Forskerutdanningen

På fakultetet sine nettsider kan man finne nyttig informasjon om forskerutdanningen:

Forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologisk fakultet

Aktuelle nyheter/informasjon:

English workshop in academic writing for PhD students

This is a two-day workshop in academic writing where the focus is on how to produce academic English, not the writing process.

The workshop will be relevant for all disciplines at UiB and judging from past evaluations it will be useful for both international and Norwegian PhD students at all levels. The workshop include individual discussion of edited text submitted by participants before the course. As the use of web resources is central, participants should bring a tablet or Laptop. Dates: 12.-13. October from 09.00-16.00 both days. Read more

Forskningsrådets stipendbase for mobilitet

Stipendbasen gir deg en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet eller andre aktører. Du får kort informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte du kan få. Utfyllende informasjon finner du i utlysninger og retningslinjer på nettsidene til aktøren som forvalter stipendet.

Stipendbasen omfatter ikke alle mobilitetsordninger som måtte eksistere. Den dekker først og fremst Norges geografiske satsingsområder for forskningssamarbeid som omfatter Europa, USA, Canada, Russland, India, Kina, Japan, Argentina, Brasil, Chile og Sør-Afrika. Ordinære forskningsmidler finner du ikke i denne basen.
Stipendbase