Gledelig mange tildelinger av forskningsmidler

Vi har nå hatt flere uker med mange hyggelig meldinger om tildelinger av forskningsmidler fra NFR, Helse Vest og UiB. Nevrologi-miljøet, i samarbeid med en rekke institutter ved UiB, fikk NFR-tildeling av det første Forskningssenteret for klinisk behandling (FKB). Dette er den «klinisk parallellen» til SFF – og er en stor fjær i hattens for K1. Anders Molven fikk nok en gang en stor prosjekttildeling fra NFR. Fra Helse Vest fikk flere kolleger store tildelinger med åpen prosjektstøtte (Daniela Costea, Gülen Arslan Lied, Lars Bø, Ingfrid Haldorsen, og Anders Molven), og Arvid Rongved fikk klinisk forskerstipend. Helse Vest delte i år ut det andre karrierestipendet noen gang, og denne gangen gikk det også til en K1’er; Kristoffer Haugarsvold! Ellers fikk også mange ved K1 PhD- og Post Doc stipender. Fra høstens UiB tildeling kom det også tilbud om hele 4 PhD-stipender. Mange av fagmiljøene ved instituttet har derfor fått mye å glede seg over denne høsten. Men samtidig er det også mange som sannsynligvis er skuffet over å ikke fått tilslag på sine søknader. Konkurransen er tøff – og avslag betyr vanligvis ikke at søknadene er dårlige – men i konkurransen med mange andre ble det ingen tildeling. Den gode strategien da er å ta med eventuelle tilbakemeldinger og diskutere disse med gode og erfarne kolleger med målsetning om en ny og «spisset» søknad ved neste korsvei. Jeg vil tror vår gode kollega Anders Molven kan skrive under på dette. Han har tidligere snakket om gjentatte «avslag» som har blitt snudd til suksess med nå gjentatte store NFR tildelinger.

En viktig ressurstilgang til forskermiljøene er å rekruttere Forskerlinje-studenter – med 15 plasser for medisin hvert år. Det går nå ut invitasjon til å levere inn prosjektforslag. Frist for innlevering er 11. januar 2019 (til marianne.stien@uib.no) og det er også planlagt en «mingledag» tirsdag 22.01.19 for å presentere prosjekter for studentene. Dette er en unik mulighet som så mange som mulig må nytte seg av. Se ellers omtale i dagens K1-nytt og www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Søknadsfristen til NFR for 2019 er 10. april for alle typer søknader https://www.forskningsradet.no/no/Page/1254037207899, og instituttet planlegger i anledning dette en NFR-workshop sammen med fakultetets forskningsrådgivere fra ca. lunch-tid den 31. januar. Jeg ber dere sette av dette tidspunktet i kalenderen

Gratulerer til alle for høstens tildelinger!

God helg og kommende arbeidsuker.

Beste hilsen
Kjell-Morten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*