Innhenting av forslag til tema for masteroppgave i odontologistudiet

Odontologene er i gang med å legge om til en ny studieplan. I den forbindelse gjør de endringer i hvordan de arbeider med masteroppgavene på tannlegestudiet. De er derfor avhengig av å få forslag til temaer fra fagmiljøer som underviser tannlegestudenter. Fagfeltene patologi, mikrobiologi, ØNH og farmakologi oppfordres særlig til å komme med forslag. Øvrige fagmiljøer er også hjertelig velkomne til å bidra.

Bruk gjerne det vedlagte skjemaet, ett skjema pr. oppgaveforslag.

Emneansvarlig for masteroppgaven er professor Stein Atle Lie (stein.lie@uib.no), og administrativ koordinator er Tone Larsson (tone.larsson@uib.no). Om dere har spørsmål, kan de kontaktes.

Det skal være oppstartseminar for odontologi kull 2020 den 28. februar, og de trenger fortsatt flere oppgaveforslag.

Mer informasjon