Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ ansattmobilitet 2017/2018

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte (ansattutveksling), i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte.

Se mer informasjon i utsendt brev i ePhorte. Du finner også informasjon om ansattutveksling ved UiB her.