Forskerlinjen er en gavepakke – rekrutter en forskerlinjestudent til forskergruppen din nå!

Dette er en henvendelse til deg som synes det er inspirerende og spennende å introdusere unge, entusiastiske medisin- og odontologistudenter til forskning. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. Hva mer kan en engasjert forsker ønske seg?

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2021- og 2020-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2022. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2022, helst før sommerferien. Til enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange forskerlinjestudenter er godt i gang med ph.d prosjekt.

Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Send oss et prosjektforslag i dag.
Lever inn forslaget ditt her  

Hvis du vil vite mer – Les om forskerlinjen på nettsidene våre

Universitetet i Bergen. Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet. https://www.uib.no/med/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinske-fakultet (6.7.2018).

Universitetet i Bergen. Avtale om faglig veiledning for Forskerlinjen. https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/w2/av/avtale-om-faglig-veiledning-for-fl_3-1-1-.pdf (10.6.2018).

Artikler om forskerlinjen  for medisin ved UiB

Eskerud I, Müller KE, Stien MH, Guttormsen AB, Bjerkreim AT Supervision of students in the Medical Student Research Programme. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Feb 7;139(3).

Bjerkreim AT, Eskerud I, Guttormsen AB, Müller KE. Are participants in the Medical Student Research Programme continuing to engage in research? Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Feb 7;139(3).

Hunskaar S, Breivik J, Siebke M et al. Evaluation of the medical student research programme in Norwegian medical schools. A survey of students and supervisors. BMC Med Educ 2009; 9: 43.

Jacobsen GW, Ræder H, Stien MH et al. Springboard to an academic career-A national medical student research program. PLoS One 2018; 13: e0195527.

Med vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen

Kontakt meg gjerne hvis du har spørsmål (tlf. 95890534).