Utlysing av stipendmidler – Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble etablert i 1999. Fondets formål er å støtte norske forskningsprosjekter knyttet til Alzheimers sykdom. Prosjektene kan ha ulike målsetninger som f.eks. årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for de som er rammet av sykdommen/pårørende.

Vi utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr. 400.000. Man kan søke på hele eller deler av summen. Fondet forbeholder seg retten til ikke å dele ut midler dersom det ikke kommer aktuelle søknader.

Søknadsskjema finnes på www.civitan.no
Sendes fondets leder: Eva H. Johnsen, h-johnse@online.no
Søknadsfrist: 1. mars 2022