Informasjon om endringer i utlysningstekster og i retningslinjer for vurdering av søkere til fakultetets rekrutteringsstillinger

Det er foretatt noen endringer i forbindelse med utlysning av fakultetets rekrutteringsstillinger (Fellesutlysningen) høsten 2021. Vi anbefaler at alle veiledere og søkere leser både utlysningstekst og kriterier for vurdering av søknadene nøye. Merk: Det utlyses ikke postdoc-stillinger høsten 2021, men endringene vil gjelde også videre fremover.

Du kan lese om endringene her.