Administrasjonen

E-post til K1s administrasjon:
post@k1.uib.no


Administrasjonssjef:

Jorunn Skei
Jorunn.Skei@uib.no

Kontorlærling/ekspedisjonkontor:

Kristina Blindheim Heggø (web, K1-nytt)
Kristina.b.heggo@uib.no

Studie:

Tore Lillebø (koordinator)
Tore.Lillebo@uib.no

Lise Amble (MED6)
Lise.Amble@uib.no

Siri Sagen Trosvik (emner i ernæring, web, K1-nytt))
Siri.Trosvik@uib.no

Eli Lundal Grøhn (MED8)
Eli.Grohn@uib.no

Tamara Katic (MED7 farmasi)
Tamara.Katic@uib.no

Økonomi:

Elisabeth Bjerke (annuum, prosjekter, Dyreavdelingen)
Elisabeth.Bjerke@uib.no

Mildrid Bønes Høgås (annuum, prosjekter, CCBIO)
Mildrid.Hogas@uib.no

Forskning- og forskerutdanning

Kjetil Utvik Harkestad (ph.d.- koordinator, web, K1-nytt)
Kjetil.Harkestad@uib.no

Personal

Hilde Bergheim Johannessen
Hilde.B.Johannessen@uib.no

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Geir Olav Løken (administrativ leder CCBIO)
Geir.Loken@uib.no