Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse

I disse dager utlyses midler til prosjekter som fokuserer på kvinnehelse knyttet til det nye kvinnehelsesenteret Driv. Utlysningen er en felles satsning mellom Trond Mohn Forskningsstiftelse (TMF), UiB og Helse Bergen.

Målet er å styrke forskningen på kvinnehelse i Bergen og i Norge. TMF har avsatt 24 millioner til formålet.

Vær oppmerksom på at det er en totrinns søknadsprosess, den første fristen for å sende inn prosjektskisser er 31. mai. Fakultetet vil gå inn med en 50% ph.d. stilling i prosjektene. Det kan altså i budsjettene legges inn en ph.d stilling i to år, resterende finansiering må tas fra andre kilder evt. fra prosjektet.

Les mer på Det medisinske fakultet sine nettsider: Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse | Det medisinske fakultet | UiB

Foto: Colourbox