Møt våre beste: Fakultetets dag 27. april

Velkommen til en dag hvor fakultetet feirer sine beste forskere og undervisere! Vi deler ut fakultetets egne forsknings- og utdanningspriser og Falch juniorpris. Sjekk ut programmet!

10.00: Velkommen v/dekan Per Bakke
10.03: Innlegg og panelsamtale med studenter ved fakultetet
11.00: Utdeling av Det medisinske fakultets priser

Visedekan Marit Øilo deler ut utdanningsprisene:
-Merittert underviser
-Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning (3 priser)

11.20: Kaffepause
11.40: Utdeling av Det medisinske fakultets priser, fortsetter

Prodekan Marit Bakke deler ut forskningsprisene:
-Årets publikasjon
-Årets ph.d.-arbeid
-Årets forsknings-/innovasjonsmiljø
-Årets formidlingspris

12.00: Falchs juniorpris
Prisvinner: Blir annonsert

12.15: Avslutning v/ dekan Per Bakke
12.20: Lunsj