Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet 2020/21

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2020/21 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 30 undervisningsmobiliteter.

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet må vare i minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises åtte timer. Det er også mulig å reise på et kombinert undervisnings- og opplæringsopphold, og da må det undervises fire timer. Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet

Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for søknader til studieåret 2020/21, men vi tar sikte på å fordele mobilitetene likt i høstsemestret og vårsemestret dersom det er mulig. Hvis vi mottar mange søknader, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmus-støtte. Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende én ukes opphold.

Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 20/6718. En utfylt og signert Mobility Agreement (vedlagt) kan med fordel brukes som søknad.

Ta gjerne kontakt med Erasmus-koordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling.

Vedlegg:
Mobility agreement for teaching

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*