Epilepsiforskningspris til K1-forsker

Vi gratulerer Elisabeth Husebye som vinner av Norsk Epilepsiselskaps forskningspris. Prisen ble delt ut under årets NES-møte i Tromsø.

Husebye er tilknyttet forskningsgruppen for epilepsiforskning som ledes av Nils Erik Gilhus.

elisabeth_husebye