Kjære alle

Det er inspirerende å se at studentene i stor grad er tilbake i gangene og auditoriene på campus. Fortsatt må vi en stund til ha smitteverntiltak med redusert antall tilstede i auditoriene – men vi håper dette normaliseres i løpet av høsten. Likevel vil vi ha som målsetting å kunne ha digital tilgang til undervisningen. Det betyr at vi må ha tekniske løsninger for «hybrid»-undervisning. Utstyr for dette varierer stort mellom møterom og auditorier. Fakultetet vil derfor nå etablere en arbeidsgruppe som skal arbeide for standardisering av utstyr som kan gjøre det lettere for forelesere og møteledere. Har noen av dere særlig kunnskap og erfaring knyttet til dette, kan dere melde fra om dette til instituttet (Jorunn.Skei@uib.no /Kjell-Morten.Myhr@uib.no).

I løpet av høsten vil K1 sammen med K2 utarbeide et utkast til avtale mellom instituttene og fakultetet om forpliktende bidrag til avvikling av eksamen i OSKE6 og OSKE12. En slik avtale vil definere forventede bidrag fra fagområder ved alle instituttene til eksamensoppgaver og rekruttering av sensorer. I tillegg må instituttene rekruttere administrativt personale til planlegging og gjennomføring av selve eksamen. Fakultetet vil også bidra med nødvendige ressurser til utstyr og vedlikehold av dette, samt administrativt personale til planlegging og gjennomføring av eksamen. Avtalen vil også omtale hvordan vi samarbeider med sykehuset i gjennomføringen av OSKE. Har noen av dere innspill knyttet til dette arbeidet må dere gjerne komme med innspill til OSKE6 ansvarlig Eirik Søfteland (e.softeland@uib.no) eller undervisningsleder Anne Berit Guttormsen (Anne.Guttormsen@uib.no).

Disse initiativene er ment for å «strømlinjeforme» organiseringen av undervisningen, slik at underviserne kan fokusere på selve undervisningen – noe som K1’ene er særlig gode på – vist ved gjentatte undervisningspriser fra studentene. Tusen takk til dere alle som bidrar i den store innsatsen som legges ned i dette arbeidet.

Inngangen til høstsemesteret har også krevd stor innsats på forskningsfronten. Det er mange som har vært engasjert i forskningssøknader til blant annet Helse Vest og Kreftforeningen. Dette er viktig arbeid for å skaffe forskningsmidler til prosjekter, samt PhD- og PostDoktor-kandidater. Mange ved instituttet har også vært engasjert i søknader om nasjonale forskerskoler, samt deltakere i SFF-søknader. Instituttet berømmer denne innsatsen som er svært viktig – så tusen takk også til dere!

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten