Forskningsrådet gir millionstøtte til «Research school in Nutrition»

Med økonomisk drahjelp fra Forskningsrådet vil det nå for første gang bli etablert en ernæringsrettet forskerskole for doktorgradsstipendiater ved UiB. Resarch school in Nutrition ved Senter for ernæring er én av to forskerskoler ved UiB som i denne runden har fått innvilget støtte.

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Til sammen er 192 millioner kroner bevilget til 12 forskerskoler ved ulike utdanningsinsitusjoner i Norge. Research school in Nutrition har fått totalt 16 millioner kroner som skal fordeles over en åtteårsperiode. Totalt kom det inn 33 søknader.

Vegard Lysne, klinisk ernæringsfysioloig og postdoc ved UiB og Haukeland universitetssjukehus, var primærsøker på søknaden sammen med professor Jutta Dierkes, som skal lede forskerskolen.

Du kan lese mer om forskerskolen her:
https://www.uib.no/med/150906/forskningsr%C3%A5det-gir-millionst%C3%B8tte-til-%C2%ABresearch-school-nutrition%C2%BB
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/skal-gjore-doktorgraden-mer-relevant-i-arbeidslivet/

Vi gratulerer!