Nytt om navn

Philipp Strauss     
Stipendiat
Startdato 01.02.2019
Prosjekttittel:  «Kidney platform to predict prognosis & to simulate drug effects: via clinical samples, omics, machine learning & pharmacometrics» Hovedveileder: Hans –Peter Marti (Forskerlinje)

Cecilie Katrin Kristiansen
Stipendiat
Startdato 01.02.2019
Prosjekttittel:  «Patient Specific Neural Stem Cells as A Novel Tool for Drug Screening and Personalized Treatment of Mitochondrial diseases» Hovedveileder: Laurence Bindoff

Amanda Andersen      
Forsker
Startdato 20.02.2019
Fagområdet ernæring, prosjekt – carbfunc studie

Emelin Dos Santos Dias    
Forskningssykepleier
Startdato 01.03.2019
Prosjekt: “Brain-Gut Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A multidimentional Appraoch”

Bernuada Toto  
Stipendiat
Startdato 21.02.2019
Fagområde: ernæring, marin satsing “Health effects of microplastics».

Gro Janne Wergeland         
Førsteamanuensis (20 %)
Startdato 01.03.2019
Fagområde: psykiatri

Lilah Toker   
Forsker
Startdato 30.01.2019
Prosjekt: Using multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson’s disease”

Zoya Sabir       
Vitenskaeplig assistent
Startdato 01.02.2019
Ernæring

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*