Skal du ha mer ferie i år? / Do you have more holiday plans?

Ferieplanlegging, høst og jul
Colourbox.com

Vi håper alle har hatt en fin sommer, og minner om at det alt er tid for å planlegge ferieuttak for høst og jul. Frist for å registrere restferie i HR-portalen er som vanlig satt til 1. oktober. Innen denne datoen må alle ansatte legge inn ønsket ferieuttak for resten av året. Eventuell restferie kan man søke overført. Ved søknad om overføring av ferie må du si noe om hvorfor ferien ikke kan avvikles i 2019. Du må også oppgi hvilke planer du har for å avvikle overført ferie i 2020. Både søknad om uttak og overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-portalen.

Vi minner ellers om informasjon i medarbeiderhåndboken. Informasjon om hvordan registrere ferie i HR-portalen finner du her


Holidays, fall and Christmas
We hope you all had a nice summer and want to remind you that it is now time to plan the remaining vacation for the fall and Christmas.The deadline for registering holiday for 2019 in the HR portal is (as usual) 1 October. You can also transfer some days to the next calendar year by sending an application in the HR portal. The application has to state why you are unable to spend the holiday this year, and how you are planning to spend them in 2020.

Both the application for transfer and registration of holiday are done in the “Holiday” form in the HR portal. Information about vacation regulations can be found in the employee handbook. Information on how to register vacation in the HR portal can be found here.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*