Veileder for planlegging av undervisningsaktiviteter ved fakultetet høsten 2020, ROS-analyse

Kjære alle emne- og fagansvarlige,

Fakultetet har fått fullmakt fra UiB til selv å tilrettelegge for, og å ta ansvar for, planlagte undervisningsaktiviteter for høstsemesteret og til å foreta egne smittevernfaglige vurderinger. Studenter på våre helsefaglige studieprogram er i mange undervisningssituasjoner å betrakte som helsepersonell, med de smittevernregler som gjelder for helsepersonell. Ved aktiviteter som foregår i helseforetak/helseinstitusjoner, vil det derfor være smittevernreglene her som blir bestemmende for studentene våre.

Fakultetet legger opp til at vurderinger av smittefare ved planlagte undervisningsaktiviteter skal differensieres avhengig av type undervisning, type undervisningsarena og behov for utstyr/infrastruktur.

Vedlagte veileder gir en grov oversikt over kategorier undervisning ved fakultetet og hvordan smittevernfaglige vurderinger skal gjøres relatert til de enkelte kategoriene.

Vurderingene skal gjøres gjennom en mini risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og det er den emneansvarlige som har et overordnet ansvar for at ROS-analyse gjennomføres.

ROS-analysene som gjøres av undervisningstiltak for høsten skal sendes til fakultetet som dokumentasjon på tiltaket – bruk e-postadressen utdanning@med.uib.no

Vedlegg: Veiledning til vurdering av planlagte undervisningsaktiviteter høsten 2020 i forhold til potensiell smittefare covid-19

Vennlig hilsen
Steinar Hunskår                     Ørjan Leren
prodekan utdanning               seksjonssjef

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*