Nominasjon til demensforskningsprisen

Demensforskningsprisen

Vi oppfordrer til å sende inn forslag på kandidater til Demensforskningsprisen 2018.
Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet, og samtidig motivere til satsning på demensforskning. Vi utlyser derfor en demensforskningspris, som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i Det Norske Teatret februar 2017.

nasjonalforeningenDet oppfordres til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.
Frist for innsending er 30. august 2017.
Demensforskningsprisen består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad.

Det skal benyttes et eget skjema.
Les mer her!