HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon. Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Les mer…

Forespørsel om masteroppgaver og bacheloroppgaver for ernæringsstudenter

dette brevet finner du informasjon om forespørsel om masteroppgaver året 2018/19 og bacheloroppgaver våren 2018 for ernæringsstudenter.

Forslag bes sendes inn innen 20. oktober. Bruk gjerne følgende maler:

Alle spørsmål til dette kan rettes til Guro Akre, e-post Guro.Akre@uib.no

Nytt tilskudd på ernæring

Randi Tangvik tiltrådte 14. august i en 100 % stilling som førsteamanuensis i fagområdet klinisk ernæring. Det er første gang det er tilsatt en klinisk ernæringsfysiolog i 100 % fast vitenskapelig stilling ved K1, derfor er det ekstra stas at vi her kan presentere vår nye kollega.

 – Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?randi-tangvik
Jeg ble ansatt som klinisk ernæringsfysiolog (kef) ved Haukeland Universitetssykehus i 1991. I begynnelsen jobbet jeg med pasienter og trivdes veldig godt med det, men etter hvert ble det likevel stadig flere prosjekter. I 2006 fikk Haukeland, som første norske sykehus, en ernæringsstrategi som jeg fikk jobbe med. En del av dette arbeidet ble å opprette ernæringsregistreringene. Det er kvartalsvise prevalensundersøkelser som kartlegger forekomst av ernæringsmessig risiko blant voksne inneliggende pasienter ved sykehuset og tiltak som gis for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring. I 2015 tok jeg phd på dette materialet, ble leder for nyopprettede Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring ved OUS og medlem av Nasjonalt råd for ernæring i Helsedirektoratet. I 2016 ble forebygging av underernæring nytt innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og som medlem av ekspertgruppe ernæring deltar jeg i utformingen av nasjonale ernæringsrutiner for sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste. Denne tiltakspakken er nå til utprøving, de foreslåtte rutinene skal justeres i løpet av høsten og implementeres i hele helsetjenesten i 2018.      

– Hvorfor valgte du å søke på stillingen som førsteamanuensis i klinisk ernæring?
Dette er en unik kef-stillling på Vestlandet med lik fordeling mellom undervisning og forskning. UiB med nyopprettede Senter for ernæring er en attraktiv arbeidsplass. Dette var rett og slett en sjanse jeg ikke kunne la gå ifra meg. Det var vanskelig å si opp gamlejobben som jeg stortrivdes i, men nå er jeg glad for at jeg vågde.

– Kan du si litt om hva stillingen innebærer?
Jeg skal planlegge og undervise på masterutdanningen i klinisk ernæring. Jeg samarbeider med flere miljøer om forskningsprosjekter på sykdomsrelatert underernæring og vil fortsette med det.

– Er det noen oppgaver du ser spesielt frem til å jobbe med?
Jeg er særlig spent på undervisningsdelen. Jeg er innstilt på at det kan bli krevende å komme inn i, men gleder meg.

– Er det noe du tror kan bli utfordrende, eventuelt noe du ønsker å jobbe spesielt med å få til?
Studentbarometeret viser at studentene på dette studiet er kjempefornøyde. Det blir svært utfordrende å opprettholde et så godt omdømme. Et godt samarbeid mellom UiB og Haukeland, særlig Avdeling for klinisk ernæring, er nøkkelen for å lykkes med det. I tillegg ønsker jeg et nasjonalt samarbeid med de andre studiestedene.

– Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?
Jeg er gift med en skikkelig «fjellfant» og vi er støtt på tur. Vi bor på Os som er perfekt for fjell- og padleturer, vi har hytte på Reimegrend som har Vossafjellas flotteste skibakker og vi har tilknytning til Trøndelag og Finnmark med rike muligheter.

Nytt om navn – Velkommen til K1!

frank-pfefferFrank Pfeffer er tilsatt som professor (50 % i) medisin fra 14. august. Fagområdet er gastroenterologisk kirurg.

 

 

 

 

eirik_softelandEirik Søfteland er tilsatt som professor (50 %) i medisin fra 1. september. Fagområdet er anestesiologi.

Nytilsatte stipendiater høsten 2017

 • Silje Stokke Kvistad tilsatt i perioden 01.09.2017 – 31.08.2023 (50 % stilling). Prosjekttittel: «Modifiserbare miljø- og livsstilsfaktorers betydning ved multippel sklerose» med hovedveileder Kjell-Morten Myhr
 • Eline Lundekvam Storlid fra 01.09.2017 – 31.08.2021. Prosjekttittel: «Abnormalities in upper gastrointestinal motility in dyspepsia and gastroesophageal reflux» med hovedveileder Jan Gunnar Hatlebakk.
 • Romain Guitton tilsatt i perioden  01.09.2017 – 31.08.2021. Prosjekttittel: “Using multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson’s disease” med hovedveilder Charalampos Tzoulis.
 • Anny Gravdal tilsatt i perioden  01.08.2017 – 31.07.2021. Prosjekttittel: «Role of carboxyl ester lipase (CEL) in pancreatic disease: Functional characterization of pathogenic CEL variants and a new model for chronic pancreatitis» med hovedveileder Anders Molven.
 • Fredrik Sævik tilsatt i perioden 01.09.2017 – 13.04.2020. Har vært forskerlinje student. Prosjekttittel:   “Ultrasound perfusion and inflammation in patients with Crohn´s disease” med hovedveileder Odd Helge Gilja.
 • Caroline Jensen tilsatt i perioden 04.09.2017 -03.09.2020. Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd og Firmenich Bjørge Biomarin AS og knyttet til prosjekt ”Marine peptides in sarcopenia” med hovedveileder professor Jan G. Hatlebakk.
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Aktuelle velferdstilbud

Rabatterte BIFF-billetter og gratis filmvisning

BIFF

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 26. september – 4. oktober. Ansatte ved UiB får rabatterte billetter til kr. 60,- pr. stk. under hele festivalen. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget ved UiB, og billettsalget starter 8. september.

Se festivalprogrammet på www.biff.no.

I samarbeid med BIFF blir det også gratis filmvisning til alle ansatte på BB-bygget torsdag 21. og mandag 25. september, kl. 16.30. Les mer om hvilke filmer som vises her.

 

Putti Plutti Pott

putti-plutti-pott

Fredag 01/12          kl. 16.30
Lørdag 02/12          kl. 13.00
Lørdag 02/12          kl. 18.00
Søndag 03/12         kl. 13.00
Søndag 03/12         kl. 18.00                 

Sted: Grieghallen
Pris per billett: 285,- (ord.kr. 355,-)

For mer info: http://www.revyogteater.no/events/bergen/events/putti-plutti-pott.aspx

Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 61 50
Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet

Meetings/workshops/conferences

 • Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) 3rd Annual Meeting, Zander K Hotel, Bergen, 4-5 September. Program includes talks about mesenchymal stem cells, bone regeneration and IPSCs. You can see the detailed program here. Registration deadline: 31st of August. Registration at: https://helse-bergen.no/arrangementer/bscc-3-arlege-mote-2017-09-04 Inquiries to: bscc@helse-bergen.no
 • Methodologies for Digital Life – Focus on Metabolic Systems, 6. October at Hotel Terminus, Bergen. The meeting is open and free to attend.

  We already have an interesting list of speakers:
  Bernhard Palsson will give the Volterra Lecture – Palsson (UCSD) is known for his work on global scale metabolic models of microorganisms as well as human, mouse, cell models and in relation to disease.
  Peter Ruoff – «The Kinetics of Biological Control» – Ruoff’s research is focused towards understanding the molecular mechanisms of homeostatic control, adaptation and decisions in metabolic pathways and circadian clocks.
  Eivind Almaas – «RAMP – a method for handling uncertain data in genome-scale modeling»
  Jon Olav Vik – «Foundations of the Digital Salmon: constraint-based reconstruction and analysis»
  Nello Blaser – «Model reduction under parameter uncertainty»

  We are open for additional contributions, both oral and posters! Registration and abstract submission: https://digitallifenorway.org/arrangementer/methodologies-for-digital-life-focus-on-metabolic-systems

 • 4. JPI HDHL-konferansen, 1. desember 2017, Brüssel: Konferansen skal samle ulike interessenter innenfor mat, ernæring og helse for å stimulere til dialog. JPI HDHL vil ha større samfunnseffekter av mat- og helseforskningen. Les mer om konferansen på nettsiden til JPI HDHL. Konferansenettside med program og påmelding finner du her.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Håndtering av vold og trusler – innføringskurs
Kursdato: fredag 08.12.17, kl. 09.00 – 12.00.
Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1.
Målgruppe: Ledere på alle nivå, samt hovedverneombud.
Les mer om innføringskurset her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

Dere ønskes velkommen til Instituttets dag 2017!

Datoen er torsdag 23. november og stedet er Radisson Blu Royal Hotell (Bryggen).

Sett av datoen nå! Program og påmeldingslenke kommer i neste K1-nytt.

Dette er den dagen i året hele instituttet møtes omkring et felles faglig program og i en hyggelig sosial ramme. Dagen skal stimulere til god forskning og utdanning og samtidig fremme samarbeid og trivsel. Vi ses på instituttets dag 23. november!

Vennlig hilsen
Kjell-Morten og Jorunn

Meetings/workshops/conferences

 • Horizon 2020: Society challenges, ICT and digitization. The objective of the event is to inform about a new work program in Horizon 2020. Selected areas are health, safety, transport, energy and social science, 18 November 2017, Research Council288, Lysaker auditoriet Moser, Lysaker
 • We are glad to inform you about 33rd Ernst Klenk Symposium 2017 on “Tissue regeneration, wound healing and fibrosis: Translating basic concepts into regenerative therapy”, taking place from Oct. 15 – 17, 2017 in the Lecture Hall of the Medical Faculty, University of Cologne (Germany) organzied by the Center for Molecular Medicine Cologne, www.cmmc-uni-koeln.de
  This meeting brings together an outstanding and diverse group of scientists – leading experts – at the forefront of repair and regeneration research who will share and discuss the latest advances in following four sessions:
  * Exploring molecular concepts of cell renewal and stem cell function in tissue maintenance and repair
  * Mechanisms of cellular communication in tissue regeneration, repair and fibrosis
  * New strategies of targeting the immune response in tissue remodeling
  * Challenges and perspectives for translating scientific discoveries in regenerative medicine

Further information and Klenk Program 2017 and Klenk Poster 2017
Participation in the Klenk Symposium 2017 is free of charge – free registration is required

Nye utlysninger

Forskningsrådet
Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
FORNY2020 The main objective of FORNY2020 is increased commercialization of promising research results from publicly funded research institutions.
Deadline: 11 October 2017

astma-og-allergiforbundet
The Research Fund for Asthma and Allergy aims to promote research in the asthma and allergy sectors. In 2017, the fund will award NOK 500,000 to research projects and pilot projects. Criteria for application: 1) Promote research in the asthma and allergy sectors 2) Projects with focus on children will have some priority 3) Maximum application amount is NOK 150 000.
Deadline: 15 September 2017

olavthonstiftelsen
The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2018 supports research projects that have focus on either 1) mechanisms of antibiotic resistance or 2) development of new antibiotics or 3) strategies to combat antibiotic resistance.
Deadline: 15 September 2017

cas-oslo
Upcoming call Centre for Advanced Study (CAS)  The agreement between UiB and CAS gives researchers with a permanent scientific position an opportunity to apply for their own research group for a one-year stay at the center.  They choose their own theme and specialization, and invite researchers from all over the world to participate in the project.
Deadline: January 2018

Funding for Cooperation in higher education

uni
Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2018-2019.
UiB inviterer forskermiljø som er interessert i å søke prosjektmidler til søknadsseminar onsdag 30. august 2017 fra kl. 09.00 – 10.30. Vi minner om at frist for å sende inn søknad til Norgesuniversitetet er 20. oktober 2017. Rektor/universitetsdirektør er formell søker for prosjektmidlene, og skal i et følgeskriv kommentere hvert prosjekt med tanke på strategisk relevans i UiB sitt arbeid med digitalisering av utdanningene. Det er derfor satt en intern frist for innlevering av søknad 10. oktober 2017. UiB trenger å ha kjennskap til alle miljø som ønsker å søke om prosjektmidler, uavhengig av om de har mulighet til å møte på søkerseminaret 30.august. Fagmiljø som vurderer å søke støtte blir bedt om å ta kontakt med Bjørg Hildeskår, Bjorg.hildeskar@uib.no.

nordforsklogo
NordForsk – Nordic Centre of Excellence – New learning and teaching environments and practices
NordForsk’s Education for Tomorrow is announcing NOK 25 million in funding for one Nordic Centre of Excellence (NCoE). The focus of the NCoE may be early childhood education and care, primary education or teacher education, or combinations of these contexts.
Deadline: 13 September 2017 (14:00)

Partnership Programme for North America
The program provides support for scientifically founded cooperation, aimed at long-term and institutional anchored cooperation relations with Canada and the United States
Deadline: 22 September 2017

Eurasia Programme
The Eurasia Programme supports project cooperation between institutions in Norway and Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan.
Information webinar: 31 August 2017
Deadline: 22 September 2017 (15:00)

InternAbroad  (Link in Norwegian)
InternAbroad aims to facilitate increase use if internship mobility for students from Norway. This is the first call for this programme.
Information webinar: 31 August 2017
Deadline: 22 September 2017 (15:00)

UTFORSK Partnership Programme – two-year projects
The UTFORSK Partnership Programme supports project cooperation between higher education institutions in Norway and higher education institutions in Brazil, China, India, Japan, Russia and South Africa.
Information webinar: 25 April 2017
Deadline: 22 September 2017

Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT)

 • Announced: 72 million NOK for research project about and for the education sector (final call on 10 October 2017). Funding available for research projects that will contribute to the renewal of education research through international and interdisciplinary research cooperation.
  Deadline: 22 November 2017 (13:00)
 • Announced: 24 million NOK for young research talents about and for the education sector (final call on 10 October 2017). Funding available for young researchers with research projects that can contribute to the renewal and development of education research.  The program for cooperation on higher education with Russia provides support for cooperation between universities and colleges in Russia and Norway. (More information will be available on SIUs websites in August.)
  Deadline: 23 October 2017

Programme for coopeation on higher education with Russia (Russlandsprogrammet)
Deadline: 22 November 2017 (13:00)

Aktuelle velferdstilbud

ANNE KAT. HÆRLAND – GUDBEDRE

anne-kat-haerland

Av og med: Anne-Kat. Hærland  Regi: Bård Tufte Johansen

For første gang står Anne Kat Hærland på en scene og forteller ting om seg selv som faktisk er helt sanne. I tillegg snakker hun om terror, dop, fordommer og swingersmiljøets åpenbare fallgruver.

Hudløst, ufiltrert og smertefullt morsomt.

Man kan velge mellom følgende datoer:
24/08 kl. 19.30, Ole Bull Scene
25/08 kl. 18.00, Ole Bull Scene
26/08 kl. 19.00, Ole Bull Scene
01/09 kl. 19.00, Ole Bull Scene
02/09 kl. 19.00, Ole Bull Scene

UiB pris 250,- + avgift (ord.pr 495,- + avgift)

Bestilles på billettkontoret i Grieghallen på tlf. 55 21 61 50 – oppgi UIB ved bestilling.

Takk for følget

Kjell-Morten Myhr tiltrer som ny instituttleder 1. august. Takk for at jeg i fire og et halvt år har fått lede K1, og før det Institutt for klinisk medisin i åtte år. Det blir spennende og bra med ny ledelse, nye koster feier best.

Nils Erik Gilhus

En av gledene som instituttleder er å skrive i K1-nytt. Dette blir den siste av over hundre ledere. Jeg har forsøkt å konsentrere temaene om forskning og utdanning, og med omtrent lik vekt på de to kjerneoppgavene. Profesjonsstudiet i medisin er i en innkjøringsfase med store muligheter, og der vi har fokus på nye undervisnings- og eksamensformer. Klinisk ernæring er bygget ut som studium, og human ernæring skal nå sees nærmere på. Antall vitenskapelige publikasjoner har økt med 10 % hvert av de to siste årene, den årlige eksterne forsknings-finansieringen har bikket 40 mill. kr., og K1 har befestet sin styrke som et ph.d.-institutt.

K1s samspill mellom klinikk, forskning og utdanning er spennende å delta i, og over en stor bredde av fag. Kirurgi og patologi, anestesiologi og psykiatri, radiologi og indremedisin har felles grunnleggende utfordringer og muligheter. Det aller beste med å være instituttleder er fellesskapet med alle dere om svært viktige problemstillinger. Dette fellesskapet kommer jeg til å savne. Møtene med stipendiater og ph.d.-kandidater, vitenskapelig og teknisk ansatte, administrasjonen, og med samarbeidspartnere i helseforetakene har jeg alltid gledet meg til. Besøkene i Stavanger, Haugesund, Førde og Kristiansand har vært høydepunkter. K1 er virkelig noe å være stolt over, og jeg har ofte hatt privilegiet å kunne vise oss frem.

Med ny ledelse av både institutt og fakultet kan vi glede oss til nye initiativ. K1s stabile og dyktige administrasjon vil sikre stø kurs og fortsatt fremdrift. Kjerneoppgavene ligger fast og er alles ansvar. Jeg er glad for at jeg fortsatt er en del av K1. Takk for laget, tusen takk for all den vennlighet, åpenhet, glød og samarbeidsvilje som jeg alltid har møtt.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder

Rå fisk var ikke det sunneste

Sammen med flere forskerkolleger har ernæringsforsker Oddrun Gudbrandsen ved K1 undersøkt hva som er den beste måten å tilberede fisk på. Gjennom forsøk på 18 overvektige rotter, hvor 1/3 fikk proteiner bare fra melk, mens de to andre gruppene fikk proteiner fra enten bakt eller rå laks, gjorde forskerne et overraskende funn:

– Vi lurte på om noe av omega 3-fettsyrene og proteinene i laksen ville bli ødelagt av bakingen. Men det vi fant var overraskende: Det var en større reduksjon i kolesterolnivået i rottene som spiste bakt laks enn de som spiste rå laks, selv om omega 3-nivåene i bakt og rå laks var like, sier Gudbrandsen.

oddrungudbrandsen

Les hele saken i BT (krever abonnement).

Studien er publisert i tidsskriftet Food & Nutrition Research.

www.uib.no/ernaring

sfe-logo