Frokostseminar 11. februar: Arbeidsplassen – arbeidsfelleskap – arbeidsmiljø

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar fredag 11. februar på Zoom kl. 08.30-10.00

Arbeidsplassen – arbeidsfelleskap – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

11. februar arrangerer vi årets første frokostseminar, og denne gang stiller vi følgende spørsmål:

Hva er den gode arbeidsplassen? Hva gjør en arbeidsplass god, og hva skaper et godt arbeidsmiljø? Hvorfor jobber vi i akademia? Hva gjør at vi synes det er så kjekt å jobbe her? Hva skal til for å trives, eller hva gjør at vi trives på en arbeidsplass?

Vi har invitert senioringeniør Jon Steine fra IT-avdelingen, dekan Gunn Mangerud fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og førsteamanuensis Helga B. Urke fra Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 11. februar kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding innen 10. februar her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11988046

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!