Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med Siri.Trosvik@uib.no.

Nivå 2

Les mer…

God sommer!

Kjære alle,

Sommeren har  kommet og det er snart ferietid for de fleste av oss. Det er nedlagt stor innsats gjennom hele vårsemesteret i både undervisning, forskning, administrasjon og på lab fra alle ved K1 i godt og nødvendig samarbeid på tvers av institutter og fakultetet – samt med samarbeidene sykehus i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.

Det har særlig vært en god opplevelse å se den vellykkede gjennomføringen av OSKE-eksamener, som virkelig har vært en stor felles dugnad for fakultetet med bidrag fra mange samarbeidspartnere.

Vi nytter nå anledningen til å ønske alle en god og velfortjent sommerferie!

Beste hilsen  Jorunn & Kjell-Morten

Reisebrev fra Ghana

Astrid Elise Hasselberg og Patience Chimsah samler inn ansjos på fiskemarkedet i Techiman. Fotograf: Samuel Amponsah

Astrid Elise Hasselberg er ph.d.-kandidat ved K1 og Havforskningsinstituttet. I sitt doktorgradsprosjekt skal Hasselberg analysere næringsstoffer og fremmedstoffer i fersk og prosessert fisk fra Ghana, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig.

Fisk er hovedkilden til animalsk protein i Ghana, men det finnes ingen lokale matvaredata på hva denne fisken inneholder av nærings- og fremmedstoffer. Matvaredata som dette danner grunnlaget for alt fra kostholdsanbefalinger og merking av matvarer til kostholdsundersøkelser.

Hasselberg har derfor vært i Ghana og samlet inn flere tusen fisk fra ulike markeder fra nord til sør i Ghana. Les mer om hennes spennende doktogradsprosjekt på hi.no.

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om driftsmidler på inntil 300 000 NOK. Midlene skal styrke pågående forskning og/eller bidra til forskningsnettverk innen demens. Vennligst se her for mer informasjon.

Vi lyser også ut forskningsmidler innen hjerte- og karforskning.

Søknadsfrist for begge ordninger er 1. september 2019. Søknad må sendes inn elektronisk via Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

 

Tid for eksamen og budsjettplanlegging

Vi er nå inne i den første sommermåneden som også betyr eksamenstid. Dette har vi lang erfaring med, men innføring av OSKE-eksamen har gitt oss nye utfordringer. I går arrangerte vi OSKE-12 eksamen som en del av avslutningseksamen for første gang, og med nærmest «knirkefri» gjennomføring. Bak dette ligger formidabel innsats i alle ledd fra alle nivåer i studieledelse, administrasjon, forelesere og sensorer, markører og ikke minst studentene. OSKE-12 har vært planlagt i lang tid og har hatt god nytte av tidligere pilot-gjennomføringer og ikke minst første OSKE-6 som ble gjennomført for ett år siden. Neste runde for OSKE-6 kommer 19. juni, og vi har stor tro på at gjennomføringen for denne også blir like vellykket.

Men «rett skal være rett»; OSKE-12 og OSKE-6 er ikke de enste eksamenene som avvikles i disse dagene. Det er semestereksamen for flere andre av medisiner-semestre og bachelor- og mastereksamener i ernæringsstudieprogrammene. En stor takk rettes til alle som bidrar i dette viktige arbeidet!

Juni måned betyr også budsjettplanlegging for kommende år. Instituttet sender i disse dager forslag til budsjett for 2020. Dette betyr grundig gjennomgang av aktivitet og økonomistyring. Vi er inne i et år med stramme og utfordrende økonomirammer. Staten kutter overføringer med krav om effektivisering og vi er i tillegg inne i en periode med lavere inntekter fra eksternfinansierte prosjekter. Dette gir oss ekstra utfordringer, men vi ser også en lysning ved at søknadsaktiviteten steg «dramatisk» fra 3 NFR-søknader i 2018 til 23 i 2019. Vi har også doblet antallet søknader til kreftforeningen fra 3 til 6. Instituttet har også fått tilslag på flere viktige søknader de siste to årene, slik at vi regner med en lettere økonomi på litt sikt. Det er likevel viktig at vi fortsatt har et stort fokus på god forskning og søknader om forskningsmidler. Neste mulighet for mange av våre miljøer er Helse Vest søknadsfristen som kommer i midten av september, og planlegging av denne bør allerede starte nå. Mange kan ta utgangspunkt i innsendte NFR og kreftforeningssøknader, eller til og med fra forrige Helse Vest – søknad.

Jeg avslutter med to gratulasjoner. Først til kollega Leif Oltedal som i går fikk Fulbrights artikkelpris for 2019 under en høytidelig seremoni på Det Norske Nobellinstitutt. Jeg vil også gratulere Nils Erik Gilhus med kåring som ekspert nummer én i verden innen en type autoimmun muskelsykdom (myastenia gravis) av det amerikanske rangeringsnettstedet Expertscape. Se ellers omtale av både Oltedal og Gilhus i dagens K1-nytt.

Med ønsker om god Pinse og gode arbeidsuker!

Beste hilsen

Kjell-Morten

Fulbrights artikkelpris 2019 går til Leif Oltedal

Opphavsrett: Fulbright Norway

En faglig komité oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) har besluttet å tildele Leif Oltedal prisen for beste forskningsartikkel 2019. Artikkelen «Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy» ble publisert i Biological Psychiatry i 2018.

Artikkelen utgår fra et internasjonalt samarbeid som Oltedal initierte og ledet, og som undersøker hvordan elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker. ECT er den mest effektive behandling for pasienter med alvorlig depresjon og brukes for noen pasienter når andre behandlinger ikke har effekt. Målet var å undersøke om den gode effekten av ECT kunne forklares ved volumøkning av hippocampus – et område i hjernen hvor det kan dannes nye nerveceller og som er viktig for hukommelse. Oltedal et al. fant at ECT førte til volumøkning av hippocampus på cirka tre prosent, men det var ingen positiv sammenheng mellom volumøkningen og behandlingseffekten. Studien fant at effekten på hippocampus avhenger av behandlingslengde og stimuleringsteknikk. Funnene er viktige, og betyr at vi må lete etter forklaring på behandlingseffekten av ECT andre steder.

Studien er tilknyttet Mohn Medical Imaging and Visualization Centre og ble støttet av Helse Vest, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

Leif Oltedal er førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 og overlege ved radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus, og var Fulbright-stipendiat ved University of California San Diego i 2016-17. Les mer på fulbright.no

Professor Nils Erik Gilhus er kåret til verdens ledende ekspert på muskelsydom

Nettstedet Expertscape har kåret professor Nils Erik Gilhus til verdens ledende ekspert på den autoimmune muskelsykdommen myasthenia gravis.

Med utmerkelsen World Expert drar Gilhus også UiB opp på førsteplassen innen feltet, over anerkjente universiteter som Harvard og Sorbonne.

Gilhus setter stor pris på plasseringen, selv om han ikke hadde hørt om nettstedet før.

– Jeg så på de øvrige personene på listen for myasthenia gravis, og det er de ledende forskerne i verden som er ført opp, ingen tvil om det. Jeg sjekket også på multippel sklerose, og listen som kom opp var med de mest anerkjente navnene på topp.

– Derfor var det stor sats å komme som nummer én på listen, som den ledende eksperten i verden på myastenia gravis, sier Gilhus.

Les mer på uib.no/med

 

 

Fakultetets dag: Dette er prisvinnerne!

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Under Fakultetets dag, som arrangeres 13. juni i Auditoriet på Armauer Hansens hus, skal det overrekkes en rekke priser. Hele programmet finner du her: Møt våre beste!

Det skal deles ut to Søren Falch- priser (junior og senior) og i alt seks interne fakultetspriser. Her er vinnerne!

Søren Falch-prisene går til:

Falch’s Senior Award 2019 – Birgitta Åsjø

Falch’s Junior Award 2019 – Bergithe Oftedal

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Inspirerende symposier

Jeg har deltatt på to inspirerende symposier arrangert av «våre egne» denne måneden.

CCBIOs syvende symposium ble arrangert på Solstrand 13.-14. mai. Dette ble på ny en stor suksess med en rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Tematikken viste stor spredning fra kreft-biomarkører for diagnose, prognose og behandlingsrespons til etikk og prioriteringsutfordringer knyttet til stadig økende behandlingskostnader. I tillegg til foredrag fra profilerte fagpersoner var det også to rikholdige poster-sesjoner med åpen invitasjon for unike muligheter for presentasjon og diskusjon av egen forskning.

Denne uken fikk jeg også anledning til å delta på «Forskningens dag» i divisjon for psykisk helsevern, Helse Bergen og seksjon for psykiatri ved K1/UiB. Her var det også et rikholdig program med blant annet presentasjon av suksess-historien knyttet til «Bergen Center for Brain Plasticity» og presentasjoner av siste års disputaser.

Felles for begge fagmiljøene og symposiene er et utstrakt samarbeid på tvers av institutter og fakulteter ved UiB og utstrakt samarbeid med de kliniske miljøene på en rekke sykehusavdelinger. Det er også etablerte et utstrakt internasjonalt kontaktnett. Den nære og åpne kontakten mellom fagmiljøene våre gir et unikt fortrinn for vår forskning – og må «dyrkes» og stimuleres enda mer. Institusjonene våre har derfor et særlig ansvar for å understøtte dette.

All ære til professor Lars Akslen og kollegene ved CCBIO og til professor Ketil Ødegaard og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord i «psykiatrien» ved HUS/UiB for det unike arbeidet som nedlegges for god og banebrytende forskning, fagutvikling, undervisning og rekruttering. I dette må det også nevnes at fagområdet psykiatri er unike i samarbeidet med UiB ved hele 6 adjungerte vitenskapelige stillinger ved K1. Jeg håper dette kan inspirere andre fagmiljøer ved sykehuset til å se dette unike potensialet for vekst og utvikling i forskning og fagutvikling.

Med ønsker om god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen

Kjell-Morten

Kreft-toppene møttes på Solstrand

Verdensledende kreftforskere møttes på Solstrand for å presentere sin forskning under CCBIOs årlige symposium.

Krefteliten møttes på Solstrand 13-14 mai. Foto: Ingvild Festervoll Melien

For syvende gang inviterte Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) til sitt årlige symposiumpå Solstrand Hotel. Toppeksperter fra hele verden kom for å snakke om sine favoritttema innen kreft for de 200 fremmøtte.

– Det er ganske forskjellige presentasjoner på disse symposiene, slik at det blir noe å lære og noe å hente for aller fleste i forsamlingen, og hos forskningsgruppene til CCBIO, sier Lars A. Laksen, som leder CCBIO ved Universitetet i Bergen.

I år har tema strekt seg fra det å beregne risiko for brystkreft ved genetiske tester til medikamentutvikling og innovasjon.

Les mer her

 

Ønsker du å formidle din forskning?

UiB har lansert podkasten UiB popviten.

Tor Godal ved kommunikasjonsavdelingen søker nå forskere som har lyst til å delta og fortelle om sin forskning. Dette er en god måte å profilere fakultetet og spre det vi holder på med til folket!

De som vil være med kan kontakte Tor Godal (Tor.Godal@uib.no).

Simon Dankel på K2 har allerede vært med å lage en episode- Den moderne maten får oss til å spise for mye.

Les mer om UiB sine nye podcastserie pahoydn.no.

Kurs i søknadsskriving

Konkurransedyktige søknader til ERC (European Research Council)  Starting og Consolidator Grants
Finn ut hvordan du best skriver en søknad til ERC Starting og Consolidator Grants. Her kan yngre forskere får et stipend til å utføre banebrytende og risikofylt forskning som de ellers ikke får finansiert. Ekspertene fra Enspire science, Norges Forskningsråd og UiB vil være til stede for å hjelpe deg på vei. Kurset er et samarbeid mellom UiB og Norges Forskningsråd og åpent for alle interesserte i hele Norge.

Er du en yngre forsker (2-7 år siden du avla PhD for Starting Grants og 7-12 år for Consolidator Grants?) Har du en spennende idé som kan flytte grensene i ditt felt og kanskje andre disipliner?

Kom og hør hvordan du best beskriver den for å få midler fra det Europeiske Forskningsrådet ERC.

Våre trenere fra Enspire Science har lang og allsidig erfaring og bidrar til demystifisering av ERC. I tillegg vil du høre mer om hva Forskningsrådet kan hjelpe deg med og hva UiB gjør for sine kandidater.

Velkommen til en innholdsrik dag på Hotell Ørnen.

Vi starter kl 9 og avslutter kl 15, lunsj og pausemat er inkludert.

The workshop is divided into two main sections. First we will lay the foundations of the ERC grant. Then, we focus on conveying to the participants information which cannot be found in the ERC official documentation.

Les mer på uib.no