Hva trenger du å vite om juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB?

Nytt kurs i UiB Opp: Hva trenger du å vite om juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB?

NFR-prosjekter – fra tildeling til kontrakt

Formålet med kurset er å gjøre rådgivere og andre som jobber med NFR-prosjekter ved fakultet/institutt kjent med kontraktsfasen i NFR-prosjekter. I løpet av kurset vil kontraktsrådgiverne snakke om blant annet:

  • Hva må fakultet/institutt må være obs på i søknadsfasen som kan få betydning for kontraktsinngåelse og prosjektoppstart, herunder klassifisering av prosjekt (samarbeid/oppdrag/underleverandør og F&U-leverandør)
  • Tildeling av NFR-prosjekt og utarbeiding av samarbeidsavtale/andre avtaler med partnere
  • Oppfølging av kontrakten og samarbeidsavtaler/andre avtaler i prosjektets levetid.

Det vil i forkant av kurset deles ut kursmateriell, blant annet en case som må løses på forhånd.

Kurset er for alle som arbeider med NFR-prosjekter, og som ønsker å lære med om kontraktsfasen.

Språk: norsk eller engelsk
Tid: 16. juni 2022 kl. 09.00-12.00 (3 timer)
Sted: Jussbygget Seminarrom 3
Kursholdere: Kontraktsrådgivere fra FIA

Påmeldingsfrist er 7. juni kl. 12.00. Lenke til påmelding finner du her.