Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2020/21

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

For 2020/21 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 35 ansattmobiliteter. Fristene for å søke om stipend til ansattveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for søknader til studieåret 2020/21, men vi tar sikte på å fordele mobilitetene likt mellom høst- og vårsemesteret dersom det er mulig. Dersom det blir konkurranse om plassene, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har vært på Erasmus ansattutveksling. Gjennomsnittlig tildeling er 800€ per mobilitet, tilsvarende én ukes mobilitetsopphold.

Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 20/6719. Et utfylt og signert Mobility Agreement (vedlagt), kan med fordel brukes som søknad.

Ved spørsmål, ta kontakt med Erasmuskoordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling.

Vedlegg:
Mobility agreement for training

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*