bli med på OSKE i juni 2022!

Hei alle sammen,

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp. Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE i MED12 8. juni og OSKE i MED6 16. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12323008

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 8. april.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 😊

OSKE6: Mareike Mannigel – 55586235
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Med vennlig hilsen
Mareike og Ingvild

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Endringer i ordningen for driftsmidler til rekrutteringsstillinger

Fra fakultetsledelsen til UiB-stipendiater og postdoktorer

Det gjøres endringer i ordningen for driftsmidler til rekrutteringsstillinger

Med bakgrunn i de store kuttene i budsjettrammene som fakultet står overfor er det dessverre nødvendig å justere ordningen knyttet til driftsmidler til rekrutteringsstillinger. Satsen reduseres med kr. 20 000 pr årsverk fra 2022:

 • For stipendiater er satsen redusert fra kr. 55 000 i 2021 til kr. 35 000 i 2022.
 • For postdoktorer er satsen redusert fra kr. 75 000 i 2021 til kr. 55 000 i 2022.

Instituttene vil som tidligere beholde kr. 15 000 pr. årsverk av disse summene. Dette er bl.a. bidrag til kostnader knyttet til disputaser.
Det betyr at stipendiater får kr. 20 000 i driftsmidler for 2022, og postdoktorene får kr. 40 000 i driftsmidler for 2022.

Informasjon om endringer i utlysningstekster og i retningslinjer for vurdering av søkere til fakultetets rekrutteringsstillinger

Det er foretatt noen endringer i forbindelse med utlysning av fakultetets rekrutteringsstillinger (Fellesutlysningen) høsten 2021. Vi anbefaler at alle veiledere og søkere leser både utlysningstekst og kriterier for vurdering av søknadene nøye. Merk: Det utlyses ikke postdoc-stillinger høsten 2021, men endringene vil gjelde også videre fremover.

Du kan lese om endringene her.

Påmelding til OSKE12, desember 2021

Den 8. desember 2021 arrangeres OSKE12 for sisteårsstudentene på medisin. I den forbindelse trenger vi som vanlig hjelp fra og teknisk- og administrativt personale for at dette skal gå. Vi setter veldig pris på om dere kan bidra til dette.

Her er lenke til påmelding.

Kort om OSKE12:

 • Selve eksamen er 8. desember
 • Rigging av sløyfer og utstyr foregår 7. desember
 • Nedrigging og rydding 8. og 9 desember
 • Det er omtrent 80 studenter, fordelt på to puljer
 • Første pulje starter på morgenen, andre pulje etter lunsj
 • Puljene fordeles på fire sløyfer
 • Alle sløyfene vil være i BB-bygget (Bygg for biologiske basalfag) i Jonas Lies vei 91
 • Det er gratis lunsj for påmeldte på eksamensdagen
 • Du får mulighet til å treffe kollegaer og studenter som du ikke ser daglig, noe som er veldig kjekt

Som vanlig vil det holdes informasjonsmøter når OSKE nærmer seg.

Foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Ny løsning for HMS-avvik ved UiB

5. oktober tok UiB i bruk UiBhjelp for melding og oppfølging av HMS-avvik. Det betyr at HMS-avvik som den enkelte oppdager skal registreres i meldeskjema i UiBhjelp.

Lurer du på hva HMS-avvik er?

Det kan være:

 • brudd på HMS-retningslinjer og -prosedyrer
 • forhold som reduserer brannsikkerheten
 • tyveri eller hærverk
 • personskade som skjer på campus
 • uønskede hendelser på laboratoriet

Les mer her om melding og oppfølging av HMS-avvik.

Nye nettsider på uib.no:
NO: https://www.uib.no/hms-portalen/147573/meld-hms-avvik
EN: https://www.uib.no/en/hms-portalen/147849/report-hse-non-conformities

Her er en pp-fil med komprimert informasjon om hva som skal meldes via avvikssystemet og hvordan det skal meldes. Gjør dere kjent med det nye avvikssystemet og bruk det!

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
administrasjonssjef