HMS-info: ROS – Risiko og sårbarhetsanalyser

I 2018 er det blitt gjennomført åtte risiko- og sårbarhetsanalyser ved fakultetet: Omdømme; Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø; Risiko ved GMO-arbeid (genmodifiserte organismer); Oppfølging av stikk- og kuttskader; Helseforskningsloven; Risiko for brann ved Pleiestiftelsen; IGS, Risiko for vold og trusler ved IKO og Dyreavdelingen ved K1 – analyse på utvalgt område.

Fakultetet takker alle som har bidratt til grundige og gode analyser. Nå følges analysene opp brev som oppsummerer hvilke tiltak som skal gjennomføres. Instituttledelsene har ansvaret for oppfølging.
Fakultetet ber instituttene om å ta inn informasjonen om ROS-analysene og tiltakene i sine årlige HMS-møter og dialogmøter. Fakultetsledelsen ber om skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av tiltakene, og kan gjerne inviteres til instituttenes årlige HMS-møter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*