Ledergruppen

Christian A. Vedeler, instituttleder Foto/ill.: UiB
Jorunn Skei, administrasjonssjef Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Christian A. Vedeler, instituttleder

Jorunn Skei, administrasjonssjef

Anne Berit Guttormsen, undervisningsleder (Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin)

Ketil Joachim Ødegaard, forskningsleder (Seksjon for psykiatri)

Odd Helge Gilja, leder for innovasjon (Seksjon for gastro)

Seksjonsledere:
Jutta Dierkes, Seksjon for ernæring
Trude Gundersen, Seksjon for kirurgi, ortopedi og plastikkkirurgi
Christian A. Vedeler, Seksjon for nevrologi
Katrine Skarstein, Gades laboratorium for patologi

Ole Bernt Fasmer, Seksjon for psykiatri
Ingfrid S. Haldorsen, Seksjon for radiologi
Hans Flaatten, Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin
Hans Jørgen Aarstad, Seksjon for nevrokirurgi og øre-nese-hals
Jørgen Krohn, Seksjon for oftalmologi og dermatologi
Hans-Peter Marti Seksjon for nefrologi og urologi
Lars A. Akslen, Center for Cancer Biomarkers (CCBIO)