Støtte til likestillingstiltak i fagmiljøene

Kjære alle

Universitetsstyret har satt av midler til likestillingstiltak i fagmiljøene også i 2021, som fakultetene kan søke om til støtte for noen prioriterte typer likestillingstiltak i sine fagmiljøer:

  1. Tiltak for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og faglig ledelse
  2. Støtte til ansettelse av kvinner i II-stillinger
  3. Kvalifiseringsstipend til vitenskapelig ansatte med funksjonsnedsettelser

Se utfyllende informasjon om tiltakene her.

Merk deg at det er korte frister:

  • 13. oktober: Frist for å sende søknad til K1 ved Jorunn Skei (jorunn.skei@uib.no)
  • 15. oktober: Frist for K1 til å sende søknadene i prioritert rekkefølge til fakultetet
  • 20. oktober: Frist for fakultetet til å sende søknadene i prioritert rekkefølge til HR-avdelingen

Det pleier å være høy tilslagsprosent på midlene og jeg oppfordrer dere til å bruke denne muligheten.

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
administrasjonssjef