Oversikt over utlysninger innen høyere utdanning og forskning fra HK-dir

Under finner du en oversikt over utlysninger innen høyere utdanning og forskning i 2022 fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Enkelte utlysninger med søknadsfrist i 2023 er også inkludert. Vær oppmerksom på at dette er planlagte utlysninger, med forbehold om at det kan komme behov for justeringer og nye midler.

Se den enkelte programside for mer informasjon.

Inkludering og universell utforming
– Tilskudd til universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning, informasjon kommer

Innovasjon i utdanning
Sentre for fremragende utdanning, søknadsfrist 20. april 2022
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene, informasjon om utlysningen kommer i april, søknadsfrist 20. september
Kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene, søknadsfrist 20. september
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning, frist for nominasjoner 31. januar 2023

Vi planlegger nye utlysninger for økt arbeidsrelevans og økt studentmobilitet, med søknadsfrister i 2023.

Internasjonalt kunnskapssamarbeid
INTPART, søknadsfrist 16. mars 2022
EØS-midlene Latvia – Student- og ansattmobilitet, søknadsfrist 19. april 2022
UTFORSK, søknadsfrist 20. april 2022
– EØS-midlene Slovenia – Student- og ansattmobilitet, planlagt utlysning i slutten av april 2022
Erasmus+-utlysninger for 2022, søknadsfrister fra februar til september 2022
Nordplus forberedende besøk, søknadsfrist 1. oktober
– UTFORSK Russland, informasjon om utlysningen kommer, søknadsfrist 22. september 2022
– EØS-midlene Romania – Student og ansattmobilitet, planlagt utlysning andre halvdel av 2022
Nordplus hovedutlysning kommer 1. november, søknadsfrist 1. februar 2023

Kunstnerisk utviklingsarbeid
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, søknadsfrist 22. november

Foto/ill.: hkdir.no