Ukens publikasjon

Ukens publikasjon er fra seksjon for gastroenterologi, hvor professor Odd Helge Gilja er seksjonsleder.  Leversykdommer er et nytt satsningsområde for forskningen ved seksjonen, integrert med arbeidet med metodeutvikling innen avansert ultralyddiagnostikk.

Postdok Mette Vesterhus er førsteforfatter på seksjonens utvalgte publikasjon: «Novel serum and bile protein markers predict primary sclerosing cholangitis disease severity and prognosis».

Pasienter med leversykdommen primær skleroserende cholangitt (PSC) har en alvorlig prognose med utvikling av levercirrhose og leversvikt over tid. Sykdommen ender med levertransplantasjon eller død innen en median tid på 15-21 år, men med store individuelle variasjoner. PSC har lenge vært den ledende indikasjonen for levertransplantasjon i Norge. Det foregår mye forskning om å utvikle prognostiske biomarkører ved PSC for å individualisere oppfølgingen og for å stratifisere pasienter ved inklusjon i kliniske studier og slik bidra til utvikling av virksom behandling for sykdommen.

I denne studien utforsket forfatterne et stort panel med potensielle biomarkører knyttet til inflammasjon eller fibrose. Man valgte å eksplorere galle (pga nærheten til sykdomsprosessen i gallegangene) fra to uavhengige paneler med pasienter med PSC, og fant at S100A8 (calprotektin) best skilte mellom pasienter med mild og avansert sykdom blant flere andre interessante markører. Videre studier i to uavhengige serumpanel fremhevet IL8 som den mest lovende prognostiske markøren.

Vesterhus’ artikkel som ble publisert i det høyt rangerte levertidsskriftet Journal of Hepatology (online februar 2017) og også fremhevet under «From the Editor’s desk» i samme nummer, utgjør en viktig del av hennes forskning som fokuserer på imaging og serummarkører for evaluering av leverfibrose generelt og biomarkører for sykdomsaktivitet og prognose ved PSC spesielt. Arbeidet er knyttet til Leverforskningsgruppen som er i etablering som en egen undergruppe innen NSGU.

uke-22