Forskningsfokus

Forskning er en av hovedoppgavene for oss ved universitetet, og det er nå en god anledning for langsiktig og strategisk planlegging. For 2019 vil Norges forskningsråd (NFR) ha felles søknadsfrist for alle søknader 10. april 2019. Det er derfor viktig å starte planlegging av søknader allerede nå. NFR informerer om at det snarlig vil komme informasjon om utlysningene innen Helseforskningsprogrammene (BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL) og FRIMEDBIO. Anbefalingene er å starte allerede ved første utlysning og arbeide systematisk frem til søknadsfristen i april.

Fakultetet har også begynt planleggingen for neste SFF søknadsrunde høsten 2020. Vi blir nå utfordret på å se på muligheter for å etablere større prosjektsamarbeider med en koordinator og 6-8 samarbeidspartnere. I denne runden vil sannsynligvis fakultet og universitetet ha interne kvalifiseringsrunder med prioriteringer før innsending av søknader. For dem som har tanker og ideer om mulige SFF prosjektsamarbeid oppfordres til å ta kontakt med instituttet og forskningsrådgiverne. Mer informasjon om dette vil komme i løpet av høsten.

EU-søknadsfristene kommer fortløpende og her må vi også planlegge i et langsiktig perspektiv for å kunne etablere nødvendig samarbeid og utarbeide gode søknader.

«Lokale» søknadsprosesser om midler til vitenskapelig utstyr fra fakultetet er i år litt omarbeidet. Fakultetet tildeler hvert år midler til støtte for investering i utstyr og annen infrastruktur. Fakultetet har i tillegg nå anledning til å sette opp et langtidsbudsjett, der man tildeler midler til større prosjekter (5-10 mill. kr.) over flere år. Det vil gjennomføres en felles søknadsrunde til begge kategorier. Søknader som kommer flere forskergrupper og institutter til gode vil prioriteres. Det legges opp til en litt mer omfattende søknadsprosess og søknadsbehandling – og søknadsfristen i år vil være 15. desember. Alle som tenker å søke kan ta kontakt med instituttet for reviderte retningslinjer og søknadsskjema.

Med dette ønsker jeg alle en god helg og gode arbeidsuker videre!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*