Søk medlemskap i Akademiet for yngre forskere

AYF ønsker å ha medlemmer fra alle typer institusjoner og fagfelt. Det er vel så viktig også å ha forskere innenfor en bredde av stillingskategorier, alt fra stipendiater til professorer. Følg lenken for å søke:

Vil du bli medlem hos oss? Nå kan du søke medlemskap! Frist 9.juni

Kriteriene for opptak

  • kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt har markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.
  • har interesse for og mulighet til å delta aktivt i AYF sitt virke.
  • ikke fyller mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer.

Søknadsfristen er 9.juni.

Etter søknadsfristen vil en egen innvalgskomite vurdere alle søknadene. Her vil rundt 20 bli kalt inn til intervju, hvorav 10 blir tilbudt medlemskap.

Kort om AYF

  • AYF en mangfoldig, tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, som ble stiftet i 2015.
  • Er en pådriver for nyskapende forskningsformidling, en attraktiv vitenskapelig debattarena og en betydelig og synlig aktør innen forskningspolitiske spørsmål.
  • AYF er også en del av og en aktiv bidragsyter innen flere globale, europeiske og nordiske nettverk av yngre akademier.
  • Har pr i dag har Akademiet 41 medlemmer. I oktober trer 9 medlemmer ut av akademiet.
  • I årets opptak vil vi ønske opptil 10 nye medlemmer velkommen og opp til 2-3 medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø. Et medlemskap varer i fire år.
  • En oversikt over dagens medlemmer kan ses her: Medlemmer – Akademiet for yngre forskere