Invitasjon til møte i Biomedical Network

Biomedical Network inviterer til nytt møte:

Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

Vi presenterer erfaringer og utfordringer og ser på hvilke verdier kliniske studier representerer.

Det er et politisk mål at det gjennomføres flere kliniske studier i Norge, dette er et ønske fra nasjonale myndigheter, helseforetak og medisinske firma. Gjennom vårt engasjement ønsker vi å tilrettelegge for at flere forskere, firma, studiepersonell og pasienter deltar i studier. Dette skal skje gjennom lokal og nasjonal innsats og på tvers av en rekke institusjoner som har viktige roller i organisering, finansiering eller utvikling av kliniske studier.

Dato: 29. mai 2017
Tidspunkt: 15:30 – 19:30
Sted: HUS – H113

Påmelding innen 22.mai. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser.

Gratis påmelding og program her.

Velkommen!

Print

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*