Velkommen til lansering av UiBs strategi 2019-2022 – Kunnskap som former samfunnet

Kjære ansatt

25. mars arrangerer vi strategiarrangementet «Kunnskap som former samfunnet» for å markere revidert strategi 2019-2022. Hensikten er å belyse våre ambisjoner, justere kursen og diskutere universitetets rolle fremover.

UiBs formål er fortsatt å søke, utvikle og røkte kunnskapen gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Men siden strategien ble implementert i 2016, har UiB opplevd betydelige endringer – derfor er det nødvendig å justere retningen underveis. I tillegg til nye delmål under de strategiske hovedmålene, har strategiens visjon «Kunnskap som former samfunnet» fått en mye mer fremtredende plass.

For å forme samfunnet er det også sentralt å ta pulsen på hva aktørene rundt oss har behov for.

Du møter:

 • Rektor Dag Rune Olsen
 • Prorektor Margareth Hagen
 • Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet ved UiB
 • Ove Trellevik, politiker Høyre
 • Elisabeth Maråk Støle, administrerende direktør NORCE
 • TBA

Arrangementet ledes av Siri Lill Mannes.

Sted: Universitetsaulaen
Tid: 11.30 – vi serverer en matbit fra kl. 11.
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6250043

Den reviderte strategien finner du her: https://www.uib.no/strategi

Med vennlig hilsen
Rektor Dag Rune Olsen

Foto:Berndt Fischer, Gettyimages

Hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

En gang pr år har fakultetet tatt kontakt med instituttenes vitenskapelig ansatte og bedt om forslag til særoppgaver for medisinstudentene. Når vi henvender oss nå ber vi om å få forslag til HOVEDOPPGAVE, som er en del den akademiske søylen i ny studieplan fra 2015.

Den nye hovedoppgaven er på 20 stp, som inkluderer oppstartseminar og oppgave. Arbeidsmengde for hovedoppgaven skal være ca 500 timers arbeid per student. To studenter kan skrive oppgave sammen (20 stp på hver student). Oppgavens omfang må tilpasses til om den gjøres av 1 eller 2 studenter. For mer informasjon se her.

Om innlevering av oppgaveforslag
Fakultetet ber om at veiledere fyller ut nytt elektronisk skjema med forslag til hovedoppgave-tema innen: 15. mars 2019.   For øvrig er det også mulig å melde inn hovedoppgaver kontinuerlig gjennom hele året. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Spørsmål av faglig art kan stilles til Arne Tjølsen, leder av Komitéen for akademisk søyle.

Informasjon til emneansvarlige om digitale litteraturlister

Universitetet i Bergen innfører våren 2019 et system for digitale litteraturlister kalt Leganto ved alle fakultetene. Systemet er i større grad enn dagens ordning integrert mot Universitetsbibliotekets digitale ressurser, og erstatter dagens løsninger for vedlikehold av lister i Mitt UiB, Litteraturkiosken og Akademika.

Omleggingen medfører at fra og med høstsemesteret 2019 skal alle litteraturlister ved UiB opprettes og publiseres via Leganto. Fristen for dette arbeidet er 2. mai 2019.

Her finner du  innloggingsinformasjon, brukerveiledning og en liste over kurs/arbeidsstuer for emneansvarlige, med påmeldingslenke. Vi vil særlig rette oppmerksomheten mot arbeidsstue i Bibliotek for medisin (BB-bygget) onsdag 3. april og oppfordrer så mange så mulig om å melde seg på en av arbeidsstuene.

Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning!

Nasjonal delprøves midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Nå kan du søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon. Tilbudet er rettet mot ansatte som ønsker å ta kurs innen vurdering i medisinsk utdanning.

Vi oppfordrer deg til å søke om plass på ett av kursene! Du kan også melde interesse for å delta på kurs i 2020. Kursdatoer for 2020 er ikke publisert enda, men forventes å ligge omtrent på samme tidspunkt som for 2019.

Hvem kan søke?
Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke.
Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.

Hvordan søker du?
Søknaden bør inneholde:

 • en kortfattet beskrivelse av din rolle i forhold til eksamener
 • hvilket kurs som er aktuelt

Frist: 1. mai og 1. september

Søknader sendes til arbeidsgruppen for nasjonal delprøve via kontaktperson på din institusjon: Martha Houen Dahle (UiB).

Les mer om de ulike kursene her.

Ønsker nye prosjektskisser til tverrfaglige PhD-stillinger

Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet på klima og energiomstilling. Satsingsområdet er forvaltet av MN-fakultetet.

Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB. En av stillingene skal ha hovedveileder fra MN-fakultetet.

Vi oppfordrer forskere som er i tidligfase av karrieren til å sende inn prosjektskisser.

Det er sendt henvendelse til alle fagmiljø ved UiB med henstilling om å levere prosjektskisser innen 28. april 2019.

For mer informasjon se her.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

HR-portalen / The HR-portal

Vi minner om at du i HR-portalen blant annet finner dine lønnslipper og oversikt over din ferie. Husk å se nøye over dine opplysninger her, og oppdater om nødvendig; adresse, kontonummer, mobilnummer, barn og nærmeste pårørende. Til dette benytter du skjema «Person og familieinformasjon» under «Skjema», «Personlige forhold». Dette skjemaet kan også benyttes for ønske om ekstra skattetrekk. HR-portalen

We would like to remind you that you among other things will find your paychecks and overview of your holidays in the HR-portal. Remember to update your information in the HR-portal if necessary; address, bank-account number, mobile number, contact details for children and next of kin. For updating personal information, use the form “Personal and family information” under “Forms”, “Personal circumstances”. You may also use this form for requesting extra tax deduction. The HR-portal

Barne- og ungdomssjukehuset skifter navn til Glasblokkene fra 6. mai

Det nye navnet til barne- og ungdomssjukehuset (BUS) skal identifisere bygningen og gjøre det lettere å finne frem for pasienter og pårørende. I tillegg skal det være norsk, forståelig, enkelt å uttale og lett å lese.

Endringen gjelder fra og med mandag 6. mai.

Besøks- og leveringsadresse blir som før.
Alle enheter må selv sørge for at oppmøtested blir endret i informasjon til pasienter og besøkende. Vær spesielt oppmerksom ved utsendelse av innkallingsbrev med tildelt time 6. mai eller senere.

Har du spørsmål om navneendringen? Kontakt Drift-/teknisk kundesenter tel. 55 97 71 00

Elsevier har kuttet UiBs tilgang til tidsskriftene i konsortieavtalen.

Elsevier har kuttet UiBs tilgang til tidsskriftene i konsortieavtalen. Dette betyr studenter og ansatte ved UiB ikke lenger har løpende tilgang til de omlag 2300 tidsskriftene i Elsevier’s Freedom Collection.

UiB vil gjerne gi deg informasjon om hva du kan gjøre når du trenger artikler i tidsskrift vi ikke lenger har tilgang til:

Last ned plug-ins til nettleseren for å finne åpne artikler
Verktøy som Unpaywall og Open Access Button gjør det enkelt å finne åpne versjoner av artikler når du bruker nettleseren. Les mer om slike tjenester.

UiB har arkivtilganger
UiB har fortsatt arkivtilganger til en rekke tidsskrift for årgangene frem til og med 2018. Vi har laget en søkbar tabell som gir oversikt over tidsskrift UiB har arkivrettigheter til. Disse tidsskriftene kan søkes opp som vanlig, f.eks. på Google og Oria, og artiklene kan lastes ned fra ScienceDirect akkurat som før.

Bestill artikkelen selv
Dersom du søker i Oria etter en artikkel UiB har mistet tilgang til, vil du i trefflisten få anledning til å bestille artikkelen. Den vil bli sendt som en lenke til pdf direkte til din epostadresse senest innen 8 timer, vanligvis 2 timer. UiB dekker kostnaden så du slipper å betale.

Kontakt forfatteren, spør internasjonale kollegaer
Det er ikke uvanlig at forfattere kontaktes med spørsmål om å få tilsendt en artikkel. Det er også vanlig i sosiale nettverk for forskere at man deler artikkelkopier med hverandre.

Kontakt Universitetsbiblioteket
Ditt lokale universitetsbibliotek står klart til å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med dem, om du lurer på noe.

Med vennlig hilsen
Dag Rune Olsen
Rektor

Sidegjøremål / Sideline/External Work

I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon.To lister publiseres på uib.no/om i september hvert år.

Dersom du har ansettelse, verv eller lignende utenom din ansettelse i UiB, skal dette registreres i HR-portalen.

«UiBs prinsipper for sidegjøremål»  finner du i Regelsamlingen.

Informasjon om registeringen: Se her.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Hilde Bergheim Johannessen, tel. +47 55 58 90 22, hilde.b.johannessen@uib.no .

———-

Other positions and posts beside your employment at UiB should be registered in the HR-portal. The information will be published here in September    

More information about this and guidance here:

http://ekstern.filer.uib.no/poa/Sidegjoremal/Sidegjoremal%20user%20manual.pdf

If you should have any questions, do not hesitate to contact HR-Consultant Hilde Bergheim Johannessen, tel. +47 55 58 90 22, hilde.b.johannessen@uib.no.

Sommerferie / Summer holidays 2019

Sommeren nærmer seg og vi oppfordrer deg til å planlegge din sommerferie nå.

Frist for å avtale ferie med leder og registrere ferieønske i HR-portalen for sommeren 2019 er 01.04.2019.

3 uker ferie skal som hovedregel avvikles i hovedferieperioden: 1. juni -30. september.

For mer informasjon:

https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69845

https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/

 

Summer is approaching and we urge you to plan your summer holidays now.

Summer holiday requests should be approved by your manager and registered in the HR-portal by 01.04.2019.

As a general rule 3 holiday weeks should be taken within the main holiday period; 1st June – 30th September.

For more information:

https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/employee-handbook/70282

https://pagaweb.w.uib.no/english/5-vacation/

Foto: Colourbox.com

Velferd

EKSTRAFRAMSYNINGAR!

Tilsette ved Universitetet i Bergen kan få kjøpe rabatterte billettar til Heim 2
mandag 18. mars og 25. mars kl. 18.00 (merk tidspunkt)
Billettpris kr. 340 (ordinær kr. 450)

Kjøp billettar her eller send e-post til publikum@hordalandteater.no:

18/3: http://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webgrupe&event=154

25/3: http://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webgrupe&event=160

I 2018 spelte vi Heim 1 (1965-1975) for fulle hus i Logen. 21. februar i år hadde vi premiere på andre kapittel av vestlandskrønika som har i alt fire delar. Både publikum og presse har teke godt imot del 2 og vi har no sett opp ekstraframsyningar!

I andre kapittel vitjar vi fylke vårt i åra mellom 1975 og 1985. Eit imponerande lag av sterke vestnorske forfattarar har tatt imot utfordringa om saman å skrive fram eit bilete om kven vi var då. Kva rørte seg i Hordaland, i hordalendingen sitt blikk på seg sjølv og på verda omkring oss i dette tiåret? Vi inviterer publikum med til å minnast hendingane, songane og livet den gongen. I eit leikent teaterspråk flyttar vi oss rundt i fylket og midt i alle hendingane står Voksne Herrers Orkester med eit solid soundtrack som tek oss tilbake til denne tida.

Av: Ruth Lillegraven, Gunnar Staalesen, Tore Renberg, Marit Eikemo, Frode Grytten, Bjørn Sortland, Ingrid Jørgensen Dragland, Finn Tokvam og Mari Hesjedal.

Regi: Eirik del Barco Soleglad. Scenografi og kostymedesign: Lise Christensen.

Med: Morten Svartveit, Kjærsti O. Skjeldal, Hadle Lavold Reisæter, Sigrid Moldestad, Claus Sellevoll, Amanda Haga/Natasja Smørholm og Voksne Herrers Orkester.

———————-

Impact Challenge Innovasjonsprogram

Våren 2019 vil Impact Challenge programmet samle representanter fra ulike kunnskapsmiljøer, brukere, pårørende, studenter, akademikere, arbeidsgivere og ansatte innen helsevesenet for å lete etter løsninger som kan bidra til bedre psykisk helse.

Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider deltakere frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best. I tre faser vil programmet by på Innsikt, Ideutvikling og Inkubasjon for å forstå utfordringene, lete etter mulige løsninger og se om de beste løsningene lar seg realisere.

Datoene for programmet er:

Del 1 – Innsikt

 1. Mars: Dypdykk 1: Ungdom og utdanning
 2. April: Dypdykk 2: Individ og samfunn
 3. April: Dypdykk 3: Arbeidstaker og bedrift

Del 2 – Ideutvikling

9. Mai: Tenkemiddag med levende bibliotek
24-26/Mai: Innovasjonscamp

Del 3 – Inkubasjon August

Interessert? Meld deg på: impactchallenge.no

Videosnutt: https://youtu.be/rS1BJeOggZ0

Utlysning: Samarbeidsprosjekter

Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale samfunnsutfordringer 2019

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. mars for vårsemesteret og 25. september for høstsemesteret.

Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen.

Les mer om utlysningen her.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1