Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Runar Mæland, Havforskningsinstituttet

Astrid Elise Hasselberg disputerte den 7. april 2022 med avhandlingen «Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Joakim Sorthe

Ying Chen disputerte den 8. april 2022 med avhandlingen «The tumor microenvironment in breast cancer».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Brage Brakedal
Hovedveileder: ph.d. Kristoffer Haugarvoll

Medveiledere: professor Charalampos Tzoulis og professor Ole-Bjørn Tysnes

Prøveforelesning: Torsdag 28. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Non-motor symptoms in Parkinson’s disease»

Disputas: Torsdag 28. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease»

1. opponent: professor K Ray Chaudhuri, King’s College, Storbritannia
2. opponent: dosent Karin Wirdefeld, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Per Øyvind Enger, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anders Molven.

Åpent for alle interesserte.