Pedagogisk kompetanse – har vi egentlig bruk for det?

«Huff – det er varslet at kravene til pedagogisk kompetanse høynes for ansettelse i vitenskapelige stillinger, og nå skal vi også dokumentere vår pedagogiske utvikling i en pedagogisk mappe. Hm – det høres vanskelig ut, og gjør dette meg til en bedre underviser?» Har flere tenkt de samme kritiske tankene som meg? Holder det ikke i massevis med sunn fornuft, fagkunnskap om temaet det undervises i og en innebygget magefølelse for hva som er god undervisning?

Svaret på dette er antakelig like enkelt som det er utfordrende: Nei! Hvis du vil ta ut ditt fulle potensiale som underviser krever det at du investerer tid og krefter på saken. God undervisning gjør det kjekt å undervise, studentene lærer mer og blir fornøyde, og fremtidens leger og helsearbeidere blir bedre rustet til å løse oppgavene de har foran seg. Her er det mye å vinne på å interessere seg for undervisning, og antakelig enda mer å tape på å gjøre undervisning til venstrehåndsarbeid.

De fleste av oss som underviser har et vitenskapelig fagområde der vi forholder oss aktivt til hva som rører seg av ny viten innen feltet, og vi prøver å ta denne kunnskapen med når vi gjennomfører nye prosjekt. Dette gjør vi for å bringe forskningsfeltet vårt fremover. Også når det gjelder undervisning finnes det masse kunnskap der ute om hva som fremmer læringsvilkårene for studenter. Dessverre har de fleste av oss et mindre aktivt forhold til denne kunnskapen og hvordan den bør påvirke utformingen av egen undervisning.

Vi er heldige som har fått Enhet for læring ved Det Medisinske Fakultet. De har forskere og eksperter på læring som kan hjelpe oss å ta ut mer av vårt potensiale som undervisere. Seminarrekken «Pedagogisk påfyll – høsten 2019» har mange spennende tema, og til våren er det kurs i medisinsk og helsefaglig didaktikk. Alle som underviser på K1 utfordres herved til å dra nytte av kursene som Enhet for læring arrangerer. Det kan hjelpe hver enkelt av oss å bli bedre undervisere, føre til økt jobbtrivsel og bedre læring for studentene. Kanskje en sak det er verdt å anstrenge seg for likevel? Vi ses på kursene fremover.

God helg!

Beste hilsen
Ingfrid Haldorsen (Undervisningsleder K1)