Takk for innsatsen, Gunnvor!

Gunnvor Øijordsbakken hadde sin siste arbeidsdag som overingeniør ved Gades laboratorium for patologi den 1. november. Hun har vært tilsatt ved Universitetet i Bergen i over 40 år, og ved fagområdet oral patologi i 36 år.

I løpet av disse årene har oral patologi gått fra å være et lite institutt ved Det odontologiske fakultet med fire faste stillinger, til å bli integrert i et storinstitutt, Klinisk institutt 1 ved Det medisinske fakultet. – Og Gunnvor har fulgt med i utviklingen, både organisatorisk og ikke minst faglig.

For den administrative omorganiseringen gjenspeiler også at faget har utviklet seg, at medisinsk forskning er blitt enda mer teknisk krevende og at vi er avhengige av å samarbeide om større forskningsprosjekt og tyngre og mer avansert teknisk utstyr. – For teknisk personale må møte de stadig nye utfordringene i avanserte metoder og helst være i forkant av utviklingen, for at vi kan være i forskningsfronten med våre funn. – Og denne utfordringen har Gunnvor møtt med stor entusiasme. Gunnvor har vært en ressurs innen immunpatologi for utallige forskere, og hun har bistått med veiledning av over 20 PhD kandidater fra alle verdenshjørner. – Og med en slik mangfoldig flokk av unge forskere å veilede er det ikke bare tekniske utfordringer som har blitt diskutert på laboratoriet.

Vi vil takke deg for fantastisk innsats i alle år. Du har vært en klippe for oss alle, og vi vil tydelig merke at du har sluttet. Men nå er tiden kommet for at du så velfortjent skal bli pensjonist, og vi vil ønske deg lykke til!

På vegne av fagområdet oral patologi og alle PhD kandidater og post doktorer og forskerlinjestudenter som har fått støtte og trøst,
Anne Christine Johannessen
Professor i oral patologi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*