Ph.d.-hjørnet

Frist for innlevering – disputas før sommeren

 

Siste uke for disputas før sommeren er uke 25 (20.–24. juni). Innleveringen og forslag til komite må da være innlevert senest uke 14, da dato for disputas kan ikke være mindre enn ti uker etter innlevering. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er komiteen som avgjør datoen, og disputasen kan derfor finne sted senere, selv om man har levert innen fristen.

Frist for å levere avhandling og komiteforslag før sommeren: 22. juni 2022

 

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Katinka Nordheim Alme disputerte den 1. mars 2022 med avhandlingen «Sedentary behaviour and cerebrovascular disease: molecular mechanisms and the impact of bout duration».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Dag André Sangnes disputerte den 11. mars 2022 med avhandlingen «Diabetic gastroenteropathy examined with wireless motility capsule».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Nuha Mohamed
Hovedveileder: professor Daniela Costea

Medveiledere: professor Anne Christine Johannessen, ph.d. Elisabeth Sivy Nginamau og ph.d. Tarig Al-Hadi Osman

Prøveforelesning: Fredag 25. mars 2022 kl. 09.00
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The role of immune cells in the tumour microenvironment»

Disputas: Fredag 25. mars 2022 kl. 11.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Prognostic biomarkers and tumour immune microenvironment characterization in oral squamous cell carcinoma – A study on human samples from Sudan»

1. opponent: ph.d. Simon Whawell, University of Sheffield, Storbritannia
2. opponent: professor Bengt Hasseus, Göteborgs universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: ph.d. Gudveig Cecilie Gjerde Gjengedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rebecca Jane Cox Brokstad.

Åpent for alle interesserte.