Utsatt frist for å søke om status som merittert underviser

Fristen for å søke meritert underviser utsettes til 1. november for at de som ikke fikk gjennomslag i år, skal få mulighet til å søke på nytt.

Les om utlysningen her.