Sykkel-VM – informasjon fra Dekan om arbeidssted

Det medisinske fakultet informerer om følgende til alle ansatte:

Alle ansatte har som vanlig tilstedeværelsesplikt på sin normale arbeidsplass i denne perioden. Dersom enkelte ansatte har behov for kortere arbeidsdag på grunn av barn som må hentes / bringes til skole / barnehage, må det tas av den enkelte sin fleksitid og man kan fravike indre kjernetid ved behov og etter avtale med leder.

Hjemmekontor er ikke et alternativ selv om UiB på sin hjemmeside viser til at «UiB vil under sykkel-VM i større grad enn vanlig kunne tillate at ansatte jobber hjemmefra» og at «dette kan avtales med leder».

Arbeidsoppgavene våre utføres som normalt på arbeidsplassen ved UiB.

For mange ansatte vil det ikke være mulig å komme til arbeidsstedet med bil da veiene er stengt eller med redusert fremkommelighet. Likevel skal det være mulig for alle å møte på arbeidsstedet ved hjelp av andre reisemåter. Man må påregne lengre reisetid enn normalt. Vi oppfordrer alle ansatte til å beregne god tid på reiseveien til arbeid og sette seg inn i endret reiserutine.

Det er selvsagt anledning til å avvikle ferie etter avtale med institutt / enhet og man kan også avtale uttak av plusstid i denne perioden.

Per Bakke                                  Ørjan Hauge
Dekan                                        Assisterende fakultetsdirektør

——————————–

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å sette seg godt inn i informasjonen som blir gitt av Bergen kommune, Skyss og arrangørene av sykkel-VM. Følgende nettsider gir god informasjon:
https://bergen2017.no/trafikkavvikling/
https://www.skyss.no/sykkel-vm
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/sykkel-vm

Ansatte oppfordres til å benytte kollektivtransport, gå eller sykle til jobb så langt det er mulig. En egen busslinje mellom Haukeland og Bergen busstasjon skal sikre at ansatte, pasienter og pårørende kommer seg til sykehusområdet.

Vi gjør oppmerksom på at biltrafikken også vil bli berørt dagene før og dagene etter arrangementet.