Kreftforeningens forskerprosjekter

Kreftforeningens hovedutlysning av forskerprosjekter 2022: Open Call, Krafttak mot kreft og Rosa Sløyfer har åpnet for søknader. Det lyses ut 186 millioner kroner. Søknadsfristen er 31.05.2022 klokken 13.00. Vi gleder oss til å ta imot din søknad!

Les mer og finn søknadsskjema her.

Foto/ill.: kreftforeningen.no