Utlysing av fakultetets priser 2022: forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene

Det medisinske fakultet vil på Fakultetets dag i 2023 dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forskningsmiljø og pris for fremragende forskningsformidling samt fremragende tiltak innen utdanning. Nytt av året er også en egen pris for innovasjon. Les mer om utlysningen samt tidligere vinnere her.

K1 har så mange gode forskere og undervisere at målet vårt selvfølgelig er å nominere kandidater til alle prisene. Forslagene vil bli gjennomgått av ledergruppen (instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder, innovasjonsleder og adm.sjef), prioritert og sendt til fakultetet.

Vi ber om forslag til årets priser med begrunnelse senest innen mandag 6. februar.

Forslagene sendes per e-post til Christian Vedeler (christian.vedeler@uib.no) og Ketil Ødegaard (ketil.odegaard@uib.no).

Beste hilsen
Christian & Jorunn

Utlysning av Peder Sather midler for 2023-2024 / Peder Sather Grant 2023-2024

Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California).

I 2022 har vi feiret 10-års jubileet til Peder Sather Center, noe som har gitt ekstra oppmerksomhet til senteret både i Norge og ved UC Berkeley. Peder Sather midlene er en unik mulighet til å etablere samarbeid ved et av topp-universitetene i USA.

Søknadsfristen i 2023 er 3. april.

Les mer om kriterier og søknadsprosessen her: https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2019-2020/

Spørsmål om ordningen og hjelp til å komme i kontakt med relevante personer ved UC Berkeley, kan rettes til annette.servan@uib.no.

Utlysning fra Stiftelsen KG Jebsen

Kjære alle sammen,

Stiftelsen KG Jebsen har annonsert en ny utlysning for sentre for medisinsk forskning (søknadsfrist 8. mai 2023). Stiftelsen sier at de vil opprette 2 nye sentre i denne runden.

Ifølge stiftelsens bestemmelser får region vest – UiB og HUS sende inn fire søknader til stiftelsen. Vi må derfor ha en prekvalifiseringsrunde for å velge ut de fire initiativene som inviteres til full søknad. I samarbeid med HUS har fakultetet utarbeidet en mal for prekvalifiseringsrunden som skal brukes av alle søkere (vedlagt) og et evalueringsskjema som skal brukes av den eksterne komitéen for skissene i prekvalifiseringsrunden (vedlagt). Søknadsmalen og evalueringsskjemaet tar utgangspunkt i det som brukes av stiftelsen. Vi oppfordrer sterkt til å lese all informasjon som ligger på stiftelsen sine hjemmesider i arbeidet med skissen til prekvalifiseringsrunden.

Fakultetet bidrar med 2 ph.d.-stillinger inn i prosjekter som forankres på fakultetet, og hvor minst 70% av tildelte midler regnskapsføres på fakultetet.

Dette er frister du som søker må forholde deg til (enkelte institutt kan ha andre frister i tillegg):

 1. 20. februar 2023: Koordinator for søknad melder til fakultetet om planlagt søknad. Send informasjon om navn og tilhørighet til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). Denne «påmeldingen» er obligatorisk, og du skal sende informasjonen først og fremst til hovedarbeidsgiver.

 2. 3. mars 2023 (12:00): Frist for prekvalifiseringssøknad som er fylt i etter gjeldende mal. Send til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). I tråd med vertskapsavtalen mellom UiB og Helse Bergen, gjelder at prosjektet skal forankres der koordinator har hovedstilling. Prekvalifiseringssøknader som ikke bruker oppgitt mal eller som mangler vedlegg, eller som kommer inn etter fristen, vil ikke bli vurdert.

 3. Søknadene som har kommet inn i prekvalifiseringsrunden vil bli evaluert av et felles internasjonalt panel for fakultetet og HUS i perioden 4.-29. mars.

 4. Informasjon om hvilke prosjekter som går videre til andre runde, dvs til full søknad til stiftelsen, vil bli annonsert så snart som mulig etter 29. mars.

 5. 8. mai 2023 (12:00): Endelig søknadsfrist til stiftelsen.

Denne informasjonen vil også bli sendt til instituttene gjennom Ephorte.

Se vedlegg:

Evaluation criteria and template for the prequalification round

Template for prequalification

Young Researchers grant – Utrecht Network

Hvert år lyser Utrecht Nettverket ut Young Researchers grant, et stipend på 1000 € som er tiltenkt studenter på forskningsopphold som ikke kvalifiserer for Erasmus-stipend. Dette er et enkelt søknadsskjema og en god mulighet for våre PhD- og MA-studenter som vil reise til ett av Utrecht Nettverk-partnerene!

Nettverket deler ut 20 stipend på 1000 € til MA eller PhD studenter som ønsker et forsknings-opphold på et av UN partneruniversitetene i minimum 4 uker i perioden 1. mai 2023 og 31. mars 2024. Dette er et stipend for studenter som ikke kan få Erasmus+ stipend. Fullstendig informasjon finnes her: Young Researchers Grants – Utrecht Network (utrecht-network.org)

MA/PhD-studentene fyller ut søknadsskjema og sender til kristin.skogedal@uib.no innen 6. februar 2022. Vi kan rangere inntil 3 studenter fra UiB før vi sender det videre til UNs komité.

NFR frister i februar 2023 – planlegger du å søke?

Jorunn Skei, administrasjonssjef Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Forskningsrådet lyser nå ut midler innen flere tematiske forskningsområder og de kommende fristene er 8. og 15. februar 2023. Basert på positive tilbakemeldinger fra den interne prosessen ved fakultet i fjor, blir det en felles intern frist også i år.

Har du planer om å søke på en av disse utlysningene (du trenger ikke være helt sikker), så meld det inn via denne felles skjemakeren. Siste innmeldingsdato er 28. november 2022.

Gode oversikter vil hjelpe K1 sine prosjektøkonomer og forskningsrådgiverene ved fakultetet til å gi dere som vil søke best mulig støtte i søknadsprosessen.

Litt mer informasjon om Forskningsrådets hovedfrister 8. og 15 februar 2023 

Forskeprosjekt for fornyelse, 8 februar 

Forskeprosjekt for å møte utfordringer I samfunn og næringsliv, 15 februar 

Vennlig hilsen

Jorunn

administrasjonssjef, K1

Meltzerpriser – søknadsfrist 15.desember

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut to priser:

 • Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
 • Meltzerprisen for fremragende arbeid utført av yngre forskere

Alle universitetets professor og instituttledere har forslagsrett. Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som PDF-vedlegg på e-post til Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdeling (FIA) innen 15. desember 2022.

Sjekkliste for forslagstiller:

Prisen for yngre forskere

 • Prisen for fremragende yngre forskere deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra det nyskapende i kandidatens forskning, de siste års vitenskapelige arbeider samt kandidatens selvstendige bidrag dersom hun/han vanligvis har publiser sammen med andre medforfattere.
 • Merk at nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse, vil bli vektlagt ved vurderingen.
 • CV og publikasjonsliste må vedlegges.
 • Doktorgradskomiteens vurdering og innstilling skal legges ved.
 • Forskere som har hatt fødselspermisjon og/eller vært sykemeldt i en periode kan få denne tiden trukket fra kravet om at forskere ikke kan være over 40 år på tildelingstidspunktet (relevant dokumentasjon må legges ved nominasjonen).
 • Forskere som nomineres må være ansatt ved Universitetet i Bergen på nominasjonstidspunktet.
 • Sjekk at prismottaker ikke er fylt 40 år når prisen skal deles ut 8. mars 2020, jf. retningslinjene

Prisen for fremragende forskningsformidling

 • Prisen for fremragende forskningsformidling deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra kandidatens bidrag til at universitetet oppfyller sin oppgave med å spre informasjon om forskning og om forskningens betydning for samfunnet.
 • Meltzerpriser tildeles forskere som har forsket store deler av karrieren sin ved UiB eller som profilerer UiB.
 • Kandidatens vilje og evne til å formidle eget fag og forskning både nasjonalt og internasjonalt omtales særskilt.
 • CV og publikasjonsliste vedlegges.
 • Professor emeriti kan ikke nomineres til prisen for fremragende forskningsformidling.

Dersom dere har noen spørsmål, kan dere ta kontakt med Kristin Hansen på e-post eller på telefon, 55 58 49 84.

Informasjon om utsatt søknadsfrist for fond og legater

Årets søknadsprosess for fond og legater vil bli forskjøvet litt i tid. Vanligvis åpnes søknadsdatabasen i oktober, men iht. plan er det nå forskjøvet til 2. januar 2023, og søknadsfrist vil bli senere i januar. Målet er fortsatt at støtten skal utbetales i mars som tidligere.

Bakgrunnen for den utsatte søknadsfristen, og informasjon om prosessene som er involvert i dette, kan leses i brev fra Universitetsledelsen her.

Utlysning av samarbeidsmidler i Alrek helseklynge

Alle miljøer som er tilknyttet Alrek helseklynge kan nå søke om samarbeidsmidler til prosjekter eller tiltak. Både ansatte og studenter som er tilknyttet klyngen kan søke om pengestøtte – og søknadsfrist er 14. november.

Hensikten med utlysningen er å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklyngen

Mer informasjon om utlysningen finnes på disse sidene.

Foto/ill.: Alrek Helseklynge

Har du forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen?

Det medisinske fakultet lyser ut arbeidsmiløprisen til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2022.

Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel? Da kan dette bli dem.

Nominasjon eller søknad sendes med frist 9. desember 2022:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12728153

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 22. februar 2023, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2022 kriterier

Vi ser fram til mange gode forslag!

Med beste hilsen

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør
Heidi Annette Espedal,
Hovedverneombud MED Lise Skålvik Amble,
HMS-koordinator MED Ørjan Leren og fakultetets HMS-utvalg

Søknader – Kreftforeningen (KF)

Har du planer om å søke forskningsmidler fra Kreftforeningen?
Søk forskningsmidler – Kreftforeningen

Les grundig gjennom KF sine kriterier og anbefalinger. Vi ber deg også kontakte instituttet ved Christian eller Jorunn, så vi kan sørge for at du får hjelp fra en prosjektøkonom og forskningsrådgiver.

Lykke til!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

Foto/ill.: kreftforeningen.no

The Novo Nordisk Prize – Advances in medical sciences

The Novo Nordisk Foundation is seeking nomination for the Third Edition of the European Novo Nordisk Prize!

Nomination
We invite you to nominate the bright minds behind the biomedical breakthroughs that have shown true translational impact and advanced medical sciences.

Please submit your nomination via the electronic nomination form until 1 June, 2022.
Link to the nomination form here.

The Novo Nordisk Prize
In 2023, the Prize is of DKK 5 million (appr. EUR 672,000) and consists of a DKK 4,5 million (or appr. EUR 605,000) research grant, a personal award of DKK 0,5million (or appr. EUR 67,000). The Foundation will grant an additional DKK 0,5 million for hosting an international symposium within the awardee’s field(s) of research in Copenhagen Denmark.

Spread the Word
Please forward this email to your colleagues, or any person or organization that might want to nominate a scientist. You can also visit our social media channels to share the call there.

Questions
Questions are welcome at novonordiskprize@novo.dk.

About the Prize and the Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Prize recognizes a fully active scientist for her/his excellent research, inspirational leadership and mentoring, leading to a major discovery or breakthrough in biomedical science that have shown translational impact.
Read more here.

For further information about the Novo Nordisk Foundation, please visit: https://novonordiskfonden.dk/en/.

The NNF 2030 Strategy can be found here.

Ønsker du å bidra under Forskningsdagene i Bergen?

UiB er den største bidragsyteren til festivalen i Bergen, og vi håper flere fagmiljøer vil bli med å synliggjøre forskning for byens befolkning. Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival og foregår i år fra 21. september til 2. oktober.

Nå søker vi bidrag til:
Forskningstorget

 • 23. og 24. september i et stort telt på Festplassen, fylt med 25-30 stasjoner fra byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Målgruppe: elever i 6. og 7. trinn (23. sept.), hele byens befolkning (24. sept.)
 • Alle fagfelt velkomne, stasjonene bør kunne engasjere målgruppene med aktiviteter/oppgaver
 • Meld interesse innen 25. april

Skolebesøk

 • 21.-23. september: enkeltforskere eller team reiser ut til skoler og holder et undervisningsopplegg på maks én time
 • Målgruppe: 8.-10 trinn, alle ungdomsskoler i Bergen
 • Alle fagfelt velkomne! Vi ønsker å engasjere elevene i aktivitet eller oppgaver.
 • Man kan delta én, to eller alle tre dager
 • Påmelding innen 20. mai (kort beskrivelse + tittel, tekst og bilde til programmet) i skjema på Forskningdagene i Bergens nettsider.

Informasjonsmøte om forskningstorget og skolebesøk 29. april:
Er ditt fagmiljø interessert i å ha en forskningsstasjon eller delta på skolebesøk? Send e-post til ingeborg.revheim@uib.no, så blir du invitert til et informasjonsmøte og/eller en prat.

Har dere allerede planlagt et arrangement i festivalperioden?
Ta kontakt, så kan vi får det med i programmet og promotere det sammen med resten av festivalen.

Se også mer informasjon:

Beste hilsen
Ingeborg Revheim
koordinator for Forskningsdagene på UiB

Foto/ill.: forskningsdagenebergen.com

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100.000 kr., men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 2. mai 2022.

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no

Calls for application – The Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Foundation calls for applications within basic and clinical research within the endocrine system and metabolism relating to cellular energy homeostasis. The objective is to promote Nordic research at the highest international level to carry out research projects of 1-3 years duration.

https://novonordiskfonden.dk/en/grants/project-grants-in-endocrinology-and-metabolism-nordic-region/

Etterspørsel etter tema og veiledere til medisinstudentenes hovedoppgaver

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Vedlagt er et notat med mer info om dette. Det er en lenke til skjemaker i notatet som oppgaveveilederne må fylle ut ved innmelding av hovedoppgaver. Den ligger også ved her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er innen 25. april.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Ettersom et helt kull (kull 18) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

Utlysning av midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering

UiB har fått 3 millioner i gave fra Unifob som universitetsledelsen ønsker å bruke til å styrke digitalisering innen forskning og utdanning. Det kan søkes om inntil 1 mill. per prosjekt. Se vedlagte skriv for mer informasjon.

Til den interne fristen ved K1 26. april ber vi om full søknad og alle dokumentene:

Søknaden må inneholde følgende:

 • Skriftlig søknad (maks 3. sider) som beskriver planlagt aktivitet og hvordan dette vil gi et betydelig løft for fagområdet
 • Budsjett og tidsplan (inkludert i de 3 sidene)
 • Påskrift om støtte fra institutt- eller senterleder

Utlysning av midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering

Mer forskning til studentene!

Mange av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere.

Dette er ikke nødvendigvis studenter som i utgangspunktet er ute etter sommerjobb/stipend eller ph.d.-stipend, men studenter som gjerne vil lære mer om forskning og akademia før de eventuelt tar et slikt valg.

Det er et langsiktig mål for fakultetet å rekruttere flere personer med profesjonsutdanning inn i faste universitetsstillinger. Dette mener vi vil styrke både undervisningen og forskningen på sikt, og vi tror at det å gjøre fakultetets forskningsaktiviteter mer tilgjengelig for studentene vil bidra til dette.

Vi søker nå forskere på alle nivåer som kan tenke seg å være kontaktpersoner for studenter som vil lære mer om forskning.

Merk at det ikke foreligger noen lovnader om videre arbeid inn i forskningsgruppen, verken fra studentens eller forskerens side selv om kontakt oppstår.

Det viktige er at hvis du velger å delta på dette må du svare på de henvendelsene du måtte få fra studenter, og at du er tilgjengelig for møter med studenter (for eksempel i form av samtaler, omvisning på enhet, invitasjon til gruppeseminar).

Navnet ditt med kontaktinformasjon (e-post) og en kort beskrivelse av forskningsfelt vil bli lagt ut i de kanalene der vi vanligvis har kontakt med studentene. Vi håper mange vil bidra til denne «studentportalen for forskning».

Hvis du er interessert, vennligst send navn, instituttilhørighet og 4-5 lett forståelige setninger om forskningsfeltet ditt til Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no).


More research for the students!

Many of our students want to learn more about research and an academic career path but find it difficult to get in touch with the faculty’s researchers. These are not necessarily students who are looking for, for example, a summer job/scholarship or PhD scholarship, but simply students who would like to learn more about research and academia.

It is a long-term goal for the faculty to recruit more people with education in medicine, odontology, nutrition, or pharmacy into permanent university positions. We believe this will strengthen both teaching and research in the long term, and that making the faculty’s research activities more accessible to students will contribute to this goal.

We are now looking for researchers at all levels who want to sign up as contact persons for students who want to learn more about research.

Note that there are no promises of further work into the research group, neither from the student’s nor the researcher’s side in this, even if meetings occur.

However, if you choose to participate in this, you must respond to inquiries you may receive from students, and you must be available for meetings with students (for example in the form of conversations, guided tours in the lab, invitation to group seminars).

Your name with contact information (e-mail) and a short description of your research field will be posted in the channels where we usually have contact with the students.

We hope many will contribute to this «student portal for research».

If you are interested, please send your name, department affiliation and 4-5 easy-to-understand sentences about your field of research to Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no).

Foto/ill.: Ingvild Festervoll Melien

Påminnelse: Ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars.

Retningslinjene er justert, og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

 1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
 • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
 • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

Informasjon for vitenskapelig ansatte/forskere på denne siden.

Informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater på denne siden.

Se også omtale av den ekstra utlysningen i På høyden.

Ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars.

Retningslinjene er justert, og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

 1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
 • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
 • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

Informasjon for vitenskapelig ansatte/forskere på denne siden.

Informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater på denne siden.

Se også omtale av den ekstra utlysningen i På høyden.