Vel overstått sommer!

Kjære alle og velkommen tilbake fra velfortjent sommerferie!

Det har vært deilig med sommerferie med mye fint vær og et avbrekk fra hverdagslige sysler. Samtidig opplever jeg at det er godt å være tilbake igjen for å treffe gode og hyggelige kolleger, og ta fatt på rikelig med viktig og spennende arbeid.

Sommeren har også gitt litt tid til ettertanke – og jeg har tenkt flere ganger hvor heldig jeg er som får arbeide ved K1/UiB med viktige samfunnsoppdrag innen undervisning og forskning. Vi er en stor og kompleks organisasjon som er helt avhengig av et samspill og lagånd fra en rekke forskjellige spesialiteter og profesjoner – hvor alle er viktige.

For de av oss som også har en funksjon inn mot sykehuset med diagnostikk og behandling, opplever vi det samme der. I sommer fikk jeg også oppleve sykehuset igjen fra pasientsiden med 3. (og siste) operasjon av ankelbruddet – og det er imponerende å se hva som skal til for en effektiv og god sykehusdrift.

Endt sommerferie betyr også at vi er tilbake til våre arbeidsoppgaver. Studentene er allerede i full gang med nye semestre. Det er ofte mye å få på plass ved semesterstart – og eksamensplanlegging er allerede rundt neste sving.

Samtidig går forskningsprosjektene videre – og nye søknadsrunder for forskningsmidler og stipender må planlegges. For K1 er Helse Vest-utlysningen særlig viktig med søknadsfrist 15. september (https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/utlysing-av-helse-vests-forskingsmidlar-2019). K1 hadde denne våren rekordmange søknader til NFR – og effektiv gjenbruk eller knoppskyting fra disse vil være en strategisk og effektiv søknadsstrategi.

Jeg nytter også anledningen til å reklamere for noen viktige saker som er mer utfyllende omtalt i dette K1-Nytt;

Jeg ønsker dere alle igjen velkommen tilbake fra ferie – med gode ønsker for helgen og kommende arbeidsuker.

Beste hilsen

Kjell-Morten