Tofaktor-pålogging blir obligatorisk for VPN

Fra onsdag 29. september 2021 må alle bruke tofaktor-autentisering for å koble seg til UiBs nettverk utenfra med VPN (Cisco AnyConnect som nå er UiBs eneste VPN-tjeneste).

For å koble deg til VPN etter dette tidspunktet, må du først ha aktivert tofaktor-pålogging for din brukerkonto. Alle brukere har fått tilsendt informasjon om hvordan man aktiverer tofaktor-pålogging.

Opplæringsvideo: https://vimeo.com/507534366/5f597951f5

IT-avdelingen, UiB