Utlysning av midler til norsk-indisk utdanningssamarbeid  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut inntil 32 millioner kroner for å etablere prosjektsamarbeid mellom norske og indiske høyere utdanningsinstitusjoner. Utlysningen skjer i samarbeid med University Grants Commission i India. Utlysningen er aktuell for en rekke fagmiljøer.

Les mer om Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research (INCP2)

Søknadsfrist 13. august 2024. 

Logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse