Tusen takk for en vellykket Instituttets dag!

Tusen takk til dere alle som bidro til at gårsdagens «Instituttets dag» ble svært vellykket – med mange gode tilbakemeldinger. Dere bidro alle med flotte presentasjoner, deltakelse i diskusjoner og samtaler i pausene og under måltidene.

Vi fikk presentert mange flotte forskningsprosjekter, som jeg tenker gir oss et stort potensiale til å lære av hverandre med både muligheter for å komme med innspill på prosjektene, men også å skape muligheter for samarbeid på tvers av forskergrupper og seksjoner. Jeg mener at vi har et stort potensiale ved vårt institutt – nettopp for et slik samarbeid mellom våre mange fagområder og forskningsgrupper.

Et annet viktig tema som vi fikk diskutert i går var identitetsfølelse og stolthet for å være en del av instituttet og UiB – sammen med tilsvarende for sykehuset for dem av oss som har kombinerte stillinger. Det ble nevnt at studenter fra Trondheim ofte gir uttrykk for stolthet for utdanningen sin fra NTNU. Skal våre studenter gjøre det samme for sin utdanning ved UiB må først vi som ansatte vise identitetsfølelse og stolthet for UiB, gjerne kombinert med sykehuset (HUS eller SUS eller andre HF med klinisk undervisning/praksis). Dager som vi opplevde i går – gjør meg stolt av å kunne være en del av K1 og UiB – og flere slike felles treffpunkt vil forhåpentligvis kunne hjelpe oss å styrke denne følelsen hos oss alle. Men for å få dette til på en bedre måte, må vi gå sammen med de andre instituttene og fakultetet, samt sykehusene – for å sette dette som en viktig målsetning for vårt virke.

Samarbeid mellom UiB og helseforetakene var også et viktig tema i går. Vi fikk gode og tankevekkende presentasjoner fra forskningsdirektør ved SUS (Svein Skeie), fagdirektør ved HUS (Marta Ebbing) og vår dekan, Per Bakke. Det kom tydelig frem at vi kan utløse et stort potensiale for etablering av store og bedre prosjekter gjennom godt samarbeid, men samtidig at det fortsatt er flere utfordringer knyttet til dette, som blant annet fordeling av ekstern finansiering mellom institusjonene og vertsinstitusjon-status for store prosjekter. Dette ble i stor grad bekreftet i påfølge livlig og god diskusjon. I arbeidet for å finne gode avtaler og løsninger, tror jeg at K1 kan bidra med de gode eksemplene. Flere fagmiljøer ved vårt institutt har lange og gode tradisjoner for godt samarbeid mellom instituttet og sykehusavdelinger. Jeg oppfordrer derfor alle til å trekke frem slike gode eksempler og fremsnakke mulighetene og behovet for utvikle et godt samarbeid mellom universitetet og helseforetakene.

God helg og ønske om gode arbeidsuker – samt velkommen tilbake til neste års Instituttets dag!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Foto: Jorunn Skei

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*