Gerda Meyer Nyquist Gulbranson & Gerdt Meyer Nyquist legat

Legatet tildeler midler til hjerneforskning med fokus på uutforskede medfødte og ervervede sykdommer i nervesystemet, innen fagfeltene nevrologi, psykiatri og psykologi og humanitære formål rettet mot stiftelsen formål.

Årlig utdelingsbeløp vil være opp mot en million kroner, og utdelingen vil begrenses til 2-3 prosjekter. For humanitære formål vil utdelingen årlig være i størrelsesorden totalt kr 60.000.

A: Kriterier for utdeling til humanitære formål:

For humanitære formål vil utdelingen årlig være i størrelsesorden totalt kr 60.000.

Alle søknader vil vurderes ut ifra:

  • Formål og innhold av tiltak
  • Gjennomførbarhet

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no. Budsjett sendes inn som en del av søknaden.

 Søknadsfrist 2021:  31.12.21

 B: Kriterier for utdeling til hjerneforskning:

Årlig utdelingsbeløp vil være opp mot en million kroner og utdelingen vil begrenses til 2-3 prosjekter.

Alle vitenskapelig ansatte ved innen fagområdene medisin og psykologi ved Universitetet i Bergen kan søke om tildeling. Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, beskrivelse av forskningsmiljø og CV fra hovedsøker.

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

  • Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
  • Forskningsmiljø
  • Prosjektets gjennomførbarhet

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no

 Søknadsfrist 2021: 31.12.21

 Rapportering:

Alle søkere som har mottatt tildeling i 2022 er pliktig til å levere en årlig framdriftsrapport (flerårig tildeling) innen 1. mars påfølgende år, og sluttrapport innen tre måneder etter avsluttet prosjektperiode. Rapporten skal være kort (maksimum 2 sider) og inneholde en oppsummering av resultater og nytte av prosjektet. Rapporten leveres i søknad i søknadssystemet for fond og legater: https://fond.app.uib.no