Invitasjon til nytt dialogmøte

UiB ønsker å tilby en møteplass for dem som er berørt av krigen i Gaza, og som har behov for å komme sammen og dele erfaringer, og gi innspill til universitetsledelsen.

For at ansatte og studenter skal kunne dele bekymringer og tanker på en god måte, vil det bli to samlinger. Èn samling for palestinske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Palestina, og én samling for israelske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Israel.

Begge møtene vil gå på Musèplass 1, Styrerommet. Det blir enkel servering.

Tid, sted og påmelding

Påmelding til: Samling for palestinske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Palestina. Mandag, 22. april, 10:00 – 11:00.

Påmelding til: Samling for israelske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Israel. Onsdag, 24. april, 10:00 – 11:00.

Med vennlig hilsen,
Margareth Hagen
Rektor


Invitation to a new dialogue meeting

UiB wants to offer a meeting place for those affected by the war in Gaza, and who feels the need to come together to share experiences, and give input to the university management.

In order for employees and students to be able to share concerns and thoughts in a good way, there will be two gatherings. One gathering for Palestinian employees and students, or with ties to Palestine, and one gathering for Israeli employees and students, or with ties to Israel. Both meetings will be held at Musèplass 1, Styrerommet. Simple serving.

Time, date and registration

For those with ties to Palestine can register here: April 22. 10:00 – 11:00
For those with ties to Israel can register here: April 24. 10:00 – 11:00

Best regards,
Margareth Hagen
Rector