Ledelse

Instituttet har en ledergruppe bestående av instituttleder Kjell-Morten Myhr, 11 seksjonsledere og administrasjonssjef Jorunn Skei.

Ledergruppen:

Kjell-Morten Myhr, instituttleder
Ketil Joachim Ødegaard, Seksjon for psykiatri (Forskningsleder)
Odd Helge Gilja, Seksjon for gastro (Innovasjonsleder)
Ingfrid Haldorsen, Seksjon for radiologi (Leder for undervisning)
Christina Brudvik, Seksjon for kirurgi
Christian A. Vedeler, Seksjon for nevrologi
Anders Molven, Gades laboratorium for patologi
Anne Berit Guttormsen, Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin (Undervisningsleder)
Christian Andre Helland, Seksjon for nevrokirurgi og øre-nese-hals
Gunnar Høvding, Seksjon for oftalmologi og dermatologi
Christian Beisland, Seksjon for nefrologi og urologi
Lars A. Akslen, Center for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Jorunn Skei, administrasjonssjef og sekretær